Úspora nákladů a jednodušší práce s novou generací ERP

Zdroj: Asseco Solutions

7
Fotogalerie

S novou generací podnikových informačních systémů přichází nejen moderní rozhraní, snadné používání a nové funkce, ale také úspory, automatizace a zvýšení efektivity. V případě řešení Helios Nephrite, kterou vyvíjí dlouhodobý lídr českého trhu, společnost Asseco Solutions, patří mezi hlavní cíle zjednodušování práce pro uživatele.

Nejžhavějším trendem nejen vývoje podnikových informačních systémů je důraz na využívání umělé inteligence a strojového učení. V Heliosu například v podobě predikcí a nalezení anomálií, či přizpůsobení systému podle preferencí jednotlivých uživatelů.

Na vzhledu záleží

Dalším trendem je zaměření na snadné používání a design. „Ačkoli by se mohlo zdát, že vzhled není u ERP až tak důležitý, opak je pravdou. Na základě podnětů od zákazníků pracuje náš tým vývojářů na modernizaci kontinuálně. Postupné změny zjednodušují práci a zlepšují orientaci v systému,“ prohlašuje Viktor Janda, který má v Asseco Solutions na starosti přechod zákazníků na nejnovější verzi systému Helios Nephrite. Mezi hlavní oblasti vylepšení patří vyhledávání operací v hlavním menu, orientace v tisku pomocí zvýrazněných a odlišených ikon nebo ovládání práce s vybraným oknem pomocí hlavního menu.

V pilotním provozu je nový přehled s komponentami filtrování a označování řádků přehledu pomocí checkboxů. Aktualizací prošel i webový portál, kde došlo k designovým vylepšením u grafů, workflow akcí či dashboardů.

Asseco Solutions

Režim pro více firem

Významným rozšířením je režim Multicompany, jež umí spravovat více firem s vlastním IČO v rámci jednoho holdingu. Tuto možnost využívá například skupina Cimex, která se zaměřuje na investice do realit, jako jsou administrativní budovy, hotelové komplexy Orea a nové developerské projekty. Celkem jde o více než 40 společností, jejichž řízení vyžaduje kvalitní systém. „Proto jsme přešli na ERP systém Helios Nephrite. Ten nám vedle zjednodušení agendy přinesl i reálné úspory při správě licencí,“ říká Michal Kubišta, finanční manažer skupiny Cimex.

Mezi další novinky v ERP systému Helios Nephrite patří automatizovaná Kniha Jízd pro vytváření pracovních cest bez zbytečné administrativy. Nově je k dispozici také balíček pro auditory, což je sada majetkových šablon, která vznikla na základě uživatelské poptávky po nejvhodnějším výstupu pro auditory.

Vyšší zabezpečení systému umožňuje nově zavedená multifaktorová autentizace.

Hlavním cílem neustálého vylepšování řešení Helios Nephrite je další zjednodušování práce pro uživatele a jejich lepší orientace v celém podnikovém informačním systému.

Neustálý rozvoj

Fúze Asseco Solutions se společností ANeT-Advanced Network Technology umožnila rozšířit Helios Nephrite o nové funkcionality pokročilého docházkového systému. Ten nejen nahrazuje legendární „píchačky“, ale pro HR oddělení zajišťuje řadu dalších funkcí, jako je automatické zpracování veškerých podkladů pro mzdy. Pro automatizaci plánování pracovních směn přitom využívá prvky umělé inteligence.

Změny lze najít i v modulu Výroba. Nově se jedná například o výrobní konfigurátor a kapacitní plánování, které tvoří pilíře výroby pro Průmysl 4.0. Novinkou je i napojení na APS Logis, které umožňuje pokročilé plánování a rozvrhování výroby.

Nejnovější generace

I během ekonomického zpomalení firmy neustále investují miliardy korun do digitalizace svého podnikání. Především se jedná o přechod na nejmodernější podnikové informační systémy. „Nové funkcionality šetří uživatelům provozní náklady a zefektivňují firemní procesy. Přispívá k tomu zavádění nových technologických trendů, jako je umělá inteligence a machine learning,“ říká Viktor Janda.

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že drtivá většina uživatelů řešení Helios Nephrite je s tímto produktem spokojena. „Pozitivně se takto vyjádřilo 94 % z nich a 90 % bylo spokojeno s procesem nasazení systému. O kvalitě ERP systému svědčí i to, že by 83 % uživatelů Helios doporučilo i svým zákazníkům a obchodním partnerům,“ pochvaluje si Viktor Janda.

Asseco Solutions

Albatros přešel na Helios Nephrite

Největší nakladatelství na českém trhu Albatros Media vydává knihy již od roku 1934, tvoří téměř pětinu nakladatelského trhu v Česku a působí i na Slovensku. Společnost od roku 2010 používala informační systém Helios Green, v loňském roce úspěšně přešla na novou generaci Helios Nephrite.

„Systém nám umožňuje vyrábět knihy ve velkém množství, a přitom ve vysoké kvalitě. Nejen vlastní výroba knih, ale také jejich distribuce k zákazníkům a další agendy jsou díky Heliosu vysoce automatizované,“ popisuje Tomáš Trefný, CIO ve společnosti Albatros Media. Za nejdůležitější moduly z hlediska efektivnějšího fungování společnosti považuje Obchodní sklad, Ekonomiku a Workflow.

V Helios Nephrite vzniká takzvaný rodný list každé vydávané knihy v datové podobě. „Rodný list provází knihu celým životním cyklem. Díky němu jsme schopni následně všechny vydavatelské, výrobní i distribuční činnosti automatizovat,“ přibližuje Tomáš trefný s tím, že se nejedná jen o tištěné knihy, ale také o e-booky a audioknihy.

Výrazným přínosem používání moderního ERP řešení je podle Trefného také finanční úspora: „V návaznosti na pořízení systému Helios Nephrite došlo k zefektivnění práce, můžeme tak pružně reagovat na změny na trhu. Při našem objemu produkce knih to pochopitelně představuje úsporu nemalého objemu financí.“