Krizi českého zdravotnictví může částečně vyřešit jednodenní chirurgie, říká lékař

Libor Janeček, vedoucí lékař dětské chirurgie v Canadian Medical

Libor Janeček, vedoucí lékař dětské chirurgie v Canadian Medical Zdroj: Canadian Medical

České zdravotnictví čelí vážné krizi. V příštích letech odejde do penze nemálo lékařů, zejména pediatrů a praktických lékařů. Do důchodu ale zamíří také zdravotní sestry: během pěti let až 12 000, tedy každá sedmá. Tento kritický stav ohrožuje nejen státní, ale i soukromá zdravotnická zařízení. „Privátní sektor se chová ekonomicky, pokud sestra chybí, dokážeme ji sehnat, ale situace není ideální,“ říká Libor Janeček, vedoucí lékař dětské chirurgie na klinice Canadian Medical v rozhovoru pro podcast Business Club.

Janeček zdůrazňuje, že problém je hlubší a začíná už ve středním zdravotním školství, odkud přichází méně zdravotních sester než dříve. Ministerstvo zdravotnictví plánuje navýšení kapacit ve vzdělávacích programech, otázkou ale zůstává, jaký bude zájem studentů. „Podpora vzdělávání je klíčová, ale přechodné období bude náročné,“ varuje Janeček.

Dalším palčivým problémem je stárnutí populace a prodlužování délky života, které se projeví v nárůstu počtu pacientů. „Máme mnoho nemocnic, které se věnují všem oborům, chybějí ale lékaři a sestry. Řešením je centralizace a přebudování některých nemocnic na specializované léčebny pro dlouhodobě nemocné,“ navrhuje Janeček.

V rozhovoru došlo i na téma možností automatizace, která by mohla pomoci zmírnit nedostatek personálu. „Monitorování pacientů na dálku je cesta do budoucna, ale zatím nevidíme plnou realizaci těchto technologií v praxi,“ říká lékař skepticky.

Problémům s chybějícím zdravotním personálem by podle Janečka mohla ulehčit takzvaná jednodenní chirurgie. Tento přístup umožňuje pacientům podstoupit operaci a vrátit se domů během jednoho dne: „Jednodenní chirurgie je velmi efektivní a oblíbená. Pacienti nečekají na operaci dny, ale hodiny, a mohou se rychle vrátit domů.“ Tento přístup podle něj nejen šetří čas a peníze, ale také snižuje riziko nemocničních infekcí.

Poslechněte si rozhovor v podcastu Business Club:

I když je jednodenní chirurgie v mnoha českých nemocnicích zatím v začátcích, zájem o ni podle Janečka roste. „Jednodenní chirurgii podporují i zdravotní pojišťovny, které uzavírají smlouvy na balíčkové ceny za konkrétní zákroky. Tento systém je pro ně ekonomicky výhodný,“ říká dětský chirurg a upozorňuje, že ministerstvo zdravotnictví plánuje rozšíření seznamu jednodenních operačních výkonů, což by mělo podpořit další růst tohoto přístupu.

Jednodenní chirurgie by se měla uplatnit především u určitých plánovaných zákroků, jako jsou operace kýl, žlučníkových kamenů nebo slepého střeva. „Tyto výkony jsou chirurgicky dobře řešitelné a pro pacienty je ambulantní model péče mnohem komfortnější,“ vysvětluje Janeček. V dětské chirurgii je podle něj možné až 90 procent operací provádět ambulantně, což by výrazně snížilo zátěž na nemocniční lůžka.

Janeček upozorňuje, že rozšíření jednodenní chirurgie brzdí setrvačnost nemocnic a ekonomické zájmy: „Nemocnice mají zájem na delší hospitalizaci pacientů, protože za každý den pobytu dostávají paušální platby. Operace jako taková je finančně méně zajímavá než samotná hospitalizace.“

Budoucnost českého zdravotnictví závisí na schopnosti adaptovat se na měnící se podmínky, je přesvědčen dětský chirurg. Zvýšení počtu vzdělávaných zdravotních sester a rozšíření jednodenní chirurgie by podle Libora Janečka mohly být klíčovými kroky k překonání současné krize: „Pacienti začínají vyžadovat kvalitnější a rychlejší péči. Tento tlak by mohl urychlit přijetí jednodenní chirurgie jako standardního modelu v českém zdravotnictví.“

Tato epizoda vznikla v rámci spolupráce se společností Canadian Medical.