Podnikání, které myslí na společnost

Biopekárna Zemanka si odnesla 2. místo v soutěži SME EnterPRIZE

Biopekárna Zemanka si odnesla 2. místo v soutěži SME EnterPRIZE Zdroj: Generali Česká pojišťovna a.s.

Udržitelné podnikání pomáhá malým a středním firmám uspět. Ohled na životní prostředí je totiž podle dat čím dál důležitější pro jejich zákazníky a klienty. Důležitost udržitelnosti v podnikání si více než jiné uvědomují firmy zapojené do soutěže SME EnterPRIZE, jejíž národní kolo už třetím rokem pořádá Generali Česká pojišťovna.

Cílem soutěže je podpořit a odměnit malé a střední společnosti, které se chovají udržitelně. Letos proběhl třetí ročník národního kola soutěže, do kterého se přihlásila stovka malých a středních firem a startupů. Přihlášené firmy a jejich přístup k udržitelnosti posuzovala porota složená ze zástupců akademické sféry, neziskového prostředí a byznysu.

Trojice úspěšných a finále v Bruselu

Ze stovky firem se na třetí místo probojovala společnost Progres Ekotech ze severu Moravy, která z hutních odpadů vyrábí novou vstupní surovinu, čímž naplňuje ideu cirkulárního hospodaření. „Firma nás zaujala unikátní, patentově chráněnou technologií a zaměřením na odvětví s obrovskou uhlíkovou stopou – hutní průmysl. Odpad z hutí, sléváren a podobných provozů umí proměnit v briketu, která vrací cenné vstupní suroviny zpět do výroby, a ty tak nekončí na skládce. Zároveň je jejich technologie výrazně méně energeticky náročná a má nižší uhlíkovou stopu než jiné alternativy zpracování,“ popisuje předsedkyně poroty soutěže Helena Továrková, ředitelka Nadace Veronica.

Na druhé příčce se umístila Biopekárna Zemanka. Ta vyrábí už 17 let sušenky a oplatky z bio surovin. Pekárna je tak pionýrem v oblasti biopotravin u nás a porota ocenila odvahu, se kterou se v Zemance pustili do nového segmentu – cirkulárního potravinářství. Přes legislativní a výrobní překážky se jim podařilo využít pivovarské mláto, zeleninové a ovocné výlisky nebo kávovou sedlinu od řady velkých firem a vytvořit z nich chutné a kvalitní potraviny postavené na cirkulárním principu.

Nejvíce pak v soutěži zaujala firma Sonnentor, kterou odborná porota umístila na první příčku. Sonnentor od roku 1992 ekologicky zpracovává byliny do čajů a koření. „Sonnentor začínal s prodejem bio čajů a koření v době, kdy u nás o ekologickém zemědělství a biopotravinách neměl nikdo ani ponětí. Podařilo se jim vybudovat opravdu ukázkovou firmu, kde se udržitelnost promítá do všech oblastí,“ vysvětluje předsedkyně poroty první místo pro jihomoravskou společnost.

Biopekárnu Zemanka jako jednu ze tří nejúspěšnějších malých a středních firem vybrala mezinárodní odborná porota soutěže k reprezentaci Česka na celoevropském finále v Bruselu. Na konci listopadu si tam její zástupce převzal ocenění Hrdina udržitelnosti a měl možnost představit svůj udržitelný byznys mezinárodní podnikatelské komunitě.

České firmy se do udržitelného podnikání nehrnou

Zatímco firmy zapojené do soutěže SME EnterPRIZE jsou dobrou ukázkou toho, že udržitelnost v podnikání není jen aktivita sama pro sebe, ale má i zajímavý byznysový přesah, zbytek malých a středních podniků v Česku si to příliš neuvědomuje. Výzkum italské SDA Bocconi School of Management ve spolupráci se Skupinou Generali, který byl proveden mezi evropskými malými a středními podniky, ukázal, že jen něco málo přes jednu třetinu malých a středních podniků v Česku se ve svém podnikání řídí strategií udržitelnosti. To je druhý nejhorší výsledek mezi devíti zkoumanými zeměmi.

Přitom další data, například z výzkumu Deloitte mezi mileniály a zástupci Generace Z, potvrzují, že udržitelnost je zejména pro mladší konzumenty důležitá a jsou i ochotni si za ni připlatit.

Čtvrtý ročník soutěže

Už nyní chystá Generali Česká pojišťovna čtvrtý ročník soutěže SME EnterPRIZE. Té se může zúčastnit kdokoliv, kdo podniká v České republice a spadá do kategorie startupů, živnostníků, mikropodniků či oblasti SME, tedy malých či středních podniků. Konkrétními kritérii pro účast v soutěži jsou počet stálých zaměstnanců do 250 lidí a činnost firmy (služby, procesy, technologie, inovace, produkty atd.) podporující udržitelné podnikání a má pozitivní přímý či nepřímý dopad na životní prostředí.

Informace o soutěži jsou k dispozici na webu SME EnterPRIZE: www.sme-enterprize.cz.