Udržitelné investice přinášejí dobrý pocit, zisk a lepší budoucnost | e15.cz

Udržitelné investice přinášejí dobrý pocit, zisk a lepší budoucnost

Prezentace klienta •
Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Investice do udržitelných společností podnikajících v souladu s ESG kritérii se v posledních letech stávají mezi investory velkým hitem. Není se čemu divit. Spojují ohleduplnost k planetě se ziskem a v současné době do nich investuje 8 % Čechů. Dle expertů navíc čeká udržitelné investice dobrá budoucnost.

Nejen dobrý pocit, ale také finanční zisk přinášejí investice do společností a fondů, které uplatňují ve svém podnikání ESG principy. Udržitelný investor se tak zajímá kromě finančního výnosu také o to, zda firma podporuje environmentální či sociální cíle a jak se v rámci svého podnikání chová k životnímu prostředí. To je v současné době důležité pro 96 % Čechů a k jeho ochraně přispívá 8 % z nich právě udržitelným investováním.

Dobrý pocit a finanční zisk

Investovat do odpovědných společností lze například prostřednictvím Generali Fondu živé planety. Mezi cíle tohoto investičního produktu patří kromě výnosu také snižování negativních dopadů na životní prostředí či lidské zdraví a podpora odpovědného podnikání. Generali Fond živé planety zahrnuje ve svém portfoliu společnosti, které se specializují na ochranu klimatu, snižování emisí uhlíku, minimalizaci odpadů, obnovitelné zdroje energie nebo také řešení rostoucí poptávky po pitné vodě.

Autor: istock

„Obnovitelné či alternativní zdroje hrají v současnosti nepostradatelnou roli v podnikání mnoha firem a propojují byznysové cíle s ochranou zdrojů naší planety. Investice do tohoto fondu jsou nejen rozumným finančním rozhodnutím, jelikož udržitelná aktiva přinášejí zisk v dlouhodobém měřítku, ale také smysluplným krokem k udržitelnější budoucnosti. Jako investoři tak můžeme společně zanechat trvalý odkaz pro další generace,“ vysvětluje Marco Marinucci, portfolio manažer Generali Fondu živé planety a ESG officer společnosti Generali Investments CEE.

Právě do společností zabývajících se alternativními zdroji energie by investovalo 58 % Čechů. Více než dvě třetiny Čechů by investovaly své finance do společností zaměřených na recyklaci. Meziročním pozitivním trendem je také klesající počet lidí, kteří by nikdy do společností šetrných vůči životnímu prostředí neinvestovali, a to z původní 21 % na 15 %.

Autor: Průzkum Instant Research pro Generali Investments CEE

Udržitelnost není pouze trend

Jak ukazují výsledky posledního průzkumu Generali Investments CEE, zájem o udržitelná řešení roste u zákazníků i firem a stále větší je také poptávka po ekologicky vyrobených produktech nebo po zboží z recyklovaných materiálů. Více jak třetina Čechů se snaží přispívat k ochraně životního prostředí výběrem ekologických produktů. Zelené energie odebírá v současné době 7 % Čechů.

Autor: Průzkum Instant Research pro Generali Investments CEE

„Data soustavně podporují přesvědčení, že společnosti se silnými referencemi v oblasti ESG dlouhodobě překonávají své konkurenty. Tyto společnosti jsou totiž mnohdy lépe připravené a vybavené se přizpůsobit měnícím se podmínkám trhu a mají jasně definované cíle. S tím souvisí také přizpůsobování se utužujícím legislativním rámcům, jelikož si země a jejich vlády čím dál tím více uvědomují nutnost zasahovat do globálních výzev, jako je změna klimatu a ztráta biodiverzity. Právě z tohoto hlediska jsou udržitelné investice dlouhodobě výnosným nástrojem k podpoře tohoto trendu,“ uzavírá Marco Marinucci.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video