Pavel Janeček: Kvůli regulaci přijdeme o desítky milionů | E15.cz

Pavel Janeček: Kvůli regulaci přijdeme o desítky milionů

Pavel Janeček
Pavel Janeček
• 
ZDROJ: Prazska plynarenska

Jan Stuchlík

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Pražská plynárenská je od letoška plně ve vlastnictví hlavního města Prahy. Hodlá více spolupracovat s ostatními městskými firmami a sází mimo jiné na rozvoj stlačeného zemního plynu v dopravě. „Pražská plynárenská by neměla zůstat jen na území Prahy, ale její byznys by měl jít do Středočeského kraje a pak i za jeho hranice,“ říká předseda představenstva Pavel Janeček.

E15: Když Pražskou plynárenskou ovládlo město Praha, přišlo o práci 15 procent zaměstnanců. Budou následovat další restrukturalizační opatření?

Snižování personálních nákladů je jen jedna cesta. Snažíme se zlevnit akviziční dluh a zároveň jsme spojili některé dceřiné firmy, takže výrazně snížíme i provozní náklady. Přecházíme také u našeho vozového parku od pohonu na benzin a naftu na stlačený zemní plyn (CNG). Jeho používání vede k dramatickým úsporám.

E15: O kolik jste snížili náklady slučováním firem?

Bezprostřední úspory činí 200 milionů korun.

E15: Jak by se měla Pražská plynárenská ve vlastnictví města změnit?

Chceme se rozvíjet. Teď musíme konsolidovat dluh a zjistit, kolik peněz máme na další akvizice. Pražská plynárenská by neměla zůstat jen na území Prahy. V první fázi by její byznys měl jít do Středočeského kraje a pak i do dalších částí republiky. Například naše plničky CNG nebudou jen v Praze, ale i ve středních Čechách. O větším nasazení CNG ve veřejné dopravě jednáme s hejtmanem Středočeského kraje i s generálním ředitelem pražského dopravního podniku. Ten teď bude testovat dva autobusy na CNG a zkoušet, jak efektivní jejich provoz bude. Jednáme o tom, že bychom dopravnímu podniku postavili plničky. Koneckonců je to naše stoprocentní sestra.

E15: V souvislosti s CNG ve veřejné dopravě se mluví v poslední době o Ostravě či Brnu. Slyší Praha na přechod na toto palivo?

Pražská plynárenská hovořila o možnostech CNG s dopravním podnikem už v roce 2007. Z nějakého důvodu jsme spolupráci nenavázali. Je pravda, že tehdy byla jiná situace na trhu. My jsme nebyli čistě městská firma. Teď je vše úplně jinak a generální ředitel dopravního podniku nám velmi pozorně naslouchá. Byla zřízena i pracovní skupina, která tuto problematiku řeší.

E15: Snažíte se podpořit používání CNG také v individuální dopravě?

Máme půjčovnu aut na CNG, kde si je lidé mohou vyzkoušet. S některými dealery automobilů jsme se dohodli na slevách u aut na CNG až o 35 procent pro naše zákazníky. Máme pět plnicích stanic a tři další se připravují.

Buď budeme mít nákladovou cenu plynu, a pak nebudeme městu vytvářet dividendu, nebo budeme podnikat, abychom maximalizovali marži, a podporovat městské aktivity

E15: Větší působení mimo Prahu znamená, že budete posilovat značku Pragoplyn, pod níž fungujete jako dodavatel elektřiny a plynu za hranicemi města?

Pragoplyn jsme sloučili s Pražskou plynárenskou. Takže i mimo Prahu půjdeme jako Pražská plynárenská. Typické je to ve Středočeském kraji. Spousta lidí bydlí v Praze a má ve středních Čechách víkendovou nemovitost. A chtějí mít plyn od jednoho dodavatele. Tak proč jim nevyhovět.

E15: Jak daleko za hranice Středočeského kraje chcete jít?

Nechceme se nějak omezovat. Máme pobočku i v Ostravě. Teď jsme otevřeli pobočku v Pardubicích, odkud můžeme působit v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. V mimopražských lokalitách máme už desítky tisíc zákazníků a tento počet stále roste.

E15: Čím se tam chcete vymezovat jako alternativní dodavatel?

Pražská plynárenská neprodává v Praze jen plyn. Poskytujeme celý soubor služeb. To je něco, co žádný alternativní dodavatel nedělá. Vycházíme z toho, že zákazník chce i jiné služby než pouhé dodávky plynu. Potřebuje třeba nový kotel, tak mu ho seženeme, podílíme se na montáži kotle. Něco se mu pokazí a nemůže topit, zajistíme mu opravu s určitou naší finanční spoluúčastí. U aut na plyn se jim snažíme zprostředkovat lepší cenu.

E15: Co budete mít z prodeje aut na CNG mimo Prahu, když tam nebudete provozovat plničky?

Někdo musí do plniček CNG dodat.

E15: Veřejné plničky si ale zpravidla staví plynárenské firmy jako RWE nebo Vemex, kterým asi plyn dodávat nebudete.

To je pravda, ale nabízí se i jiný prostor. Třeba jsme vyhráli výběrové řízení na dodávky plynu pro Pardubický kraj. Díky tomu máme vazby na pardubický dopravní podnik. Jsme dodavatelem plynu pro Zlínský kraj. Přes tyto vazby se můžeme dostat k dalším obchodním příležitostem. To se v Pražské plynárenské nedělalo.

E15: V Praze si držíte zhruba 400 tisíc zákazníků. Ale v posledních letech významně klesl objem prodaného plynu. Čím to je?

Je to dáno příchodem nových technologií. Některé městské části vám třeba nepovolí jiný než kondenzační kotel, který má až o 20 procent nižší spotřebu plynu při stejném tepelném výkonu. Paradoxně tomu napomáháme tím, že sami nabízíme za výhodnějších podmínek moderní kotle. To je ale vývoj, který se nedá zastavit. Další důvod je zateplování budov. Plyn je prostě dražší a lidé si spotřebu více hlídají.

E15: Podepisuje se na nižším prodeji plynu i permanentní krize kolem dodávek plynu přes Ukrajinu?

Úbytek zákazníků je způsoben i odklonem lidí od plynu. Negativní kampaň, která probíhá už od let 2006 až 2009, kdy byla první ukrajinská krize v dodávkách plynu, způsobila, že ne všichni chtějí topit plynem. Zhruba 21 procent zákazníků, kteří od nás odešli, úplně přestali plyn využívat.

E15: Energetický regulační úřad rozhodl o prodloužení stávajících pravidel pro určování regulovaných cen o rok. Vás ale tato pravidla poškozují. Jaký to bude mít dopad na Pražskou plynárenskou?

Bude to znamenat ztrátu desítek milionů korun. Pražská plynárenská byla bita na přecenění aktiv plynárenských distribučních společností v roce 2006. Od té doby lidé z vedení PP Distribuce jednají s ERÚ o nápravě této křivdy, ať už byla způsobena čímkoli. Psal jsem paní předsedkyni ERÚ, že v konečném důsledku by mohlo neuznání zejména investičních nákladů ve výši několika desítek milionů korun vést až ke snížení spolehlivosti dodávek plynu v Praze.

E15: Protože nebudete mít peníze na investice?

To ne, ale nebudeme je mít uznané v cenách distribuce. To znamená, že budeme utrácet peníze našeho akcionáře. To je hlavní problém.

E15: Už se to v minulosti stalo?

Ne. Teď to reálně hrozí. My jako představenstvo ale nedopustíme, aby se zhoršila bezpečnost dodávek. Takže na udržení stability dodávek plynu peníze města použijeme.

E15: Máte zpětně spočítané, o kolik peněz jste kvůli špatnému přecenění aktiv za celou dobu platnosti stávající regulace přišli?

Je to zhruba půl miliardy korun.

E15: Kde se to projevilo?

Ty peníze se mohly investovat do zlepšení sítě. A pochopitelně mohl být vyšší i zisk.

E15: Do kterých oblastí je třeba více investovat?

V rámci obnovy se mimo jiné mění ocelové plynovody za plastové. Ty mají výhodu třeba v tom, že když na jaře rozmrzá zem, je plastové potrubí odolnější vůči jejím pohybům a také vůči korozi. V Praze tedy mohlo být více plastových plynovodů. Mohla být také síť lépe utěsněná, aby bylo méně úniků plynu.

E15: Původně se uvažovalo o tom, že se Pražská plynárenská rozdělí a město si nechá regulovanou distribuci, která má garantovaný určitý výnos, a obchodní část se prodá. Proč z tohoto plánu sešlo?

Nedávno jsme o tom diskutovali v dozorčí radě, kde sedí zástupci města. Ukazuje se, že rozdělení by nebylo vhodné. I proto, že v krátké době před volbami by se nedalo udělat pořádné ocenění společnosti. Navíc to, že by distribuce měla garantovaný výnos a nesla městu dividendy, není pravda. V Pražské plynárenské Distribuce se nedá podnikat. Když podléháte regulaci, může se stát, že žádnou dividendu mít nebudete.

E15: Distribuce jako regulovaný byznys má ale stanovenu určitou míru výnosnosti, a tedy i přiměřený zisk.

Zatím nic takového garantováno není. A i kdyby bylo, jak můžete zaručit, že za čtyři roky nepředepíše nová vláda nebo nová evropská reprezentace jinou regulaci. Osobně nevidím důvod, proč by město nemohlo mít podnikatelský subjekt a podnikat. Dokonce si myslím, že je to velmi výhodné.

E15: Jedním z argumentů pro ovládnutí Pražské plynárenské městem bylo, že Praha bude mít kontrolu nad cenou plynu pro Pražany. Vzdá se Praha dividend, aby měli lidé levnější plyn?

Určitě bude mít kontrolu nad cenou plynu. Nicméně také z dividend z Pražské plynárenské může Praha financovat svůj rozvoj. Buď budeme mít nákladovou cenu plynu, a pak nebudeme městu vytvářet dividendu, nebo budeme podnikat, abychom maximalizovali marži, a podporovat městské aktivity.

E15: Jaké zadání máte z magistrátu – levný plyn pro zákazníky, nebo maximální výnos pro město?

My se na trhu s plynem musíme chovat tržně. Zadání je optimální cena plynu a efektivní fungování městské společnosti. Prodávat plyn levněji by stejně nefungovalo, protože konkurence by se snažila naši cenu podstřelit a ve výsledku by to k ničemu nevedlo. My teď nejsme nelevnější, ale ani nejdražší, navíc poskytujeme řadu dodatečných služeb. A maximalizujeme dividendu pro město.

Pavel Janeček (46)
Elektrotechnickou fakultu ČVUT Praha ukončil v roce 1991, obor ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky. Pracoval ve společnosti Cheming a poté pro investiční společnost Explorer Global New York jako manažer portfolia ve více státech světa. Řídil například maďarskou společnost Feg, tradičního tuzemského výrobce plynových spotřebičů společnost Karma Český Brod a podílel se na strategii švédské společnosti Pergo Trelleborg.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video