Komentář Gregora Martina Papucseka: Orbán je čím dál tím stejnější | E15.cz
KoronaHelpdesk E15

Jak uspět v krizi

Komentář Gregora Martina Papucska: Orbán je čím dál tím stejnější

Komentář Gregora Martina Papucska: Orbán je čím dál tím stejnější
Viktor Orbán
• 
ZDROJ: Reuters
Gregor Martin Papucsek

Gregor Martin Papucsek

V Budapešti jsou v plném proudu „výslechy“ budoucích ministrů v parlamentních výborech a vše nasvědčuje tomu, že Maďarsko bude mít už v pátek, tedy čtyřicet dní po volbách, vládu. Tato rychlost plyne z poměru sil – hlavně ze sebejisté dvoutřetinové ústavní většiny strany Fidesz (a malých křesťanských demokratů). Opozici zbývá jen naplňovat oblíbené maďarské úsloví „kašle jako blecha“.

Casting kandidátů na ministerské posty řídil samozřejmě premiér Viktor Orbán. Mimo jiné neprodloužil mandát fakticky nejmocnějšímu ministrovi a šéfovi úřadu vlády Jánosi Lázárovi, který řídil centrální aparát a měl kontrolu nad tajnými službami i rozdělováním eurofondů. Lázár se v minulosti nejednou choval vcelku autonomně, a v náznacích dokonce sypal premiérovi koření pod nos. Jeho konec svědčí o tom, že podobná partyzánština už se tolerovat nebude, noví ministři se musejí ještě pevněji semknout kolem premiéra a vykonávat jeho vůli.

Za zmínku ovšem stojí více vládních změn. Takzvaným zastřešujícím ministrem lidských zdrojů, pod nějž spadají rezorty zdravotnictví, sociálních věcí, školství i kultury, bude známý onkolog Miklós Kásler. Toho si země pamatuje díky výroku: „Většině chorob by bylo možné předejít dodržováním Desatera.“ Nový ministr zemědělství István Nagy zase před parlamentním výborem řekl, že takzvaný africký mor prasat na severu Maďarska vznikl tak, že „nějaký migrant nebo gastarbeiter zahodil sendvič, divoké prase ho sežralo a chytilo mor“.

Podstatnější jsou ovšem vyjádření premiéra Orbána. Ten po parlamentní přísaze v projevu zdánlivě udal nový tón. V posledních třech čtyřech letech byl, jak známo, evropským průkopníkem „neliberalismu“, což však bývalo interpretováno jako příklon k „neliberální demokracii“. Teď se Orbán rozhodl přesedlat na ideologii „křesťanské demokracie“, která je v Evropě přijatelnější. Pozoruhodné bylo i to, o čem Orbán nemluvil. Nemluvil o visegrádské spolupráci, o skupině V4, o niž se během kampaně opíral hlavně v otázkách migrace. Velmi výrazně ovšem zmínil spojenectví s Polskem.

Vše se ale stále pohybuje ve stínu zápasu proti migračním kvótám, což bude absolutní prioritou nové vlády. Vždyť prvním zákonem, který Fidesz prosadí v novém parlamentu, bude balíček s názvem Stop Soros, který dále zpřísňuje sankce proti nevládním organizacím jakkoli pomáhajícím migrantům. Vzniklo až depresivní politické a právní prostředí. To ostatně tvrdí i (Sorosova) Nadace otevřené společnosti, která oficiálně oznámila, že svou budapešťskou centrálu přesune do Berlína. Mračna se dále stahují i nad (také Sorosovou) Středoevropskou univerzitou, jíž vláda také dýchá na krk a která už si za svou novou centrálu vybrala Vídeň.

Orbánův třetí mandát v řadě (a čtvrtý celkově) tedy začíná podle ověřeného starého hesla „Dál po započaté cestě“.

Autor je spolupracovníkem redakce

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!