Fotovoltaická elektrárna na balkoně může fakturu za elektřinu i zvýšit. Důležitá je instalace od profesionálů, radí expert

Zdroj: fotovolty.cz

Ceny energií v Evropě se zvyšují a není jasné, kdy se jejich růst zastaví. Význam udržitelných zdrojů pro hustě obydlené městské oblasti s mnoha nájemními byty roste. Experti se shodují v tom, že skutečný boom pro hotová solární řešení typu "plug-and-play" se zásuvkami teprve přijde. Solární balkonové elektrárny se na trhu již prodávají, prodejci slibují klientům snadnou instalaci i úsporu. Odborník na energetické zdroje Ing. Ladislav Říha ze společnosti fotovolty s.r.o. ale upozorňuje, že na důležité okolnosti dodavatelé mnohdy nepoukazují.

Pořízení a instalaci balkonové elektrárny by mělo předcházet vyplnění formuláře a odeslání žádosti na distribuční společnost. V rámci procesu schválení distributorem musejí žadatelé zamezit úniku vyrobené přebytečné energie zpět do sítě. V tom spočívá hlavní rozdíl oproti solárním elektrárnám instalovaných majiteli rodinných domů.

Ing. Ladislav Říha, absolvent FEL ČVUTIng. Ladislav Říha, absolvent FEL ČVUT | fotovolty.cz

„Při nepodání žádosti hrozí pokuta od distributora. Dalším závažným problémem je, že většina elektroměrů nerozezná, jestli proud přitekl do bytu nebo odtekl, a vždy proto zvýší naměřenou spotřebu, která má za následek zvýšení faktury za dodanou elektřinu. Málokdo z prodejců na to své klienty upozorňuje,” říká Ing. Ladislav Říha, absolvent FEL ČVUT s jedenáctiletou zkušeností v plánování provozu a řízení energetických zdrojů. Ten upozorňuje také na skutečnost, že některé levné střídače slibují odtékající energii z bytu regulovat, v praxi ale tato řešení nejsou stoprocentní a ve výsledku dojde stejně ke zvýšení spotřeby.

Podle Ing. Říhy dodavatelé téměř neposkytují řešení balkonové solární elektrárny na klíč. Konkurenční výhodu a především přínos pro klienty vidí v poskytování komplexního balíčku, obsahující zajištění potřebné administrativy, analýzu nejvhodnějšího řešení vzhledem k individuální spotřebě elektřiny v bytě, revizi nebo efektivní uchycení panelů na odlišných typech zábradlí. „Pokud někdo říká, že vám elektrárnu pošle jako balíček a vy si to zapojíte sami, tak to není úplně reálné. Přestože jsme národ kutilů, mohou nastat komplikace – primárně s elektrickými rozvody v bytě, ale i s ohledem na různé typy zábradlí neexistuje univerzální řešení,” doplňuje Říha.

Fotovoltaika na střeše přináší pro SVJ a družstva nové možnosti. Kromě solárních kolektorů pro ohřev teplé vody se na střechách některých bytových domů objevují fotovoltaické panely pro výrobu elektřiny. Primárně ji lze využívat pro společné prostory domu, připravovaná řešení ale budou umožňovat ekonomicky podstatně zajímavější možnost zásobovat vlastní elektřinou také jednotlivé domácnosti. „Pokud je elektroměr společný, pak je velmi výhodné pokrýt celou střechu FV panely a investovat do co největšího možného výkonu. Na rozdíl od střechy rodinného domu zde jsou menší omezení,“ radí odborník ze společnosti fotovolty s.r.o.