Živě: Jak akcelerovat českou ekonomiku a posílit prosperitu a stabilitu země v dalších dekádách?

.

. Zdroj: ČTK

Analýza SWOT pro Českou republiku, kterou připravili zástupci největších zaměstnavatelských a podnikatelských organizací, by měla představovat jakýsi kompas kroků v následujících 10 až 30 letech. V těchto dekádách bude stát řešit zásadní změny a nové výzvy v mnoha oblastech.

Analýza SWOT pro Českou republiku představuje výběr nejviditelnějších oblastí, o kterých by se měla vést diskuse na úrovni vládního výboru. Její autoři jsou přesvědčeni, že novou vizi pro Českou republiku a strategie, které povedou k jejímu naplnění, je nutné zpracovat a přijmout ve velmi krátké době, konkrétně v následujících několika měsících.

Diskuzi můžete sledovat 28. srpna 2023 od 11:00 zde:

Pozvání k diskuzi u kulatého stolu ohledně vize pro Českou republiku na příštích 10 až 30 let přijali prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Jan Wiesner, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj a prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza.