Malé modulární reaktory – klíč k energetické stabilitě České republiky

Zdroj: Westinghouse Electric Czech Republic s.r.o.

5
Fotogalerie

Menší velikost, rychlejší výstavba a bezemisní provoz – to jsou výhody, díky nimž se malé modulární jaderné reaktory (SMR) stávají vzrušujícím a perspektivním řešením. V České republice by takové zařízení mohlo fungovat už za deset let díky spolupráci s americkou společností Westinghouse Electric Company.

Energie až pro 300 tisíc domácností

Jaderná energetika se v posledních letech vrací do hry jako reálné řešení, které státům pomůže zajistit energetickou stabilitu a nezávislost. Technologický rozvoj mezitím posunul bezpečnost i udržitelnost provozu jaderných elektráren na mnohem vyšší úroveň. Příkladem inovativní, pokročilé technologie je malý modulární reaktor AP300™ společnosti Westinghouse, která staví na více než 70 letech zkušeností s vývojem a zaváděním nových jaderných technologií.

Reaktor AP300™ má všechny přednosti malých modulárních reaktorů: menší rozměr, modulární konstrukci pro efektivní harmonogram výstavby, nejmodernější bezpečnostní technologie a spolehlivost. Díky výkonu 300 MWe (990 MWth) dokáže energií zásobovat až 300 tisíc domácností nebo velký, energeticky náročný průmyslový areál.

Westinghouse při vývoji SMR vycházel z licencované a již provozované technologie svého konvenčního reaktoru AP1000. V současnosti je v komerčním provozu pět bloků AP1000 (v USA a v Číně), v USA se šestý blok blíží komerčnímu provozu a dalších osm bloků je ve výstavbě v Číně.

Westinghouse Electric Czech Republic s.r.o.

Na výstavbě se budou podílet lokální firmy

Český stát usiluje o to, aby první SMR vyrostl v areálu jaderné elektrárny Temelín. Do roku 2027 by měla být dokončena certifikace designu reaktoru, výstavba má začít do roku 2030 a první blok AP300 by mohl vyrábět elektřinu v komerčním provozu už o tři roky později.

Westinghouse přitom plánuje využít zavedenou infrastrukturu, včetně lokálního dodavatelského řetězce a služeb provozu a údržby.

„Česká republika je země, která Westinghouse zajímá nejen vzhledem k rozvinutému jadernému průmyslu, ale také kvůli jaderné expertíze. Pro český jaderný dodavatelský řetězec existuje spousta příležitostí, jak se podílet na nasazení našeho AP300 SMR. To bude velká výhoda při stavbě nových reaktorů,“ vyzdvihuje české prostředí Dr. Rita Baranwal, viceprezidentka divize energetických služeb společnosti Westinghouse.

Přesvědčivá bezpečnost a dlouhodobá životnost

Výhodou malého modulárního reaktoru jsou podstatně menší prostorové nároky – bezpečnostní plocha zařízení AP300 SMR se vejde na jednu čtvrtinu fotbalového hřiště. Další podobná zařízení by proto v budoucnu mohla stát také v areálech nynějších uhelných elektráren, k vytipovaným lokalitám patří například elektrárny v Dětmarovicích a Tušimicích.

Westinghouse Electric Czech Republic s.r.o.

Inovativní technologie společnosti Westinghouse je přesvědčivá i z hlediska bezpečnosti. Reaktor AP300 SMR je založen na osvědčených pasivních bezpečnostních systémech AP1000, které díky podrobným analýzám, testování a zkušenostem z komerčního provozu splňují pokročilá bezpečnostní kritéria. To potvrdily i světové regulační orgány, které tyto systémy přezkoumaly. Pasivní bezpečnostní systém je navržen pro dosažení a udržení bezpečného stavu vypnutí bez zásahu obsluhy, záložního napájení nebo čerpadel.

Díky dlouhodobé provozní životnosti, která činí 80 až 100 let, je malý modulární jaderný reaktor udržitelným a perspektivním řešením. Jako čistý, spolehlivý, bezpečný a ekonomický zdroj energie bude sloužit nejen současné společnosti, ale i příštím generacím.

Westinghouse Electric Czech Republic s.r.o.