Zrušení usnesení o úpadku společnosti Premiot Group, a.s.: Co se bude dít dál?

Zdroj: FABIAN a PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o.

V advokátní kanceláři  FABIAN & PARTNERS se nám denně ozývají další a další věřitelé, které zajímá, jak se dá situace s Premiot Group, a.s. vyřešit. Věřitelé se zejména tážou, zda je šance získat zpátky své finanční prostředky. V současnosti budeme u stovek našich klientů  postupně s prohlášenými úpadky u jednotlivých společností přihlašovat pohledávky do insolvenčních řízení. Předpokládáme totiž, že v insolvenci postupně skončí všechny společnosti skupiny Premiot - PREMIOT obchodní, a.s. a Premiot realitní, a.s.. 

U společnosti Premiot Group, a.s., byl koncem srpna 2023, Městským soudem v Praze prohlášen úpadek, přičemž o insolvenčním návrhu bylo rozhodnuto bez jednání, protože návrhu nikdo neodporoval a bylo možno rozhodnout pouze na základě účastníky předložených důkazů. Dlužník podal odvolání proti usnesení o úpadku, ve kterém argumentoval tím, že insolvenčnímu soudu bylo doručeno jeho vyjádření, kterým vyslovili nesouhlas s insolvenčním návrhem a také s rozhodnutím bez nařízení jednání. V tomto odvolací soud chybu neshledal, jelikož rozhodnutí bylo vypraveno již den předchozí před jeho vydáním, kdy téhož dne dlužník, avšak až po pracovní době soudu, zaslal svoje vyjádření. 

Jaké vady shledal odvolací soud

Usnesení o úpadku společnosti Premiot Group, a.s. však zrušeno bylo, ale z jiného důvodu. Rozhodnutí o úpadku musí být vždy odůvodněno, přičemž toto odůvodnění musí být přesvědčivé, musí v něm být uvedeno, co bylo obsahem insolvenčního návrhu, jaké stanovisko dlužník zaujal, které skutečnosti podstatné pro rozhodnutí ve věci má za prokázané, o které důkazy opřel svá skutková zjištění a jakými úvahami se při hodnocení důkazů řídil, jaký učinil závěr o skutkovém stavu věci a jak ji posoudil po právní stránce.

Odvolací soud ve svém rozhodnutí uvedl, že právě tyto požadavky v odůvodnění napadeného rozhodnutí naplněny nebyly. Soud ve svém odůvodnění neozřejmil, z čeho konstatuje úpadek dlužníka. Jen samotné tvrzení o existenci pohledávek není pro řádné odůvodnění postačující. Pokud soud neuvede důkazy, na základě kterých došel k tomuto závěru, nelze považovat toto tvrzení za prokázané. 

Úloha insolvenčního soudu v dalším řízení

Proto odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení. Ten bude muset věc opětovně projednat a poté rozhodnout. Všechny závěry, které insolvenční soud vyvodí, bude muset po právní stránce náležitě zhodnotit a své rozhodnutí řádně a srozumitelně odůvodnit. Jestli soud opětovně shledá, že se společnost Premiot Group, a.s. nachází v úpadku, v nově vydaném usnesení o úpadku se stanoví nová lhůta pro podávání přihlášek věřitelů. Přihlašovat své pohledávky však lze i v této době

Pokud jde o další významnou společnost ze skupiny Premiot – PREMIOT obchodní a.s., v současnosti plyne tříměsíční moratorium, které bude trvat až do 13. ledna 2024. Moratorium poskytuje dlužníku příležitost uspořádat své majetkové poměry před tím, než insolvenční soud rozhodne o jeho úpadku. Během moratoria totiž soud rozhodnutí o úpadku vydat nemůže. Dluhy celé skupiny Premiot se odhadem pohybují v řádech miliard a při odhadování, zda se podaří sestavit plán reorganizace, který by skupinu opět „postavil na nohy“, je třeba být velmi skeptickými.

Svěřte vymáhání svých pohledávek do rukou odborníků

Naše advokátní kancelář FABIAN & PARTNERS v současnosti v kauze Premiot zastupuje téměř 400 klientů, pro které denně monitorujeme nejnovější dění v kauze a aktivně se snažíme hledat jednotné cesty, jak prosadit co nejúčinnější ochranu práv věřitelů. Naše kancelář ze své iniciativy zpracovala a podala vůči třem společnostem, konkrétně vůči Premium Data Systems III. s.r.o., Premium Data Systems IV. s.r.o. a Karolína Residence s.r.o. (dříve Apartments Harrachov s.r.o.), insolvenční návrhy, kterými byly úspěšně zahájeny tři ze dvanácti zatím zahájených insolvenčních řízení. V této naší iniciativě plánujeme pokračovat a další insolvenční návrhy zpracováváme.

FABIAN a PARTNERS, advokátní kancelář s.r.o.

JUDr. Ing. Pavel Fabian je advokátem kanceláře FABIAN & PARTNERS se specializací na insolvence, soudní spory a vymáhání pohledávek. Od r. 2008 se advokátní kancelář zaměřuje na komplexní poradenství v právních a finančních otázkách souvisejících s insolvencí. Klienty běžně zastupujeme v kauzách obdobného rozsahu, které rezonují médii, kdy v současnosti zastupujeme významnou skupinu věřitelů v rámci insolvenčního řízení banky Sberbank CZ, nebo v rámci insolvenčního řízení Energetického holdingu Malina. V tuzemské soutěži Právnická firma roku, pořádané společností EPRAVO.CZ, pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR a České advokátní komory, se naše advokátní kancelář umístila v roce 2023 jako doporučovaná kancelář v kategorii regionální právnická firma roku a již podruhé jako doporučovaná kancelář v kategorii restrukturalizace a insolvence. Napište nám a udělejte tak první krok k úspěšnému vymožení pohledávky. Kontakty naleznete na našem webu Pohledavkyonline.cz.