Marek Rotkovský: Pojistky pro ženy zdraží kvůli antidiskriminaci o polovinu | E15.cz

Marek Rotkovský: Pojistky pro ženy zdraží kvůli antidiskriminaci o polovinu

Marek Rotkovský
Marek Rotkovský
• 
ZDROJ: E15 Anna Vackova

Tereza Zavadilová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Letos 21. prosince se ženy ráno probudí a budou pro pojišťovny o šest let starší, říká matematik pojišťovny Uniqa Marek Rotkovský. Bude to dopad nařízení evropského soudu používat stejná pravidla pro muže a ženy. Pojistní matematici budou vypočítávat sazby podle stejného základu, takže se nebude zohledňovat, že se ženy dožívají vyššího věku. Mužům pojistky naopak zlevní, ale jen mírně – tak o deset procent.

* Jak došlo k procesu, v němž evropský soud rozhodl, že tarify pojistek pro muže a ženy nesmějí být rozdílné?

Legislativní proces vyvolalo belgické sdružení spotřebitelů Association Belge des Consommateurs Test-Achats. Obrátilo se na belgický ústavní soud a ten shledal, že toto opatření je diskriminující. Pak se obrátil na Evropský soudní dvůr a ten se na základě stanoviska generální advokátky Juliane Kokott dobral k tomu, že nebude možné existující výjimku prodloužit a pojišťovny musí nabízet unisex tarify už od 21. prosince 2012.

* Může někdo podobně zažalovat třeba věkovou diskriminaci v pojišťovnictví?

Taková diskuze proběhla už během této žaloby a soudní dvůr prohlásil, že zohlednění věku by tím nemělo být dotčeno. Týká se to i invalidity a zdravotního stavu. Obecně nesmí být z těchto hledisek rozlišován přístup k občanům unie, jinak by šlo o diskriminaci, ale samozřejmě existují z toho pravidla výjimky – jinak by se třeba nemohly pořádat oddělené sportovní závody. Kdyby unisex platil i na sport, na olympiádě by zůstala jen polovina soutěží.

Za jednu noc o šest let starší

* Toto rozhodnutí musí hodně měnit pojistnou matematiku.

Určitě. Pro matematiky je to výzva. Postavilo to proti sobě dva principy komerčního pojištění – solidární princip a komerční princip. Pojišťovny míru solidarity obecně zohledňují, vždy je někdo s někým solidární. Ti, kteří nemají škodu, s těmi, kteří ji mají. Je otázka, která solidarita přípustná je a která ne. Jako matematik bych chtěl nastavit spravedlivé pojistné pro všechny, aby míra solidarity byla co možná nejnižší. Samozřejmě jsou pojištění, kde je solidarita přirozeně zakomponovaná – například pojištění domácnosti. Většina lidí mimo záplavové zóny je solidární s těmi v záplavových zónách, protože ti dnes rozhodně neplatí pojistné, jež odpovídá reálné rizikové expozici. Rozlišení podle pohlaví bylo alfou a omegou zejména pro životní pojištění. To je také jediné, které na českém trhu významně zaznamená vliv tohoto rozhodnutí. Pro pojišťovny to představuje výzvu, kterou většinou vyřeší příklonem k sazbám pro klienty méně výhodným.

* Ženám se tedy pojistky zdraží.

Rizikové pojistky budou pro ženy určitě dražší. Dalo by se říci, že nyní je podle existujících úmrtnostních tabulek rozdíl mezi muži a ženami v dožití, ale i v pravděpodobnosti úmrtí, sedm až osm let. Takže 21. prosince se ženy ráno probudí a budou pro pojišťovny o šest let starší.

* Dá se procentně vyjádřit, jak to na sazby dopadne?

Je to rozdílné podle věku, ve vyšším věku roste pravděpodobnost úmrtí, podle níž se v pojišťovnictví počítá, o deset procent ročně. Pro starší ženy se tak mohou pojistky skokově zdražit až o sto procent. Tyto smlouvy ale nejsou příliš obvyklé. V základním věkovém pásmu, ze kterého se rekrutuje naprostá většina klientů, se dá předpokládat, že růst pojistného u žen bude přibližně poloviční. To zní poměrně dramaticky, ale když to přepočteme, je to ekvivalent posunu věku o oněch šest sedm let.

* Nešlo to řešit přiblížením sazeb u obou pohlaví?

Nějaká míra solidarity bude. Lze čekat, že pojištění pro muže velmi mírně zlevní. Ale zkušenosti z trhů, kde byl rovný přístup již zaveden, ukazují, že se sazby přiklánějí k vyšším hodnotám. Důvodem je to, že v komerčním pojištění obvykle neexistuje kontraktační povinnost. Skupina lidí, která má zájem o pojištění, je dána volným výběrem. Pokud se zavedou unisex tarify, změní chuť pojišťovat se u mužů i žen. Pokud by pojistné pro muže leželo pod reálnou potřebou, již pojišťovny mají, produkt se stane velmi atraktivní, může se zvýšit jejich podíl v portfoliu. Ten už nyní není padesát na padesát, ale výrazně ve prospěch mužů. U žen naopak ochota výrazně poklesne. Už z toho je zřejmé, že průměrné pojistné by pak nebylo na polovině intervalu mezi muži a ženami. Druhým aspektem je to, že pojišťovna by automaticky s každou sjednanou smlouvou pro muže generovala ztrátu a nevyplatilo by se jí takové smlouvy nabízet.

* Čím to je, že má životní pojistky více mužů než žen?

Důvodem je částečně přetrvávající model muže jako živitele rodiny, protože toto pojištění většinou sjednává primárně živitel. V našem zeměpisném pásmu je to ve více než padesáti procentech muž. Muži se kvůli tomu pojišťují také na vyšší částky.

* Jak se na počtu a objemu pojistek projevují hypoteční a jiné úvěry, kde je obvykle povinnost si pojistku sjednat?

Téměř každá hypotéka vyžaduje životní pojištění. Takže počet hypoték rovná se počet smluv, které úvěry přináší. Složitější otázkou je, jak se tento počet smluv projeví v objemu předepsaného pojistného a poskytované rizikové ochrany. Protože smlouvy mají obvykle čistě rizikový charakter, je na nich průměrné pojistné nižší, než je průměr celého pojistného trhu. Co se týče růstu rizikového pojistného a růstu ochrany, dopad hypoték je v řádu desítek procent, ale pokud měříme dopad výší pojistného, je výrazně pod deset procent.

Marek Rotkovský Autor: E15 Anna Vackova

Fronty v pobočkách nečekám

* Jak bude technicky vypadat přechod na nová pravidla, to ženám přijde nový výměr?

Změna se aplikuje výhradně na nová ujednání, tedy na smlouvy, které budou akceptovány po 21. prosinci 2012. U starých smluv bude rovný přístup použit jen v případě, kdy budou změněny natolik, že to bude vyžadovat souhlas obou smluvních stran. Ovšem pro rozlišení, co je nová smlouva, respektive nové ujednání, bude potřeba detailní výklad. Když někdo požádá o zvýšení pojistné částky, je zde určitě třeba souhlasu obou stran. Pojišťovny to zřejmě budou vykládat tak, že stará smlouva funguje způsobem, jak byla ujednána, a k ní vzniká nová vrstva, na kterou by se aplikovala povinnost unisex.

* Čekáte letos nějaký nápor zájmu, jak se to děje například při změnách stavebního spoření? Budou chtít ženy masově uzavírat smlouvy ještě za starých podmínek?

Nečekám nijak výraznější nápor. Předloni jsme udělali určitou zkušenost, když jsme speciální úrazové pojištění pro ženy zlevnili na základě statistických dat o dvacet procent. Dopad na složení portfolia byl zcela marginální. Toto pojištění není nijak dramaticky poptáváno, spíše je to produkt, který je nabízen. Bude tedy záležet hlavně na práci finančních zprostředkovatelů, zda budou životní pojistku ženám nabízet do konce roku, protože se jim zde nabízí velmi zajímavá cenová arbitráž. Fronty v pobočkách neočekáváme. Zajímavá otázka to bude spíše pro muže, zda se jim vyplatí počkat o rok déle… Zde se také domnívám, že efekt bude zanedbatelný, protože muži za ten rok čekání o rok zestárnou. Což jim pojistku zdraží zhruba o stejnou částku, o niž při aplikaci nových pravidlech zlevní.

* Jak implementace nových pravidel a jejich výpočet technicky probíhá? Domlouváte se s jinými pojišťovnami?

Dohadování s konkurencí omezuje antimonopolní úřad. Nicméně v tomto případě jde jasně o záležitost, kterou budou řešit pojistní matematici. Matematika je exaktní věda, takže těžko ze stejných čísel, jež jsou k dispozici, dojdou k významně rozdílným výsledkům. Vycházíme z podkladů Českého statistického úřadu, takže předpokládám, že celý trh bude fungovat víceméně stejně. V Belgii a v Nizozemsku, kde se unisex zavedl pro všechny oblasti mimo životního pojištění, se také ukázalo, že se trh choval stejně.

* A radíte se vzájemně?

Na půdě České asociace pojišťoven se o tom diskutuje, protože se musí podat jednotný výklad evropské legislativy, jak to v praxi řešit – ve smyslu toho, jaké smlouvy se považují za nové a podobně. Co se týče nacenění a smluvních podmínek, ty jsou věcí jednotlivých pojišťoven. Nicméně rámec, ve kterém se budou pohybovat, bude jednotný.

* Zůstane v těchto nových pravidlech prostor pro nějaké reklamní akce? Podobně jako když nedávno někteří obchodníci tvrdili, že oni „nezvýšili DPH“… Že by nějaká pojišťovna stavěla kampaň na tom, že ona pojistky ženám nezdraží?

Marketingové akce jsou povoleny, ale jen v rozsahu, který nevede k rozlišení pojistného. Půjde realizovat akce typu, že se k životnímu pojištění přidá třeba pojištění rakoviny prsu. Pojištění zůstane pro obě pohlaví stejné, ale dopad na obě pohlaví stejný nebude. Hranice mezi povoleným a nepovoleným zvýhodněním je poměrně tenká. Nesmí se stát, aby nějaká skupina trpěla přímou nebo nepřímou diskriminací. Jinak by šlo o porušení zákona, což je věcí „odvahy“ daného pojistitele a činnosti kontrolních orgánů.

* Takže se budou tvořit spíše produktové balíčky…

Ano, mohou vznikat i speciální produkty pro ženy a pro muže, ale trh těchto specializovaných produktů zřejmě nebude moc významný.

* Rizikové pojistky se často prodávají v balíku s investiční složkou. Mohou pojišťovny tyto složky upravit tak, aby výsledná částka zůstala stejná a třeba pro ženy se v pojistce sníží investiční podíl?

To je velmi dobrá myšlenka, bohužel byla výslovně zakázána. Zákaz rozlišení se vztahuje jak na výši pojistného, tak na výši pojistného plnění.

Vodovodní škody působí častěji ženy

* Týkají se nová pravidla i ostatních produktů, jako úrazové pojistky či ručení?

Nařízení se týká všech produktů. V Česku ale na rozdíl od zahraničí nejsou sazby u těchto produktů odlišné, protože ani škodní průběhy u mužů a u žen se významně neliší. V povinném ručení je závislost škodního průběhu velmi podobná jako v zahraničí – například mladý řidič se během deseti let zlepší na poloviční škodní frekvenci. Zajímavé ale je, že mladí muži jezdí výrazně hůře než mladé ženy, což je naprosto shodné jako ve vyspělých západních zemích, nicméně již od věku třiceti let je v Česku škodní frekvence u mužů nižší než u žen. Na Západě to zůstává po celou dobu života opačně. Proto je v zahraničí, třeba v Británii, pojistné ve středním věku u žen o zhruba deset procent levnější. U mladých řidičů je rozdíl až padesátiprocentní.

* Čím to je, že jsou Češky tak špatné řidičky?

Jako statistik konstatuji stav, důvod mohu jen odhadovat. Může být v tom, že v Česku je v rodině velmi často jen jedno vozidlo. To častěji využívá muž. Dalo by se tedy říci, že Češky nejsou tak vyježděné jako jejich západoevropské kolegyně. Tam jsou často dvě auta v rodině, nebo samy více užívají vozidlo. Když jsme vliv pohlaví na jednotlivé pojistky zkoumali, zjistili jsme vůbec různé perličky. Ženy mají třeba horší škodní průběh u pojištění domácností, což téměř výhradně jde na vrub vodovodních škod. Máme za to, že je to vyšším zastoupením starších žen, protože tím, že se ženy dožívají vyššího věku, je spousta domácností, kde žije jedna žena. K těmto škodám pak často dochází kvůli opomenutí, které je běžnější u starších osob. Tato věc se ale v tarifech historicky nezohledňovala.

* Čekáte, že se segment životního pojištění nějak změní? Jaký bude dopad na výkonnost obchodu?

Dopad na tento segment nebude nijak extrémní, zejména po uplynutí určité doby. Speciálně rizikové životní pojistky jsou kupovány s nějakou vizí, nedomnívám se tedy, že by velkou roli hrála cena – jestli klient za jeden milion korun ochrany zaplatí dvě nebo tři stovky měsíčně. Primární vize je pojistná ochrana a účel, kvůli němuž je sjednávána. Ochotu to v některých částech tedy sníží, ale dopad na obchodní potenciál by neměl přesáhnout zhruba deset procent.

* Z toho vyplývá, že se sice objem pojistek mírně sníží, ovšem pojišťovnám se zvýší marže, což propad kompenzuje…

Záleží na tom, jak budou pojišťovny s touto marží pracovat. Pokud by se nic jiného neupravovalo, teoreticky by marže z rizikového pojistného mírně vzrostla. Nicméně – třeba v povinném ručení je to nyní nejmarkantnější – pojistný trh je pod velkým konkurenčním tlakem. Dá se očekávat, že marže vzniklá použitím jednotných úmrtnostních tabulek bude klientům poskytnuta nějakou jinou formou v rámci konkurenčního boje. Zákazníci tak neprodělají.

Martin Rotkovský (36)

Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK, kde posléze získal i titul PhD. Od roku 1996 pracoval jako pojistný matematik tehdejší Česko-rakouské pojišťovny (nyní pojišťovna Uniqa). V letech 2003–2004 působil jako analytik vídeňské Uniqa Personen Versicherung. Pak se stal odpovědným pojistným matematikem pojišťovny Uniqa. Baví ho matematika, cestování a karate.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!

Tato stránka využívá služeb Google reCAPTCHA, na kterou se vztahují Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google.