Kevin Sherry: Vracejí se k nám nadnárodní investoři | E15.cz

Kevin Sherry: Vracejí se k nám nadnárodní investoři

ředitel divize Mezinárodních prodejů a partnerského byznysu státní organizace Enterprise Ireland Kevin Sherry
ředitel divize Mezinárodních prodejů a partnerského byznysu státní organizace Enterprise Ireland Kevin Sherry
• 
ZDROJ: Enterprise Ireland

Igor Záruba

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Rodné Irsko, které tvrdě postihla finanční krize a muselo požádat o finanční pomoc Evropskou unii a Mezinárodní měnový fond, vidí na dobré cestě.

„Irské firmy byly pod tlakem okolností a mezinárodní konkurence přinuceny snížit náklady a zaměřit se na inovace,“ konstatuje Kevin Sherry, ředitel divize Mezinárodních prodejů a partnerského byznysu státní organizace Enterprise Ireland, která jakožto obdoba agentury CzechTrade pomáhá domovským firmám k úspěchu na zahraničních trzích.

* E15: Jak se finanční a hospodářská krize podepsala na fungování agentur pro rozvoj obchodu, konkrétně Enterprise Ireland?

V podstatě nijak. Od roku 1998, kdy Enterprise Ireland vznikla, byl jejím hlavním cílem rozvoj exportního potenciálu už existujících a nově zakládaných podniků. To je naším hlavním posláním – jak v období konjunktury, tak v období krize. Finanční krize však podtrhla důležitost tohoto poslání. Tato aktivita je a bude klíčovou pro další hospodářský růst a prosperitu.

* E15: Nicméně jisté kroky jste v průběhu krize podniknout museli, nebo ne?

Samozřejmě, jako agentura jsme se museli rychle přizpůsobit potřebám klientských firem. Například v letech 2008 a 2009 jsme pomáhali podnikům, aby toto těžké období přežily. Za normálních okolností šlo o naprosto životaschopné firmy s růstovým potenciálem, které recese připravila o financování a zákazníky. Avšak od loňska se znovu soustředíme na podporu základních potřeb standardního byznysu – výzkum a vývoj, inovace, konkurenceschopnost, hledání nových zákazníků či rozvoj manažerských dovedností.

* E15: Zaměříte se, po zkušenosti s krizí, i na něco, co jste třeba dosud nedělali?

Naše poslání je stále stejné – pomáhat irským společnostem růst. Tím budou vytvářet pracovní místa a podporovat prosperitu země. Irsko je malý trh, takže prodej musí růst především v zahraničí.

* E15: Mohou se však měnit detaily…

Pracujeme na on-line aplikacích, abychom urychlili a zefektivnili dostupnost našich služeb. Hlavní výzvou je sledování globálních změn na trhu a v jednotlivých sektorech, které budou mít na naše firmy dopad.

* E15: Jak podporujete vznik nových firem? Poskytujete jim kapitál?

Pracujeme se začínajícími nebo nově vznikajícími podniky, které přinášejí nějakou inovaci – relativně unikátní produkt, službu nebo obchodní model. Tyto firmy mají předpoklad rychlého růstu a jsou od počátku soustředěny na globální trh. Do těchto firem kapitálově vstupujeme – děje se tak v raném stadiu, které je velmi rizikové a neláká soukromé zdroje ani venture kapitálové firmy. Náš vklad do základního jmění toto riziko snižuje a usnadňuje příchod dalších investorů. Velký zájem je taktéž o „měkkou podporu“ včetně poradenství či seznámení se sektorovými specialisty. S podniky pracujeme na individuální bázi a nabízíme jim odbornou expertizu jak v Irsku, tak v cizině prostřednictvím našich zahraničních kanceláří. Líhní kandidátských firem jsou velmi často naše univerzity, zejména v oblasti komercializace výzkumu či transferu technologií.

* E15: Jak velké byly až dosud vaše investice do tohoto segmentu, který označujete za silně rizikový?

Irská vláda investovala prostřednictvím Enterprise Ireland od devadesátých let do rozvoje trhu rizikového kapitálu značné prostředky. V rámci současného programu (Seed and Venture Capital Scheme 2007–2012) vložil stát do devíti fondů rizikového kapitálu 175 milionů eur. Tyto fondy disponují 645 miliony eur, z nichž 124 milionů je vyčleněno na investice do nově založených firem (seed capital).

* E15: Nakolik se irským malým a středním firmám povedlo krizi ustát a chytit druhý dech?

V průběhu loňského roku získaly nazpátek asi 70 procent zakázek, o něž přišly v roce 2009. To považuji vzhledem k obtížné situaci na trhu za skvělý výsledek. Nové objednávky činily loni asi miliardu eur. Ještě důležitější je, že tyto firmy uvolnily zhruba 19 miliard eur do investic a do vlastního rozvoje. Do období po krizi tak vstupují štíhlejší, silnější a s větší chutí na mezinárodní úspěch. Potěšující jsou také investice do výzkumu a vývoje. Irské firmy vloni investovaly téměř 600 milionů eur do výzkumu a vývoje a odhadujeme, že tyto investice s pokračujícím oživením dále porostou.

* E15: Co naopak vázne?

Přetrvává problém přístupu k bankovním úvěrům. Enterprise Ireland proto intenzivně pracuje s irskými bankami, aby lépe pochopily potřeby malých a středních firem a mohly jim vycházet vstříc.

* E15: Jak si vede irské hospodářství jako celek? Je z nejhoršího venku, plní závazky vůči Evropské unii a Mezinárodnímu měnovému fondu?

Plán přijatý kvůli finanční pomoci unie a MMF se nám daří úspěšně plnit. Irská ekonomika se stabilizovala a všechny významné instituce (MMF, Evropská komise či Irská národní banka) odhadují letošní růst mezi půl a jedním procentem. Experti OECD předpovídají v roce 2012 růst kolem 2,3 procenta.

* E15: Co je motorem oživení?

V první řadě export. Pozitivním signálem je i to, že k nám opět přicházejí nadnárodní firmy. Máme jich tu skoro tisíc, přičemž Google, eBay, Intel či Facebook si vybraly naši zemi za odrazový můstek do Evropy. Těší nás aktuální mezinárodní srovnání: v žebříčku konkurenceschopnosti jsme první z hlediska korporátních daní, jež podporují ekonomickou aktivitu. Čtvrtí, když jde o dostupnost kvalifikované pracovní síly a podnikatelského prostředí, které je otevřeno novým myšlenkám a nápadům. A šestí v produktivitě pracovní síly.

* E15: Znamená to tedy, že jste se poučili, že jste zapracovali na konkurenceschopnosti?

V tomto směru sehrála finanční krize zásadní roli. Irské firmy byly pod tlakem okolností a mezinárodní konkurence přinuceny snížit náklady a zaměřit se na inovace. Enterprise Ireland jim v tom pomáhá a má řadu účinných programů. Principy štíhlého podnikání jsou známy a mohou být efektivně využity k omezení plýtvání, minimalizaci nákladů či zefektivnění řízení. Podle našich zkušeností ušetřily firmy, které tímto programem prošly, 15 až 20 procent nákladů. Snížení výdajů je však pouze jednou stranou rovnice. Druhou je podpora inovací, o níž jsem se už zmínil.

* E15: Věříte v budoucnost eurozóny?

Samozřejmě, eurozóna jako hospodářský, politický a kulturní projekt má nesmírně prospěšný dopad zejména na malé a střední firmy. Trh stovek milionů spotřebitelů platících ve stejné měně je významným hospodářským prostorem, zejména pro malé země. Firmy, se kterými pracujeme, se tradičně zaměřovaly na Velkou Británii. V uplynulých letech se jejich pozornost přesunula na státy s eurem. Přes všechny problémy, se kterými se eurozóna potýká, je stabilita směnných kurzů nesmírná výhoda a jednotná měna zjednodušuje a podporuje vzájemný obchod.

* E15: A co státy mimo prostor společné měny? Nakolik je pro vás atraktivní Česká republika a celá střední Evropa?

Irské firmy byly tradičně zaměřeny na britský a americký trh. Jedním z našich úkolů je pomoci vývozcům zaměřit se na nové trhy, zejména v Evropě. V České republice naše firmy úspěšně obchodují. Dle statistik vyrostl náš vzájemný obchod v roce 2010 meziročně o 37 procent a tento trend letos pokračuje.

* E15: Jaké jsou z vašeho pohledu přednosti a minusy české ekonomiky?

Česká republika je rozvinutá, stabilní a podnikavá ekonomika, která nabízí pro investory i obchodníky mnoho příležitostí. Kromě toho, že zde řada irských firem investovala a některé z nich tady mají centrály pro celou střední a východní Evropu, vidím příležitosti hlavně v obchodě a spolupráci při výzkumu a vývoji.

* E15: A ty zápory?

Řekl bych to asi takto: těším se na to, jak budu pomáhat irským podnikům dělat byznys v Česku…

Kevin Sherry (52)

Vystudoval Trinity College Dublin (obor inženýrství) a poté Advanced Management Programme na Wharton University v USA. Začínal v soukromém sektoru v elektrotechnickém odvětví a strojírenství. V Enterprise Ireland postupně působil jako ředitel divize vysoce potenciálních start-upů, manažer investičních služeb a šéf odboru průmyslových produktů, v němž měl na starosti rozvoj domácího sektoru elektroniky a strojírenství a jejich vnější expanze. Vedl rovněž mezinárodní obchodní služby s důrazem na finanční, firemní a zákaznický servis. V současné pozici lídra sekce mezinárodních prodejů a partnerského byznysu odpovídá za řízení zahraničních aktivit a za vytváření globální sítě mezinárodních kanceláří. Jeho prvořadým úkolem je asistovat irským firmám při vstupu a vytváření zisku na cizích trzích.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video