Živě: Ozvěny Dne TA ČR - Brownfieldy a dostupné bydlení

Transformace brownfieldů

Transformace brownfieldů Zdroj: ČTK

Technologická agentura České republiky (TA ČR) pořádá ve středu 22. listopadu 2023 v Ústí nad Labem regionální seminář, který se zaměří na možnosti transformace brownfieldů a dostupnost bydlení nejen v tomto kraji. Seminář vysíláme od 10:00.

Ústecký kraj je regionem s bohatým průmyslovým dědictvím, rozmanitou přírodou a kulturními památkami. Dlouhodobě však čelí socioekonomickým výzvám spojeným s transformací těžkého průmyslu a stále rostoucími sociálními problémy, jako jsou nevyužité brownfieldy, zanedbaný veřejný prostor, dostupnost kvalitního bydlení a občanské vybavenosti, vyloučené lokality apod. Základní otázkou tak je, jak využít potenciál opuštěných (nejen) průmyslových areálů a budov? Jak tyto prostory architektonicky transformovat pro bydlení tak, aby byla zajištěna jejich užitná funkce a zároveň udržitelnost? Jaké nástroje mohou pomoci městům a obcím řešit situaci spojenou s nedostupným bydlením? Nejen na tyto otázky se zaměří hosté ústecké debaty.

Na tato témata budou debatovat:

- Ladislav Fiala, Chief Operations Officer ze společnosti Dostupné bydlení České spořitelny

- Zdena Kolečková, děkanka z Fakulty umění a designu, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

- Jan Paparega, radní města Most pro oblast transformace

- Jana Kubánková, architektka a koordinátorka z výzkumného projektu s názvem Sídliště, jak dál?