Dan Ťok: Chci vrátit Česko na železniční mapu Evropy | E15.cz
KoronaHelpdesk E15

Jak uspět v krizi

Dan Ťok: Chci vrátit Česko na železniční mapu Evropy

Dan Ťok: Chci vrátit Česko na železniční mapu Evropy
Ministr dopravy Dan Ťok
• 
ZDROJ: ctk
Jan Šindelář

Jan Šindelář

Zkušený manažer Dan Ťok se nyní jako zánovní ministr dopravy učí řídit neméně zkušené byrokraty a zároveň se snaží uhasit největší požáry v zanedbaném rezortu. „Byl jsem překvapen, jak k tomu ministerstvo přistupovalo výrazně laxně,“ komentuje například potíže s registrem vozidel.

E15: Téměř přede dvěma měsíci jste nastupoval do úřadu s velkým optimismem. Nepřešel vás za tu dobu?

Optimismus mě nepřešel. Pokorně ale říkám, že na úplné seznámení s rezortem budu potřebovat rok, a doufám, že to bude stačit. Na druhé straně jsem v situaci, že některé věci nesnesou odkladu. Okamžitě jsem měl na stole problém D47, chybějících vyhlášek, měl jsem na stole problém mýta. A takových věcí je na ministerstvu spousta. V proudu každodenních záležitostí ale člověk nesmí zapomenout ani na to, že má nějaké dlouhodobé plány. Sem patří například zvýšení bezpečnosti v dopravě nebo větší transparentnost úřadu. Nechci, aby mě to ministerstvo semlelo a zahltilo agendou od jednotlivých útvarů. Ministerstvo musí pracovat i na věcech, které chci já, a nejen na tom, co ten byrokratický šiml přinese.

E15: S podobnou představou nastupoval i váš předchůdce Antonín Prachař a nakonec to vypadalo, že ho ten byrokratický mlýn semlel.

Já jsem pochopil jednu věc. Nemá smysl s tím úřadem bojovat. U pana Prachaře mám silný pocit, že spolupracoval jenom s někým. A ty ostatní nezapojil, nebo je dokonce nechal pracovat proti sobě. Státní správa k tomu trochu svádí. Chci, aby všichni podřízení pochopili, že jsme státní služba. A musíme dělat věci, které od nás občan očekává a které mu ulehčí život. Nejsme tam proto, abychom život lidem komplikovali.

E15: Zmínil jste velké problémy jako mýto nebo D47, které jsou obecně známé. Vypadl na vás i jiný kostlivec, se kterým jste nepočítal?

Ano. Je to celkově otázka veřejných zakázek v rezortu, zajištění informačních technologií, registru vozidel a všech věcí kolem agend řidičů. Pochopil jsem velmi rychle, že my můžeme řidičům buď velmi pomoci, nebo také velmi znepříjemnit život.

E15: Smlouva na provoz registru vozidel za pár měsíců definitivně vyprší. Stihnete do té doby najít nového provozovatele?

Pilně na tom pracujeme. Byl jsem překvapen, jak k tomu ministerstvo přistupovalo výrazně laxně.

Ministerstvo musí pracovat i na věcech, které chci já, a nejen na tom, co ten byrokratický šiml přinese

E15: Jste přesvědčen, že registr bude fungovat s řádně vysoutěženým provozovatelem i na začátku letošního podzimu?

Jsem přesvědčen, že registr bude fungovat. A mým cílem je, aby to bylo řádně vysoutěženo. V právním prostředí České republiky si nejsem jistý, že se nám to úplně povede, na druhé straně se nechci vymlouvat na zákon. My jsme tu od toho, aby to fungovalo. Nemůžeme s tím už občany obtěžovat.

E15: Kam se člověk v rezortu podívá, tam vás tlačí čas. Vedle registru je to třeba mýtný systém nebo čerpání evropských peněz. Není to stresující?

Já doufám, že je to stresující pro každého na ministerstvu. I když u některých našich úředníků ten pocit nemám. Máte pravdu, u spousty věcí nás tlačí čas. Podle mého názoru nebyly v minulosti koncepčně řešeny. A já chci zburcovat lidi, aby konečně začali konat. Z minulosti máme třeba rozhodnutí, že se registrační značky budou soutěžit jenom na rok. Přitom muselo být jasné, že je třeba najít řešení i pro další léta. Nechápu, proč bylo takto rozhodnuto. A takových problémů mám hodně. Opakuji ale, jsem optimista. A věřím, že někde využijeme i interní řešení. Například registr, který jsme si koupili a je v našem vlastnictví, bychom v budoucnu měli provozovat vlastními silami.

E15: Dělali byste si to sami bez externí firmy?

Ano, je to jedna z verzí. Okopírujeme trochu ministerstvo financí. Neměli bychom všechny služby nakupovat, ale měli bychom být schopni provozovat některé základní registry sami. V tom spatřuji záruku stability.

E15: Ve Státním fondu dopravní infrastruktury je shodou okolností na letošek připraveno rekordních 94 miliard korun. Myslíte si, že se je podaří prostavět? Jsou na to kapacity na trhu?

Kapacity na trhu určitě jsou. Otázka je, zda budeme mít dost nachystaných zakázek. Tam jsem mnohem skeptičtější. Máme dva hlavní příjemce těchto peněz. Prvním je železnice, kde dle mého problém nebude. Na Ředitelství silnic a dálnic je situace horší. Organizace neměla šéfa, bohužel se v minulosti zastavily přípravy staveb a žádný z mých předchůdců je dostatečně nerozjel. Tam jsme v nevýhodné situaci. Teoreticky jsme schopni peníze vyčerpat za předpokladu, že všechna jednání půjdou hladce a podaří se rozjet i stavby, které ještě dnes nemají stavební povolení.

E15: Čemuž nikdo nevěří.

Já tomu také moc nevěřím, ale musím dělat kroky, které k tomu směřují. Nechci populisticky hlásat, že jsme schopní utratit všechny peníze z operačního programu Doprava, a to třeba i za hlouposti, které stát nepotřebuje. Musíme si uvědomit, že peníze z Evropské unie jsou příležitostí. Stát si díky nim může pořídit potřebné stavby za třicet procent nákladů. Na druhé straně je to investice jako každá jiná. Musí být návratná a dávat smysl. Ano, je to ztracená příležitost, ale nejsou to ztracené peníze. Nám ty peníze nepatří, dokud je nedostaneme.

E15: Dočerpání evropských peněz se tu ale dosud bralo jako zlaté tele. Vy situaci nevnímáte jako průšvih, když i vaše střízlivé odhady hovoří o promarněných zhruba deseti miliardách?

E15: Zmínil jste tristní situaci na Ředitelství silnic a dálnic. Počítáte s jeho transformací na akciovou společnost, jak se o tom léta mluví?

Počítáme s tím, nicméně zásadní prioritou je, aby ŘSD bylo schopno standardně fungovat v současné podobě. Trochu nám situaci zkomplikovala změna zákoníku práce, která znemožnila smluvní platy ve všech organizacích státu. Proces transformace bude nějakou chvíli trvat a pravděpodobně se uděje v několika krocích. Nejdříve vznikne státní podnik a poté akciová společnost. Předtím je ale třeba vyčistit majetkové vztahy. Máme řadu nevypořádaných pozemků pod silnicemi a dokonce i pod dálnicemi, což chceme dát do pořádku.

E15: Řeknete nějaké termíny?

Ty nyní řešíme. Zatím umíme ten problém s ohodnocením manažerů vyřešit. Mám možnost nízké tabulkové platy kompenzovat odměnami. Problémem ŘSD není nedostatek peněz, ale že neumí peníze investovat. Chceme proto výrazně zlepšit přípravu projektů, protože my jsme si ten proces zásadně zkomplikovali. O jediné investici rozhoduje víc lidí než všude jinde na světě.

E15: Pojďme k železnici. Palčivým a nevyřešeným problémem je převod nádraží z Českých drah na Správu železniční dopravní cesty. Pohnete s tím?

Nevidím to jako palčivý problém. Je to jen otázka stanovení férové ceny.

Dan Ťok (55)
Vystudoval VUT v Brně, Fakultu strojního inženýrství. Absolvoval několik manažerských kurzů v zahraničí. Kariéru začal v roce 1983 v První brněnské strojírně, kde se po devíti letech stal divizním ředitelem. V roce 1996 se stal generálním ředitelem firmy ABB Energetické systémy, o tři roky později začal šéfovat společnosti Alstom Power a fungoval i jako oblastní manažer Alstomu pro Česko a Slovensko. V roce 2003 přišel jako předseda představenstva do Jihomoravské plynárenské, o tři roky později se stal ředitelem KKCG Industry. Od roku 2008 byl šéfem tuzemské Skansky. Ministrem dopravy je od loňského prosince. Rád hraje golf a tenis, zajímá se o literaturu a divadlo.

E15: Dráhy vnímaly jako problém ty neustálé odklady, s penězi za nádraží počítaly už loni. Nemáte obavu o jejich rating a následně zvýšené náklady na externí financování?

Chci, aby to proběhlo v tomto roce, nejlépe v prvním pololetí. O ratingu se mluví, ale podle mého názoru ho převod nádraží nijak neohrožuje. Agentura Moody’s to samozřejmě zmiňuje, protože to ovlivní výsledek Českých drah. My potřebujeme agenturu přesvědčit, že České dráhy jsou firmou, která peníze vydělává, nikoli prodělává, a je schopná plnit své závazky. Tyto dvě věci jsou pro mne nejdůležitější.

E15: Jste spokojen s předsedou představenstva ČD Pavlem Krtkem?

Zdědil jsem ho stejně jako většinu lidí v rezortu. A pan Krtek je dle mého názoru člověk, který by měl dostat šanci. Nehodlám udělat nějaký unáhlený krok. Pan Krtek mi předvedl strategii, ukazuje, které kroky chce učinit. O těchto věcech s ním debatuji a očekávám, že splní své sliby a představy.

E15: Nehrozí tedy podobný antagonismus, jaký panoval mezi ministrem Prachařem a bývalým šéfem drah Kuruczem, kteří si nemohli přijít na jméno? Vy jste si s panem Krtkem sympatičtí?

Jestli je mi sympatický nebo nesympatický, to sem vůbec nepatří. Od pana Krtka chci výkon a podle toho ho budu hodnotit.

E15: Kdy mu dáte první vysvědčení?

Určitě má půl roku na to, aby ukázal, že jeho opatření dávají smysl. Neříkám: vás chci a vás nechci. Nejdříve budu člověka hodnotit, pak sdělím své rozhodnutí jemu, pak provedu případnou změnu a pak teprve budu informovat média.

E15: Budete se nějak snažit postrčit výstavbu vysokorychlostních tratí, které váš předchůdce považoval za nereálné?

Ten problém je třeba rozdělit. Jedna věc jsou takzvaná rychlá spojení, tedy zvýšení rychlosti až na 200 kilometrů v hodině vylepšením stávající infrastruktury. To je velmi reálné a tímto směrem určitě půjdeme. Druhá věc jsou takzvané vysokorychlostní tratě – byl bych rád, abychom dokončili příslušnou studii. Bavíme se o možných spojeních Berlín–Praha–Brno–Vídeň, druhá varianta je spodní trasa přes Mnichov. Mám velký zájem, aby ty tratě neobcházely Českou republiku. Chci, abychom se vrátili na železniční mapu Evropy. Už mám smluvená jednání s ministry dopravy z Německa, Rakouska a Slovenska, v krátké době bych se rád setkal i s polským kolegou.

E15: Zmínil jste studii k vysokorychlostním tratím. Ta má ale výrazné zpoždění a potýká se s řadou problémů.

Ano. Byl bych rád, aby to zpoždění odmazala. Zároveň si ale říkám, jestli by nebylo vhodné, aby místo toho vznikla mezinárodní studie. Česká republika je přece jen malý rybník a každý zná každého. Do soutěže by se tedy mohli přihlásit i zahraniční designéři.

E15: Znamená to, že zrušíte stávající tendr a vypíšete nový, který bude otevřenější zahraniční konkurenci?

Vedeme o tom debatu a musíme to rozhodnout. Existují pochybnosti, jestli to bylo vypsáno dobře. Nevylučuji změnu na mezinárodní tendr.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!