Zjednodušte si hlasování s aplikací Valná hromada online

Zdroj: Komerční banka, a.s.

Pořádání valných hromad a podobných shromáždění, na nichž se hlasuje, je poměrně náročnou agendou na čas i peníze. A to nejen pro organizátory, ale i samotné účastníky. Komerční banka proto vyvinula aplikaci pro on-line hlasování.

Valná hromada je nejen pracovní, ale často také společenskou událostí. Uspořádat ji on-line se tak na první pohled nemusí zdát zcela smysluplné. Zkušenosti z posledních let však ukázaly, že trend digitalizace a posunu do virtuálního světa se stal nejen nedílnou součástí našich životů, ale pomáhá také šetřit čas a peníze.

Do budoucna bude přibývat akcionářů, kteří by zcela určitě možnost vzdáleného hlasování přivítali. Pro takovou skupinu akcionářů je ideální setkání kombinující on-line korespondenční hlasování a následnou fyzickou valnou hromadu, která pak již může být realizována v menším a levnějším rozsahu.

S aplikací jde vše snáz

Komerční banka proto nově vyvinula aplikaci, která umožňuje hlasování právě prostřednictvím internetu. Aplikaci KB Valná hromada online přitom nyní sama využila při hlasování svých akcionářů na proběhlé valné hromadě KB. Do aplikace se akcionář, správce nebo zplnomocněná osoba přihlásí a autentizuje zabezpečeným KB klíčem, který je součástí bankovní identity. Zkrátka podobně jako do elektronického bankovnictví. Výhodou ale je, že akcionář nemusí být klientem banky, pouze využije autentizační metodu KB. Správci mohou v aplikaci tvořit skupiny hlasujících a všem akcionářům je dána možnost dělit akcie. Výstupy z on-line hlasování jsou v podobě reportů a seznamů s detaily hlasování pro účely kontroly a archivace. Souhrnné reporty mohou sloužit také jako příloha zápisu z valné hromady.

„Komerční banka při vývoji aplikace myslela na všechny situace, jež při valné hromadě mohou nastat. Zásadní je, že její parametry splňují veškeré legislativní požadavky. Aplikace Valná hromada online je tedy určena všem, kteří si rádi zjednodušují život a chtějí ušetřit čas a náklady,“ dodává Pavel Henzl, vedoucí Právního útvaru KB.

Pro více informací o aplikaci a možnosti využití ve vaší společnosti kontaktujte vhonline@kb.cz.

VALNÁ HROMADA ONLINE

  • Parametry aplikace splňují legislativní požadavky
  • Zefektivnění a zrychlení procesu hlasování
  • Vyšší časová flexibilita pro všechny účastníky – hlasujte kdekoliv a kdykoliv
  • Úspora času a finančních nákladů
  • Snazší komunikace mezi společností a akcionáři
  • Možnost nahrát aktuální seznamy akcionářů/společníků z registrů
  • Nahrávání povinných i doplňkových dokumentů
  • Jednoduché sčítání hlasů a možnost statistik a reportů o hlasování
  • Notifikace a upozornění s hlídáním termínů hlasování