PRE podporuje silné příběhy. S Kontem Bariéry pomáhá lidem s handicapem k lepšímu životu

Pražská energetika podporuje silné příběhy. S Kontem Bariéry pomáhá lidem s handicapem k lepšímu životu

Pražská energetika podporuje silné příběhy. S Kontem Bariéry pomáhá lidem s handicapem k lepšímu životu Zdroj: Pražská energetika, a.s.

Jeden z předních hráčů na energetickém trhu, společnost Pražská energetika, připravila reklamní kampaň zaměřenou na oblast společenské odpovědnosti. Cílem kampaně je sdělit veřejnosti, že PRE je mimo jiné také významným donátorem a finančně podporuje mnoho dobročinných spolků, nadací a dalších charitativních institucí.

Jako hlavní motiv kampaně jsme zvolili naši dlouholetou podporu Konta Bariéry. PRE pomáhá prostřednictvím Nadačního fondu PRE klientům Konta Bariéry soustavně již od roku 2012. Za tuto dobu poskytla Pražská energetika prostřednictvím Konta Bariéry na darech bezmála 35 milionů korun,“ uvedl mluvčí PRE Karel Hanzelka. Jde o prostředky na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, zařízení k odstraňování bariér, financování léčebných pobytů či sportovních pomůcek, které umožňují lidem po úrazu návrat do aktivního života.

Kampani bezplatně propůjčili tvář Jana Hanová a Martin Zach, kterým Pražská energetika prostřednictvím Konta Bariéry přispěla. Kromě nich se na vizuálech objevuje i elektrická liška Eli, která je od roku 2022 symbolem PRE. A vše propojuje slogan. S kampaní se lidé mohou setkat v průběhu srpna a září na billboardech, prostřednictvím světelných vitrín, v tisku či online na internetu. Kampaň na základě zadání Pražské energetiky a ve spolupráci s Kontem Bariéry připravila reklamní agentura WMC Grey.

Jsme u nás v nadaci velmi pyšní, že máme partnery jako je PRE. S Kontem Bariéry spolupracuje nepřetržitě už deset let a my si téhle spolupráce velmi vážíme, protože díky ní mají handicapovaní z Prahy a blízkého okolí zase o něco snadnější život. Společně dokážeme finančně podpořit i výjimečné žádosti a opravdu výrazně pomoci těm, kteří to potřebují,“ říká ředitelka Konta Bariéry Jolana Voldánová.

Pražská energetika podporuje silné příběhy. S Kontem Bariéry pomáhá lidem s handicapem k lepšímu životu.Pražská energetika podporuje silné příběhy. S Kontem Bariéry pomáhá lidem s handicapem k lepšímu životu. | Pražská energetika, a.s.

Podpora Konta Bariéry není jedinou donátorskou aktivitou PRE. Společnost finančně podporuje rozsáhlou paletu dalších aktivit. Pomoc směřuje převážně do vybraných oblastí, jako jsou charita, zdravotnictví, sociální péče, školství, kultura, životní prostředí nebo sport. „Většinou podporujeme spolky a nadace, které poskytují pomoc handicapovaným lidem, týraným dětem, lidem trpícím určitými specifickými onemocněními. Dary jdou i do nemocnic, do kultury či třeba na podporu sportovních aktivit. Lze uvést například podporu Jedličkova ústavu, SOS dětských vesniček, Linky bezpečí, Nadace rozvoje občanské společnosti a mnohých dalších,“ doplňuje mluvčí PRE Karel Hanzelka.

Skupina PRE je stabilní a prosperující uskupení v oblasti energetiky s dlouholetou tradicí na českém trhu. Se svými více než 820 tis. odběrnými místy je třetím největším dodavatelem elektřiny v České republice a prostřednictvím své největší dceřiné společnosti PREdistribuce, a. s., také provozovatelem nejspolehlivější distribuční sítě v ČR. V rámci své činnosti podporuje využívání moderních technologických řešení a poskytuje poradenství v oblasti zavádění inovativních technologií a dosahování energetických úspor. Mezi základní aktivity Skupiny PRE patří prodej, obchodování s elektřinou a plynem po celém území ČR, distribuce elektřiny, její výroba a doplňkové energetické služby.