Syndromem nezdravých budov trpí 20 % západní společnosti

Zdroj: Shutterstock

Z výzkumů Světové zdravotnické organizace vyplývá, že přibližně 20 % západní společnosti je postiženo syndromem nezdravých budov. Ten způsobuje bolesti hlavy, nevolnosti, a podráždění.

Nedostatečná kvalita stavební chemie ohrožuje naše zdraví 

GreenBuilding Kerakoll® redukuje výskyt zdravotních problémů daných nesprávnou konstrukcí budovy, snižuje znečištění vzduchu v místnostech a zajišťuje okamžité zlepšení stavu a komfortu bydlení. Všechny produkty Kerakoll® řady BIO mají certifikáty biokompatibility udělované podle jejich shodnosti se standardy systému hodnocení působení na lidské zdraví GreenBuilding Rating®.

Není to jen o zdraví

Řešení používaná v GreenBuilding Kerakoll® jsou z mnoha hledisek velmi příznivá i pro životní prostředí: omezují emise CO2 do atmosféry, využívají recyklované suroviny a snižují spotřebu energie nezbytné pro provoz budovy. Zavedení systémů s nízkou emisí škodlivých látek podporuje ochranu životního prostředí a zlepšuje kvalitu ovzduší.

Skvělá investice

Systém GreenBuilding Kerakoll® zaručuje vysokou hodnotu nemovitosti i přes ubíhající čas, vyhovuje požadavkům energetického certifikátu a náklady na údržbu jsou nižší dokonce až o 40 % ve srovnání s budovou projektovanou tradičním způsobem. Tyto úspory se týkají především nákladů na energii, nákladů na topení a větrání a výdajů spojených s údržbou a správou budovy.

Kerakoll®, světový leader v oblasti řešení pro GreenBuilding

Ochrana životního prostředí, omezení spotřeby neobnovitelných přírodních zdrojů a energie, to všechno jsou základní problémy, jejichž řešení si klade za cíl zajištění lepší kvality života současným i budoucím generacím. Již více než 50 let Kerakoll®, světový leader v sektoru materiálů a poradenství GreenBuilding, šíří svou filozofii soustředěnou na vysoké standardy bydlení a styl stavění založený na eko-kompatibilních technologiích.

Pro více informací navštivte web https://ecomineral.cz/.