Reakce vedení společnosti Ravak na článek o převzetí Oleo Chemical | E15.cz
KoronaHelpdesk E15

Jak vydělat v těžkých časech

Více k tématu

Reakce vedení společnosti Ravak na článek o převzetí Oleo Chemical

Reakce vedení společnosti Ravak na článek o převzetí Oleo Chemical
Oleo Chemical (ilustrační foto)
• 
ZDROJ: CTK

Jiří Kreysa

Vážený pane Fišere, nemohu souhlasit s Vašimi názory na transparentnost projednávané reorganizace Oleo Chemical v insolvenčním řízení v článku, který vyšel v E15 dne 20.7.2017. Bohužel, pravý opak je pravou. Reorganizace Olea Chemical byla připravena pokoutně, za použití vymyšlených pohledávek a zneužití insolvenčního zákona, to vše pod taktovkou kontroverzního „podnikatele“ pana Grzegorze Hóty.

Pojďme se na věc podívat podrobněji:
Určitě se shodneme na tom, že hlavní povinností představenstva dlužníka (tedy Olea), správce podniku i dalších zainteresovaných je maximální uspokojení věřitelů. Nejjednodušší, pro věřitele nejvýhodnější, férová, transparentní a běžně užívaná metoda v obdobných insolvenčních případech je zveřejnění jednotlivých kroků v médiích či rozeslání směrovaných vyzvání k účasti na insolvenci, stejně jako oslovení největších „hráčů“ na trhu pro zjištění jejich zájmu o závod dlužníka.

Nic takového se ovšem v případě Olea nestalo. Celou reorganizaci jste připravili v co největší tajnosti, a to i za pomoci správce podniku Oleo Ing. Ubra. Ten byl do Olea jmenován na základě exekuce, kterou Temperatior dlouhodobě vedl proti Oleu. Vykonával tedy dozor nad podnikem, proti kterému Temperatior aktivně vedl exekuci, tudíž, do určité míry byl Temperatiorem řízen.

Oleo Chemical má dvě nabídky na převzetí. O firmu soupeří investiční žralok Hóta a Ravak

Přestože Ravak, jakožto zásadní věřitel Olea, opakovaně od listopadu 2016 vyzýval dopisy Ing. Ubra k zákonnému postupu a z pozice věřitele žádal o informace, velmi vágní odpověď jsme dostali až asi 14 dnů po schválení reorganizace.

Před začátkem insolvenčního řízení existovaly a dosud existují jen dvě zajištěné skupiny pohledávek, a to původní pohledávky NLB v základní výši cca 300 milionů Kč (bez příslušenství), které získal Ravak a.s., a pohledávky UniCredit ve výši cca 60 milionů Kč, které koupil Kamil Jirounek v říjnu 2011 a u nichž bude třeba přezkoumat, zda je v současné době vlastní Martin Urbánek, Jindřich Vařeka st. nebo Temperatior.

Když se G. Hótovi nepodařilo získat Oleo v exekuci vedené pro společnost Temperatior, musel změnit své plány. Nechal si lidmi majícími určitý vztah k Ravaku a.s. domluvit schůzku u nás ve společnosti, kde asi čtyřikrát jednal především o ceně celkových pohledávek majitelů Ravaku a Ravaku a.s. samotného, ale i o svém plánu získat Oleo pro Temperatior v insolvenci. V té době již měl Grzegorz Hóta k dispozici základní předpoklady pro pokus o získání společnosti Oleo Chemical a jejího závodu, vlastnil prostřednictvím skupiny společností všechny významné (byť vyfabulované) pohledávky od Kamila Jirounka a Michala Urbánka, které následně odstavil, neboť je již nepotřeboval. Co však pro insolvenční řízení nezbytně potřeboval a čím nedisponoval, byla nadpoloviční většina zajištěných pohledávek, když její podstatnou část vlastnil Ravak . Protože se však nabídka Grzegorze Hóty na odkup zajištěných pohledávek pohybovala pouze kolem pro nás nepřijatelných 250 milionů Kč, nedohodli jsme se. Jen pro upřesnění dodávám, že zakladatelům Olea Jirounkovi a Urbánkovi jsme postupně půjčili přes 700 milion korun. Šlo o naše řádně zdaněné a poctivě vydělané prostředky, převáděné standardně z účtu a účet.

Výroba pokračuje. Soud povolil reorganizaci společnosti Oleo Chemical

Pro reorganizaci tak zcela evidentně nemohla hlasovat nadpoloviční většina zajištěných věřitelů a nic na tom nezmění ani účelová (a neplatná) snaha vyfabulované pohledávky opatřit za trvání insolvenčního i exekučního řízení proti Oleo zajištěním.

Až v den podání návrhu na vlastní úpadek a reorganizaci v utajení a následně přihlášené pohledávky údajných zajištěných i nezajištěných věřitelů pocházejí v naprosté většině z vyfabulovaných pohledávek pánů Jirounka a Urbánka. Tyto pohledávky se již pokusili jmenovaní pánové uplatnit již dříve v insolvenci, ale usnesením ze dne 9.7.2012 soudkyně JUDr. Višková existenci těchto pohledávek jednoznačně odmítla, stejně tak jejich existenci odmítly soudy v dalších pravomocných rozhodnutích. Pánové Jirounek i Urbánek se totiž pokusili své smyšlené pohledávky uplatnit znovu, a to formou žalob i jako obranné zápočty vůči mým nebo Vařekovým nárokům. Do současné doby existují dva pravomocné a tři nepravomocné rozsudky, které tyto jejich pohledávky popřely. Jediný, kdo nezaváhal a jejich „výtvory“ zvané pohledávky přijal, bylo představenstvo společnosti Oleo, které o ně opřelo návrh na vlastní úpadek a reorganizaci a zpočátku je akceptoval i na jejich základě neoprávněně do funkce ustavený správce Ing. Hanák.

S Oleo Chemical nemám nic společného, brání se Rittig obžalobě

Nepočítal jsem to, ale zároveň velice pochybuji, že pro reorganizaci představenstva hlasovala nadpoloviční většina skutečných nezajištěných věřitelů, ohledně zajištěných již ani nemluvě. Skuteční zajištění i nezajištění věřitelé společnosti OLEO, ať již RAVAK a.s., Česká republika – Specializovaný finanční úřad, ČKD, Grand Bassam a další, nebyli o v utajení chystané reorganizaci vůbec informováni, je přitom zřejmé, že právě tato skupina skutečných věřitelů disponovala potřebnou hlasovací většinou.

Celý tento proces řídí p. Hota , jenž pány Urbánka a Jirounka jen využil k získání kontroly nad Oleo Chemical a Temperatiorem


Jiří Kreysa,
jednatel Ravaku

V Příbrami 14.8.2017

Autor: Jiří Kreysa
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!