Hospodářský růst sám o sobě není trvalou hodnotou, říká šéf Česko-německé obchodní a průmyslové komory

Bernard Bauer, šéf Česko-německé obchodní a průmyslové komory

Bernard Bauer, šéf Česko-německé obchodní a průmyslové komory Zdroj: ČNOPK

Bernard Bauer, výkonný člen představenstva Česko- německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK)
2
Fotogalerie

Společnosti platformy #PartnersForSustainability 10. února zveřejnily memorandum o udržitelné ekonomice, ve kterém se zavazují k transformaci směrem k udržitelnosti a zároveň v něm vyzývají vládu, aby také jednala. O memorandu „Driving Sustainability“ jsme hovořili s Bernardem Bauerem, šéfem Česko-německé obchodní a průmyslové komory, která tuto platformu zastřešuje.

Dvanáct velkých firem včetně Škody Auto, Siemensu, Vodafone a dalších vyzvalo českou vládu, aby se – zjednodušeně řečeno – postavila k udržitelnému rozvoji čelem. Co přesně by pro to vláda měla udělat?

Výzva vládě je pouze jednou částí memoranda. Základem tohoto společného dokumentu je prohlášení firem o řadě udržitelných opatřeních, která již provádějí, a dále o jejich přesvědčeních a cílech na cestě k udržitelnosti v příštích letech. Jedná se například o CO2 neutralitu nebo cirkulární ekonomiku. Co se týče vlády, my jako #PartnersForSustainability jsme přesvědčeni, že pokud chceme dosáhnout transformace směrem k šetrnějšímu využívání omezených zdrojů a konkurenceschopné ekonomice, je nutné spojit síly podniků a politiky. Tento postoj proto očekáváme i od politiků.

V prohlášení je akcentována věta: Hospodářský růst sám o sobě nepředstavuje trvalou hodnotu. To je poměrně silné tvrzení. Management firem by měl přece primárně zvyšovat zisk společnosti.

Je pravda, že ceny akcií a dividendy jsou pro vedení firem naprosto zásadní. Na druhou stranu jako vrcholový manažer často děláte rozhodnutí, která mají dopad na několik let, někdy i desetiletí. Jsou to rozhodnutí, která se dotknou stovek až desítek tisíc zaměstnanců. Proto by manažeři s takovouto rozhodovací pravomocí v žádném případě neměli sledovat jen krátkodobou cenu akcií a rychlé dividendy. Strmý krátkodobý růst, který není stabilní a není dlouhodobě zakotven v podnikové strategii, je jako, jak v Německu říkáme, hořící sláma. Rychle vzplane a záhy uhasne. To není ani v zájmu firem a jejich zaměstnanců, ani v zájmu akcionářů. A možná ještě důležitější je, že hodnota podniku na burze se již do určité míry řídí mírou udržitelnosti dané firmy. Nesmí se podcenit tlak veřejnosti a zákazníků.

Říkáte, že vaše chápání udržitelnosti je na míle vzdálené ideologickým rozepřím a o to blíže praxi. V čem je tedy rozdíl?

To je hlavní myšlenka platformy #PartnersForSustainability, memorandum je pouze jedna část našich aktivit. Jde o zvyšování povědomí o zásadách udržitelnosti mezi zaměstnanci, dodavateli, zákazníky, ale i dalšími společnosti. Jde také o strategickou výměnu zkušeností mezi partnery – co funguje a co ne, které udržitelné postupy a technologie se osvědčily a jak lze společně dosáhnout cíle rychleji a efektivněji. Nechceme vymýšlet něco, co už bylo dávno vymyšlené. Proto jsme zahájili pravidelná setkání Think-Tank a takzvané Best Practice Tour. Společnosti se navzájem navštěvují a seznamují ostatní s osvědčenými udržitelnými postupy a opatřeními. Momentálně to samozřejmě probíhá virtuálně.

Vyzýváte vládu mimo jiné k odstraňování bariér, které znevýhodňují investice vedoucí například ke snižování uhlíkové stopy... 

Nejprve potřebujeme od vlády, aby dala společnosti jasný a jednotný signál, že chce jít cestou udržitelné ekonomiky ve smyslu Zelené dohody pro Evropu. Platforma dále v blízké době na svých stránkách zveřejní dokument, v němž budou popsány konkrétní zkušenosti a doporučení podniků, které překážky by na této cestě k udržitelnosti měly být odstraněny. Ve stavebnictví například implementace opatření vedoucích k lepšímu hospodaření s odpadní vodou. To je natolik složité, že to investor často vzdá a odpadní vodu prostě někam svede, než aby ji dále využíval. Anebo hospodaření s vlastní vyrobenou energií – může být třeba daleko efektivnější dodat energii do sousední továrny, jenže toto opatření je například kvůli dotacím na skladování energie v bateriích znevýhodněné. Cílem ale musí být co možná největší snížení uhlíkové stopy.

Mnoho společností vlivem pandemie ekonomicky stagnuje. Je reálné, aby se platforma i za současné situace dále rozšiřovala? 

Současná doba je pro nás všechny extrémně náročná. Ale růst a udržitelnost se navzájem nevylučují. Fáze obnovy musí jít ruku v ruce s transformací směrem k udržitelnosti. Už se na nás obrátily další firmy, které se chtějí k naší platformě připojit. To nás těší. Jen tak je platforma nadále udržitelná.

 

Bernard Bauer

Výkonným členem představenstva Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) je od roku 2006, již od roku 1991 ale působí v německých zahraničních obchodních komorách ve střední Evropě, Jižní Americe a na Arabském poloostrově. ČNOPK je se svými 700 členy největší bilaterální hospodářskou komorou v ČR. Sleduje trendy a těm s největším potenciálem pro česko-německou ekonomickou spolupráci se intenzivně věnuje.