Komentář Dušana Šrámka: Ústavní soud nasadil korunu Pelikánovu populismu | E15.cz

Komentář Dušana Šrámka: Ústavní soud nasadil korunu Pelikánovu populismu

Komentář Dušana Šrámka: Ústavní soud nasadil korunu Pelikánovu populismu
Robert Pelikán
• 
ZDROJ: Foto Blesk - Jakub Poláček
Dušan Šrámek

Dušan Šrámek

Exekutorům zhasla poslední naděje, že Ústavní soud zruší na podnět deseti senátorů snížení exekutorského tarifu. To loni v dubnu prosadil bývalý ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Došlo ke snížení minimální odměny exekutora ze tří na dva tisíce korun, zároveň byla odstraněna hranice deseti tisíc v případě snížení náhrady hotových výdajů exekutora, pokud dlužník splatí dluh „dobrovolně“ do třiceti dnů od doručení výzvy k zaplacení. Podle senátorů tím došlo ke svévolnému ztížení výkonu exekuční činnosti, k ohrožení materiálního zajištění soudních exekutorů, k porušení zásady legitimního očekávání ve vztahu k právu podnikat, k neodůvodněně rozdílnému přístupu státu k jiným podobným profesím a rovněž k porušení zákazu nucených a povinných prací.

Podle Ústavního soudu ale exekutor tím, že vykonává příslušnou činnost, souhlasí rovněž se souvisejícími riziky, k nimž náleží i to, že ne vždy dosáhne uspokojení všech svých nároků. Rizika podstupovaná v souvislosti s výkonem určité profese včetně rizika neuhrazení odměny za odvedenou práci jsou vyvažována výhodami souvisejícími s touto profesí.

Ve dvou větách tak ústavní soudci projevili dokonalou fachidiocii a nepochopení postavení exekutora. Přestože měli možnost seznámit se s analýzami skutečných nákladů exekutorů na jednu exekuci, nezajímalo je to. Nezajímá je, že je rozdíl mezi neúspěšnou exekucí, což je ono riziko, a tím, když exekutor nedostane zaplaceno za úspěšně vymoženou exekuci. Zatímco podnikatel může říci, že nějakou zakázku nevezme, protože má strach, zda klient zaplatí, exekutor musí ze zákona exekuci převzít, i když předem ví, že bude marná. Nemluvě o tom, že i tak je nucen, opět zákonem, vyžadovat součinnost, do omrzení obesílat účastníky, a že dokonce musí na své náklady rozesílat soudní rozsudky.

Komentář Heleny Horské: Jak zneužít minimální mzdu

Jak by se ústavním soudcům líbilo, kdyby museli každou obsílku zatáhnout ze svého, platit si asistenty, zaměstnance, vykonavatele? Přitom exekutoři mají vedle své podnikatelské činnosti i postavení vykonávacího soudu, takže srovnání je na místě. Místo aby se soudci poprali s dvojznačným právním postavením soudních exekutorů, zvolili, ať z nevědomosti či z lenosti, cestu nejmenšího odporu.

Celé tažení za snížení exekutorského tarifu začalo tím, že se čistě voluntaristicky jeden populistický politik rozhodl z exekutorů udělat lovnou zvěř. Na počátku stála Pelikánem zfalšovaná a zmanipulovaná analýza příjmů exekutorů a jeho arogantní poznámka o tom, jakými jezdí exekutoři auty. Není-li tohle klasický případ státní svévole, co už je? Je smutné, že ústavní soudci svým rozhodnutím Pelikánovu populismu nasadili korunu.

Autor je publicista a redaktor serveru Česká justice

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!