Přes 300 robotů a 100 cobotů: Brandýský podnik je vzorem pro celý svět

Zdroj: Continental Automotive Czech Republic s.r.o.

3
Fotogalerie

Nová multifunkční budova modelového závodu pro digitalizaci Continental v Brandýse nad Labem se stavěla rok. Po čtvrt roce už zaměstnanci v některých dnech obědvají ve společnosti robota odnášejícího jídlo, ale také dokážou díky virtuální realitě simulovat výměnu zařízení a zabránit kolizním stavům.

Michal Fichtner, vedoucí projektu Digital FactoryMichal Fichtner, vedoucí projektu Digital Factory | Continental Automotive Czech Republic s.r.o.

Předpokládá se, že do roku 2023 budou digitálně transformované organizace přispívat k více než polovině celosvětového hrubého domácího produktu (HDP), což bude činit zhruba 53,3 bilionu dolarů. Už dnes má zavedenou strategii digitální transformace více než 70 % společností. Digitální technologie se stávají součástí téměř všech oblastí a přeměňují také automobilový průmysl. Ve vozidlech dnes digitální technologie představují minimálně 50 % celkové hodnoty automobilů. I proto se společnost Continental Automotive rozhodla budovat centra pro digitalizaci. To v Brandýse nad Labem je součástí pilotního projektu, jak říká Michal Fichtner, vedoucí projektu Digital Factory: „V roce 2020 jsme se stali modelovým závodem: to, co zavádíme u nás, přenášíme do závodů po celém světě. Šli jsme tomu hodně naproti a mohli se tak stát z několika desítek variant hlavním centrem.“

Robot vs. cobot

Letos otevřená budova napomohla nejen představit a urychlit zavedení nových inovací, ale také navýšit kapacitu. Momentálně čítá středočeský závod okolo 3000 zaměstnanců, které doplňují neživí pomocníci – coboti a roboti, včetně sedmiosých robotických systémů. Ty mohou pomoci s komplexnějšími aplikacemi napříč celou výrobou. Jeden takový robot dokáže nahradit až tři klasické industriální roboty právě díky přidané sedmé ose. Zavedený model pracovního prostředí v sobě zahrnuje vedle nového prostoru také administrativní systém řízený prostřednictvím online aplikace z mobilního telefonu každého zaměstnance. Brandýský podnik se zasadil o pozici průkopníka hybridní práce a zároveň tak reagoval na potřebu administrativních pracovníků, jichž je přibližně třetina.

Simulace prostředí

„Hodně se soustřeďujeme na to, abychom přesvědčili zaměstnance, že jim inovace pomůže. Jde nám o to, abychom jim pomohli zvyšovat jejich kvalifikaci, protože interní pracovníci přinášejí tu největší hodnotu,“ pokračuje Michal Fichtner. „Ať už k digitalizaci, automatizaci, nebo ke standardizaci jsme přistupovali globálně. Řešíme proces od vstupu materiálu do továrny až po výstup. Od komunikace s vývojovým oddělením až po záležitosti z oblasti výroby.“ Jednoduchým příkladem je robot, u něhož je potřeba okamžitého začlenění. K němu je ale potřeba současného odstavení stávajícího stroje. Každá minuta výrobního procesu s sebou nese nějaké náklady. Proto vznikla takzvaná virtuální dvojčata, která díky virtuální realitě přenese výrobní linky do digitálního světa. Všechny nedostatky tak mohou zaměstnanci odladit v offlinovém prostředí.

Výhody pro všechny

Společnosti považují za hlavní výhody digitalizace zejména zlepšení provozní efektivity, naplnění očekávání zákazníků, zlepšení kvality nového produktu a snížení nákladů na jeho vývoj.

Podle odborníků mezi klíčové výhody implementace digitálních technologií patří i výrazná úspora času, lidských zdrojů, energie, pohonných hmot, šetrnost vůči životnímu prostředí a také urychlení pokroku směrem k podnikovým cílům. „Do budoucna bychom takto propojili naše systémy i se systémy zákazníků, dodavatelů a jejich subdodavatelů, což by mělo vést k usnadnění plánování výroby a dodávek napříč celým řetězcem. Výsledným efektem bude udržitelný dodavatelský řetězec, jehož plynulost mimo jiné povede ke snížení emisí CO2,“ říká ředitel závodu Tomáš Vondrák. Společnost Continental Automotive, která se věnuje mimo jiné vývoji a produkci velkoformátových automobilových displejů nebo vysoce výkonných počítačů fungujících jako centrální mozek celého auta, získává díky zavedení inovativních řešení příležitosti, jak vzdělávat své zaměstnance a přinášet jim nové příležitosti. Včetně vzdělávání a kariérního růstu souvisejícího s obsluhou a správou nových zařízení.