Živě: Ozvěny Dne TA ČR - Ostrava: Výzkum a vzdělávání

Ostrava webinář

Ostrava webinář Zdroj: TA ČR

Technologická agentura České republiky (TA ČR) pořádá ve středu 8. listopadu 2023 v Ostravě regionální seminář "Výzkum a vzdělávání jako nové příležitosti pro mladé", který se zaměří na problematiku odlivu mladých lidí z Moravskoslezského kraje.Seminář vysíláme od 10:00.

Moravskoslezský kraj se potýká s odlivem mladých lidí, kteří z regionu odcházejí pryč za studiem či prací. Výsledkem toho kraj vykazuje nejvýraznější pokles obyvatel ze všech krajů ČR, přičemž velký vliv na to má i kvalita vzdělávání a následné uplatnění. Hosté ostravské regionální debaty se zaměří právě na tuto problematiku a pokusí najít odpovědi na otázky: Jaké jsou možnosti a výzvy v oblasti rozvoje nových odvětví, která by mohla nahradit tradiční průmyslová odvětví v kraji? Jak si udržet mladou generaci v kraji? Na jaké moderní dovednosti ve vzdělávání zaměřit pozornost?

Na tato témata budou debatovat:

• Ondřej Slach, prorektor pro strategii a rozvoj z Ostravské univerzity

• Igor Ivan, projektor pro strategii a spolupráci z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

• Adéla Hradilová, členka představenstva z Moravskoslezského inovačního centra Ostrava

• Ivo Vondrák, poslanec a zastupitel Moravskoslezského kraje