Jak ukončit pojistku při prodeji nebo přepisu nemovitosti?

Jak ukončit pojištění nemovitosti?

Jak ukončit pojištění nemovitosti? Zdroj: Shutterstock

Mít pojištěnou nemovitost považuje čím dále více majitelů domů a bytů za zcela běžnou a samozřejmou součást vlastnictví. Mohou ovšem nastat situace, kdy bude třeba pojistnou smlouvu ukončit – třeba při prodeji či přepisu nemovitosti na jiného vlastníka. Vyžaduje to sice pár formálních kroků, ale zrušení pojistky není nic složitého. Jak na to?

Ukončení neboli výpověď pojištění nemovitosti

Pojistnou smlouvu lze ukončit několika způsoby, a to při různých příležitostech. Výpověď je třeba obvykle podat písemnou formou. Pojišťovny pro tyto účely mívají na svých webových stránkách připraveny formuláře, které jednoduše vyplníte a následně zašlete pojišťovně na uvedenou adresu. Pokud dáváte přednost osobnímu řešení, můžete se také zastavit na některé z kamenných poboček své pojišťovny a výpověď podat na místě.

Sjednanou smlouvu na pojištění majetku lze ovšem vypovědět jen za určitých okolností – ty nicméně postihují všechny obvyklé situace, s nimiž se běžně setkáváme.

Smlouvu tak můžete vypovědět například ke konci pojistného období (v tom případě počítejte s tím, abyste výpověď podali alespoň šest týdnů před jeho koncem), případně do dvou měsíců od sjednání. Smlouvu můžete také ukončit do tří měsíců od oznámené pojistné události.

Existuje také možnost ukončení smlouvy dohodou, nicméně pojišťovna nemá v takovém případě povinnost na váš návrh přistoupit. Takové nestandardní situace je proto dobré řešit osobně přímo na pobočce.

Ukončení pojistky z důvodu prodeje či přepisu nemovitosti

Zcela jiná – jednodušší a méně komplikovaná – je ovšem situace ve chvíli, kdy nemovitost prodáváte či plánujete přepsat na někoho jiného. Pojišťovny s takovou situací totiž počítají a takovou změnu považují za zcela standardní, a to ať už se jedná o přepis nemovitosti v rodině, či její prodej (a přepis) novému majiteli.

Pokud se rozhodnete nemovitost prodat či plánujete změnu vlastníka, stačí tuto skutečnost, pokud možno neprodleně – tedy ihned při prodeji či přepisu – pojišťovně oznámit. Pojistné pak bude ve stávající podobě běžet do okamžiku, dokud nedojde ke skutečné změně vlastníka, tedy k přepisu nemovitosti na katastru. Úřady by měly tento úkon provést do 30 dnů od dodání všech potřebných dokumentů – počítejte tedy s tím, že ke změně vlastníka v katastru nemovitostí dojde zhruba za 3-4 týdny od doručení žádosti.

Přeplatek pojistného vám pojišťovna následně zašle na účet či poštovní poukázkou na vaši adresu.

Pokud plánujete ukončení smlouvy a zrušení pojistky nemovitosti u pojišťovny Kooperativa, můžete se s případnými dotazy obrátit třeba na infolinku nebo se stavit na některé z poboček.