Aleš Michl: Firmy si půjčují jako o závod | E15.cz

Aleš Michl: Firmy si půjčují jako o závod

Aleš Michl poradna
Aleš Michl poradna
• 
ZDROJ: Tomeš Michael
30. září 2018 • 10:50

Před 10 lety zkrachovala banka Lehman Brothers a řada dalších bank měla existenční problémy. Hrozí teď něco podobného?

Vždycky jde o dluhy a o to, jak moc jsou kryty majetkem. Říká se tomu finanční páka. U bank lze sledovat páku přes ukazatelem debt to equity ratio, což jsou dluhy bank vůči kapitálu.

Banky jely do roku 2008 klidně s pákou 30:1 – jinými slovy svou pozici za 30 dolarů kryly jedním dolarem majetku. Všem to vyhovovalo, protože to přinášelo ekonomický růst. Ovšem jen do doby, než to spadlo. Banky pak hodně očesaly bilance a dnes vypadají OK… 

Přístup k veškerému digitálnímu obsahu

Předplatit E15 Premium

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Investujte jako miliardáři

Koupit? Prodat? Investovat? Akcie, zlato, eura, dolary, exotické měny, bitcoin, pozemek, investiční byt, obrazy, fondy, forex , dluhopisy, start-up… Poraďte se s odborníky, kteří se starají o peníze miliardářům VIP Investiční poradna na e15.cz/premium

Své otázky posílejte pomocí formuláře na této stránce, snažte se popsat svůj problém co nejpřesněji. My je odborníkům předáme a odpověď zveřejníme bez vašich osobních údajů.

Disclaimer:

Informace obsahující názor, prognózu nebo úvahu redakce, konkrétní fyzické osoby (včetně, nikoli však výlučně poradců zaměřených na konkrétní obor), právnické osoby nebo jakékoli jiné osoby, nepředstavuje pokyn, doporučení nebo radu uživateli této stránky (dále jen „Uživatel“) a Uživatelé nejsou žádným způsobem vyzýváni k jejich respektování, ani nepředstavuje nabídku na poskytnutí jakékoli služby nebo na realizaci jakéhokoli obchodu. Takto publikované informace jsou adresovány široké veřejnosti a neberou v potaz osobní ani ekonomickou situaci, záměry a očekávání konkrétních Uživatelů a nemohou samy o sobě, ani ve spojení s jinými informacemi publikovanými v rámci Služby být podkladem pro kvalifikované rozhodnutí Uživatele nebo jakékoli jiné osoby a nemohou nahradit vlastní úvahu nebo konzultaci s odborníkem v dané oblasti. Takto publikované informace se zpravidla vztahují k situaci v místě a čase, kdy byly publikovány a provozovatel této stránky (dál ejen „Provozovatel“) není povinen je aktualizovat nebo měnit v souvislosti se změnou okolností ani z jakéhokoli jiného důvodu. Provozovatel neodpovídá za škodu ani za jakoukoli jinou ztrátu způsobenou jednáním Uživatele nebo jakékoli jiné osoby na základě publikované informace.