Pohledem Aleny Vitáskové: Více služeb v jedné smlouvě

Zdroj: ČTK

3
Fotogalerie

Pojem smlouva o sdružených službách dodávky nezní výjimečně, ale většině odběratelů velmi usnadňuje život, respektive administrativu a platby týkající se dodávky elektrické energie či plynu. 

Taková smlouva totiž zahrnuje smlouvu s místně příslušným provozovatelem distribuční soustavy (distributor) a smlouvu s obchodníkem (neboli dodavatelem). Zároveň se jejím prostřednictvím řeší přenesení odpovědnosti za odchylku na obchodníka.

Zjednodušeně je možné říct, že na základě jedné smlouvy se zákazníkovi dostává všech služeb souvisejících s dodávkami energií, tedy distribuce (zajišťuje ji distributor), dodávky (tu obstarává obchodník) a zúčtování odchylek zajišťovaného operátorem trhu. Pokud by byla smlouva o dodávce a smlouva o distribuci uzavřena samostatně, byly by účtovány samostatně na dvou až třech různých vyúčtováních.

Oddělené smlouvy nemají například u domácností příliš smysl. Bylo by to zbytečné papírování až se třemi různými společnostmi. Cena za distribuci je v daném distribučním území stejná – při změně dodavatele se nemění distributor, ale jen dodavatel. Pouze dodavatelé mohou nabídnout různé ceny za službu dodávky elektřiny či plynu. Navíc tuto „sdruženou smlouvu“ může za zákazníka vždy vyřešit obchodník zdarma, což velmi usnadňuje i změnu dodavatele. Kompletní údaje o účtovaných cenách a platbách včetně těch za distribuci jsou na „sdružené faktuře“ tak jako tak.

ERÚ se v minulosti snažil fakturu zjednodušit, aby byla srozumitelnější. O tom, co zákazník na faktuře najde a jak tomu má rozumět, si povíme příště.