Jiří Pospíšil: Moje kandidatura na hejtmana není žádná bokovka | E15.cz

Jiří Pospíšil: Moje kandidatura na hejtmana není žádná bokovka

Jiří Pospíšil: Moje kandidatura na hejtmana není žádná bokovka
Jiří Pospíšil
• 
ZDROJ: E15 Anna Vacková

Pavel Otto

Sociální demokraté se chlubí, jak je Plzeňsko bez dluhů, přitom jsme před čtyřmi lety nechali v rozpočtu přes miliardu korun jako rezervu, říká kandidát ODS na hejtmana, exministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. „Vše utratili a už letošní hospodaření kraje bude velmi schodkové.“

* E15: Když ODS schválila vaši pozici lídra v krajských volbách na Plzeňsku, premiér Petr Nečas řekl: „Opravdu si myslím, že post hejtmana obecně, to teď není vztaženo k Jiřímu Pospíšilovi, není manažersky tak obtížný, podívejte se na velikosti rozpočtu a přidělené kompetence, hejtman je v podstatě jedním z rady, na rozdíl od ministerstva, které je monokratickou institucí.“ Jak tento výrok chápete?

Přiznám se, že jsem se ho ani nesnažil analyzovat. Jsem přesvědčen, že každá veřejná funkce, pokud se dělá pořádně a odpovědně, náročná je. Výroky, které snižují význam komunálních a krajských politiků, se mi nelíbí.

* E15: Máte jako kandidát Nečasovu podporu?

Pro mě není tak důležitá. Ke kandidatuře jsem se rozhodl, protože jsem získal velmi silnou, spontánní a zavazující podporu členské základny ODS v Plzeňském kraji.

* E15: A co podpora dalších členů vedení strany?

S jednotlivými členy grémia jsem se o tom příliš nebavil. Výkonná rada ODS, jejímiž členy je i stranické vedení, mou kandidaturu jednoznačně podpořila. V médiích jsem zaznamenal souhlasné výroky předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové nebo našeho kandidáta na prezidenta Přemysla Sobotky. Od nikoho z vedení ODS jsem neslyšel, že by můj úmysl rozporoval.

* E15: Ani od stranického šéfa?

Individuálně jsem se s ním o tom nebavil.

* E15: O napětí mezi vámi a Nečasem spekulují média už od loňska. Kde bylo jablko sváru?

Sám o tom v poslední době dost přemýšlím. Ale nemám na to jednoznačný názor. Možná to bylo tím, že jsme si lidsky úplně nesedli.

* E15: Premiér vám jako ministru spravedlnosti vytkl manažerské selhání…

S důvody svého odvolání se dokážu ztotožnit jen velmi obtížně. Když jsem podruhé nastupoval do funkce, byla průměrná délka civilního soudního sporu 363 dnů. Při mém odchodu to bylo 305 dnů. Ročně se mi tedy dařilo zkracovat průměrnou délku řízení o měsíc. Necítím ale zatrpklost a svému nástupci přeji, aby se mu dařilo. Když to dokáže s méně penězi, rád se od něj přiučím.

* E15: Asi nedokáže, když se toto téma nedávno znovu řešilo na vládě…

Po celou dobu to ve mně vzbuzuje úsměv. Ale vážně: pokud se nějak radikálně nezmění trestní politika – že by se například propustila třetina nebo čtvrtina vězňů –, justice si s méně penězi nevystačí. Zkrátka máme více kauz a více odsouzených. Na druhé straně to nebylo tak, že jsem jen nastavoval ruku. Na provozu věznic jsme ušetřili stovky milionů korun.

* E15: Byla hlavním důvodem vašeho odvolání snaha zabránit jmenování Lenky Bradáčové a zastavit reformu soustavy státního zastupitelství?

Nezapírám, že na reformu byly v ODS různé názory. Zda byla příčinou i Lenka Bradáčová, můžeme spekulovat. Ale počkejme si, ono se ukáže, jak se nový ministr k jejímu jmenování postaví. Zatím k tomu přistupuje vlažně.

* E15: Podle vašeho nástupce Pavla Blažka si žalobci nemohou diktovat, jak má reforma vypadat. Souhlasíte?

Je třeba rozbít některé mýty. Věcný záměr vypracovala expertní skupina, kde byli rovnoměrně zastoupeni jak ministerstvo, tak státní zástupci, protože ten systém znají nejlépe. Tím začala politická debata na úrovni koaličních stran i vlády. Byli jsme připraveni věcný záměr opravovat a doplňovat podle toho, jak se tato debata vyvine. Kritizovat něco, co je v zárodku, mi nepřipadá férové.

* E15: Nepočítal nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman s tím, že celý proces bude rychlejší?

V první polovině roku měla proběhnout debata o věcném záměru, na podzim měla paragrafované znění návrhu zákona dostat vláda a parlament. Tak je to připraveno. Pavel Blažek může na naši práci navázat.

* E15: A naváže?

Každý si udělá obrázek sám.

* E15: Co konkrétně části ODS vadilo?

Velká debata se vedla o zrušení vrchních státních zastupitelství v Praze a Olomouci. Dalším tématem byla případná podoba onoho protikorupčního speciálu, tedy zastupitelství, které by řešilo závažné ekonomické kauzy, a rovněž to, jak by měl být vybírán jeho šéf. Diskutovalo se i o rozdělení pravomocí mezi jednotlivými stupni státního zastupitelství.

* E15: Váš názor se od oné části vaší strany odchyloval. Je to tak?

Podporoval jsem zjednodušení soustavy ze čtyřstupňové na třístupňovou, tedy zrušení vrchních státních zastupitelství, což korespondovalo s návrhy Pavla Zemana. Jsme příliš malá země na takto složitou soustavu.

Dnes fungují jakési dvě subsoustavy v Čechách a na Moravě řízené z Prahy a Olomouce a nejvyšší státní zástupce nemá pravomoci a sílu být jejich sjednotitelem, aby v kauzách rozhodovaly jednotně. Je to bohužel tak, že nejdůležitějším postem není nejvyšší státní zástupce, ale vrchní žalobce v Praze. To jsme ostatně viděli při „bojích“ kolem odvolávání Vlastimila Rampuly.

* E15: V ODS údajně existuje skupina lidí, která usiluje o politickou kontrolu nad oním protikorupčním speciálem.

Něco takového jsem nezaznamenal. Jsem pro vznik tohoto útvaru. Podstatné bude, jak se nastaví konkrétní podmínky jeho existence. Může to být malé a efektivní těleso, anebo byrokratický moloch, který nic nevyšetří.

* E15: Kdo by měl podle vás šéfa tohoto útvaru jmenovat?

Nejvyšší státní zástupce. V okamžiku, kdy je tato pravomoc dělena mezi něj a ministra spravedlnosti, jako je tomu nyní u jmenování vrchních žalobců, vzniká řada sporů jako u Vlastimila Rampuly.

* E15: Vraťme se k vaší kandidatuře. Bleskové bylo nejen vaše odvolání, ale i rozhodnutí ucházet se o hlasy voličů v krajských volbách. Skutečně jste o tom neuvažoval už dříve?

Regionální politika mě vždy zajímala. I v roli poslance a ministra jsem se snažil být na Plzeňsku aktivní. Ještě před svým odvoláním jsem uvažoval o kandidatuře, ale ne jako lídr, což by z pozice ministra nebylo fér. Moje představa bylo třetí až šesté místo. Zdůrazňuji, že první místo nevnímám jako nějakou bokovku ve snaze za každou cenu získat funkci. Boj o hejtmana bude velmi náročný a naše šance jako vládní strany nejsou vysoké. To znamená, že vítězství nemám jisté.

* E15: A nesouvisí to ani s podzimním kongresem ODS, kde se budou volit místopředsedové? Budete znovu kandidovat?

Vůbec to s tím nesouvisí. Nevím ani, zda tento post budu znovu obhajovat. Pokud se stanu hejtmanem, plně se na tu práci soustředím.

* E15: Jak dobře jste jako exministr seznámen s problémy plzeňského regionu?

Všechny detaily spojené s krajskou samosprávou neznám. Nyní se ale seznamuji se vším. Do září budu informačně plně vybaven.

* E15: Budete se teď více setkávat s jednotlivými starosty?

I jako poslanec už deset let pravidelně objíždím celý kraj. To je možná důvod, proč poté, co jsem v Praze pohořel, mi to kraj vrátil a postavil se za mne.

* E15: ODS chce v kampani akcentovat hlavně rozpočtovou odpovědnost. Plzeňsko je přitom jediný kraj bez dluhů. Neztíží vám to pozici v souboji s ČSSD?

Když občanští demokraté před čtyřmi lety odcházeli z krajské rady, předávali kraj s rezervou více než jedné miliardy korun. Žádný jiný kraj neměl v době nástupu ČSSD tak velký finanční polštář. Ten je ale pryč, protože socialisté díky němu dotovali své skrytě deficitní rozpočty. Bohužel už nyní se ukazuje, že letošní hospodaření bude velmi schodkové. Podle odhadů našich specialistů půjde až o 500 milionů. Vedení kraje převedlo mnoho faktur do tohoto roku.

Jiří PospíšilJiří PospíšilAutor: E15

* E15: Jak byste si s tímto schodkem poradil?

Museli bychom probrat jednotlivé výdaje a říci, které jsou ku prospěchu rozvoje krajské infrastruktury a kde jde o pouhé účelové plýtvání dotacemi. To ale neznamená, že bychom princip dotací úplně opustili. Jde o nastavení jasných a transparentních pravidel.

* E15: Funguje na Plzeňsku praxe ze Středočeského kraje, kde peníze dostávali jen příznivci Davida Ratha?

Mnohokrát jsem už slyšel od starostů z Plzeňska, že by dotaci dostali, kdyby vstoupili do ČSSD.

* E15: Máte představu, které projekty jsou klíčové a které byste naopak redukoval?

Naším jednoznačným cílem je zvýšit investice do rekonstrukce dopravní infrastruktury. V době, kdy kraj spravovala ODS, se ročně investovalo 400 až 500 milionů. V posledních čtyřech letech ale tato částka výrazně klesla. Pokud se objem výrazně sníží pod půl miliardy, vnitřní zadluženost silnic bude dramaticky růst. Samozřejmě jsou pro nás důležitá i sociální a zdravotnická témata. A také krajská galerie.

* E15: Ta měla být v Plzni…

Jde o jeden z nesplněných slibů sociálních demokratů. Nová budova galerie může být architektonickou dominantou. To je téma, které chci znovu oživit.

* E15: Jaké plány máte ve školství? Třeba váš stranický kolega a kandidát na hejtmana ve středních Čechách Raduan Nwelati by zavedl stipendia pro sociálně potřebné nebo nadané žáky.

Osobně se přikláním spíše k tomu, aby kraj dále podporoval Západočeskou univerzitu a tato spolupráce se posilovala. Kvalitní univerzita je pro rozvoj celého regionu nesmírně důležitá. Už více než před pěti lety byl zahájen projekt stipendií talentovaných studentů. Ten by se měl dále rozvíjet. Co se týče základního školství, chceme začít znovu dotovat obce, které se rozhodnou rekonstruovat své školy. To ODS dělala až do roku 2008. Po nástupu ČSSD se to zrušilo.

* E15: Kvůli vysokým tuzemským daním jezdí lidé z pohraničí nakupovat levnější a kvalitnější potraviny či benzin a naftu do Německa a Rakouska. Co s tím?

Chci výrazně podporovat regionální potraviny, pošumavské malé i středně velké farmy často navštěvuji. Produkují velmi kvalitní maso, mléko, sýry a další výrobky. Když je prodávají v Plzni, je o ně obrovský zájem. S tím souvisí i celostátní politika. Jako hejtman bych to na centrální úrovni zdůrazňoval.

Jiří Pospíšil (36)

Od osmnácti let je politicky aktivní. Do roku 1998 byl členem ODA, pak vstoupil do ODS. Po absolvování Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni tam pracoval jako odborný asistent. V letech 2000 až 2004 byl členem zastupitelstva Plzeňského kraje. Od roku 2002 je poslancem. Ministrem spravedlnosti byl v obou vládách Mirka Topolánka. Před měsícem byl na návrh premiéra Petra Nečase nečekaně odvolán.

 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!