Pohledem Aleny Vitáskové: Kompetence v energetice | E15.cz

Vše o netradičních investicích

Vše o netradičních investicích Vstoupit do speciálu

Pohledem Aleny Vitáskové: Kompetence v energetice

Alena Vitásková

Ministerstvo průmyslu a obchodu určuje energetickou politiku, tedy státní energetickou koncepci a strategické dokumenty v souladu se zájmy vlády a Evropské unie. Zabývá se elektroenergetikou, plynárenstvím, teplárenstvím, kapalnými palivy a jadernou energií. Zodpovídá zejména za tyto zákony: energetický, o podporovaných zdrojích energie a o hospodaření s energií.

Státní energetická inspekce v podřízenosti MPO kontroluje plnění zákona o hospodaření s energií a sleduje legislativní požadavky na výrobky spotřebovávající energii. Kvůli legislativní chybě SEI nadále odpovídá i za cenové kontroly podporovaných zdrojů energie.

Pohledem Aleny Vitáskové: Opět poslední instance

Operátor trhu (OTE) je akciová společnost ve stoprocentním vlastnictví státu, v níž akcionářská práva vykonává MPO. Operátor trhu má v kompetenci organizaci trhů s elektřinou a plynem, zpracování bilance bezpečnosti dodávek plynu, rejstřík obchodování s emisními povolenkami, vybírá a vyplácí podpory pro podporované zdroje energie a řídí systém pro vydávání a správu záruk původu.

Energetický regulační úřad má jako nezávislá instituce tyto kompetence: regulaci cen, podporu využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie a kombinované výroby elektřiny a tepla (s výjimkou cenových kontrol v této oblasti), ochranu zájmů zákazníků a spotřebitelů, ochranu oprávněných zájmů držitelů licencí, šetření soutěžních podmínek, spolupráci s antimonopolním úřadem, podporu hospodářské soutěže v energetických odvětvích a výkon dohledu nad trhy v energetických odvětvích.

Nebude od věci zabývat se příště podrobněji právě kompetencemi ERÚ.

Pohledem Aleny Vitáskové: Jak se vyznat ve fakturách za energie

Pohledem Aleny Vitáskové: Více služeb v jedné smlouvě

Autor: Alena Vitásková
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!