Petr Zapletal: Krize změnila poptávku po životním pojištění, lidé teď více žádají garantovaný výnos | e15.cz

Petr Zapletal: Krize změnila poptávku po životním pojištění, lidé teď více žádají garantovaný výnos

Petr Zapletal
Petr Zapletal
• 
ZDROJ: E15 Robert Zlatohlavek
Tereza Zavadilová

Tereza Zavadilová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Pojistný trh je v posledních dvou letech tažen hlavně nárůstem jednorázových investičních životních pojistek. Lidé je kupují jako alternativu k bankovním vkladům. „U jednorázových pojistek dochází v poslední době k velkým výkyvům, a ty nejsou úplně směrodatné pro celý vývoj trhu. Hodně zde záleží na úrokových sazbách zhodnocení pojistek, se zajištěním proti rizikům nemá tento druh pojištění moc společného,“ říká šéf Pojišťovny České spořitelny Petr Zapletal.

* E15: Pojišťovna České spořitelny měla loni nárůst předepsaného pojistného skoro o třetinu. Co bylo hlavním důvodem?

Nárůsty zaznamenáváme už delší dobu. A to díky prodejům prostřednictvím našich dvou hlavních distribučních kanálů. Jednak prodáváme přes Českou spořitelnu, kde se daří takzvanému bankopojištění, kdy přes pobočky banky prodáváme životní pojištění. Pro bankéře a bankéřky není prodej pojištění úplně jednoduchá věc, takže jsme produkt přizpůsobovali, aby pro ně byl přijatelný. Druhou cestou jsou externí partneři, sítě finančních a pojišťovacích poradců. Vlastní výhradní prodejce nemáme.

* E15: Takže nárůst způsobila spíše výkonnost prodejní sítě než nárůst poptávky?

Rozhodně. Trh celkově nijak závratně neroste. Je třeba rozlišovat mezi běžně placeným pojistným, jež si lidé sjednávají proti riziku smrti či úrazu a které je placeno většinou měsíčně. U jednorázové pojistky je celá částka složena najednou. Právě u těchto jednorázových pojistek dochází v poslední době k velkým výkyvům a ty nejsou úplně směrodatné pro celý vývoj trhu. Hodně zde totiž záleží na úrokových sazbách zhodnocení pojistek, se zajištěním proti rizikům nemá tento druh pojištění moc společného.

* E15: Nabízíte tento produkt? Na jednorázových pojistkách hodně narostla už loni Komerční pojišťovna…

Nabízíme, i když pro nás nejsou primárním produktem. Komerční pojišťovna tyto pojistky hodně prodávala loni, letos zase prvenství přešlo na pojišťovnu ČSOB. Do nabídky banky patří, jak jsem říkal, bankéřům a bankéřkám je tento produkt bližší, neboť se tyto pojistky blíží vkladům, které rádi nabízejí. Pro nás jde ale spíše o doplňkovou záležitost pro klienty banky. Například u externích zprostředkovatelů se tyto pojistky prodávají skutečně okrajově. Měřítkem výkonnosti trhu je pro nás běžně placené pojistné, protože to je běh na dlouhou trať. V této oblasti také v dynamice růstu překonáváme trh.

* E15: Během krize lidé ztratili důvěru v investiční životní pojištění, jehož výnosy kvůli propadu trhů spadly do ztrát. Jak to vypadá teď ?

Určitě pozorujeme, že při prodeji životního pojištění – kde si lidé mohou zvolit buď klasický fondový model, anebo garantovaný výnos – z devadesáti procent dávají přednost garantovanému výnosu. Dříve byla větší část směřována do investičních fondů, to se krizí změnilo.

* E15: Jak je to s pojištěním úvěrů?

Vyvíjí se dobře, my prodáváme pojistky k úvěrům pro Českou spořitelnu a zde je procento pojištěných půjček velmi vysoké, kolem sedmdesáti procent. V produktu je zahrnuto pojištění pro různá rizika, pro případ úmrtí či pracovní neschopnosti, také proti ztrátě zaměstnání, což je pro lidi stále zajímavé.

* E15: Pojišťovna České spořitelny si i poté, co ji koupila VIG, stále drží původní značku, což není úplně obvyklé. Budete to výhledově měnit?

V dohledné době ne. Součástí prodeje pojišťovny byla dlouhodobá smlouva s Českou spořitelnou, v které je uvedeno i to, že dlouhodobě zachováme jméno a značku. Integrace s VIG probíhá zejména na úrovni operativních a provozních aktivit typu nákup materiálu, tisky, interní audit, nikoli na úrovni pojištění. Takže uzavírání smluv, návrhy produktů, likvidace škod, to vše zůstává oddělené. Obchodně jsme autonomní firmou. V rámci VIG to takto funguje i u ostatních společností patřících do skupiny.

* E15: A mohou vaše pojistky prodávat i zástupci Kooperativy?

Ne, distribuci máme také oddělenou. Například Česká spořitelna nabízí výhradně životní pojištění od nás, neživotní pojištění od Kooperativy.

* E15: Uvažujete o nějaké změně produktového portfolia, například o posílení neživotního pojištění?

My jsme životní pojišťovnou už delší dobu a určitě jí i zůstaneme. Máme i některé neživotní pojistky, například právě u pojištění úvěrů je část rizik neživotních. V této formě neživotní pojištění okrajově nabízíme. Ale že bychom začali třeba s pojistkami aut nebo majetku, to není součástí naší strategie.

* E15: Změnila se vůbec nějak strategie vaší pojišťovny po převzetí skupinou VIG?

Naše strategie byla vždy postavena na spolupráci s Českou spořitelnou, proto jsme se stali i součástí rakouské skupiny VIG. To je naše strategické zaměření, na tom firma stojí a žádnou změnu jsme v tomto smyslu nedělali. V produktové oblasti také nedošlo k zásadním úpravám, portfolio máme velmi jednoduché. Stojí na životním pojištění Flexi, což je nejprodávanější produkt na trhu. Inovace se tedy soustředí na to, aby byl tento produkt co nejmodernější. Problém českého trhu životního pojištění je, že pojistky jsou koncipovány na dvacet třicet let, jenže tak dlouho reálně nevydrží. Mnoho pojistek klienti končí nedlouho po jejich uzavření, často proto, že přicházejí nabídky na nové produkty. To je ale pro klienta velmi nevýhodné, protože k celkové částce se dostane až na konci, a pokud pojistku předčasně ruší a uzavírá novou, znovu jen umořuje počáteční náklady. Proto jsme letos zavedli v rámci pojistky Flexi program, který umožňuje jakkoli starou pojistku bez nákladů zkonvertovat na nejnovější model.

* E15: Pojistný trh teď prochází těžkým obdobím, je hodně přírodních katastrof, mění se regulace i legislativa. Dotýká se to i z globálního hlediska menších hráčů, jako je vaše pojišťovna?

Katastrofy se nás netýkají, nemají na životní pojištění žádný vliv, a to ani v zajistných sazbách, protože zde se riziko katastrofami nezměnilo. Na majetkové pojištění samozřejmě obrovský dopad mají. Legislativa je složitější záležitost. Věcí, které se dějí nebo budou dít, je poměrně hodně, i v tuzemském prostředí. To zasahuje jak do pojistné matematiky, tedy do výpočtu rizika, tak do procesů pojišťoven. Máme z toho trochu obavu, řada změn ještě nemá definitivní podobu, ale už teď víme, že budeme mít málo času je zavádět.

* E15: Největší změnou pro životní pojištění bude asi evropské rozhodnutí, že muži nesmějí být proti ženám diskriminováni v cenách pojistek. Jak to na trh dopadne?

Polovině populace tato změna může pomoci a druhé polovině zhorší podmínky. Záleží na tom, na jaké hladině pojišťovny sjednotí sazby. Rozdíl v očekávaném věku dožití je u obou pohlaví statisticky velmi výrazný, proto má dopad na ceny pojistného.

* E15: Jaký vidíte nejpravděpodobnější scénář vývoje cen?

Když pojistka kryje jen riziko smrti – dejme tomu na půl milionu – je dnes pro ženy výhodnější, protože riziko je nižší. V tomto případě, jak se zdá, budeme muset produkt ženám znevýhodnit, protože se musíme dostat na stejnou úroveň věku dožití jako u mužů. U pojistek, které jsou anuitní neboli také důchodové – dejme tomu, když od šedesáti let chci vyplácet rentu až do své smrti – to bude přesně opačně. Budeme muset předpokládat, že muži budou žít stejně dlouho jako ženy, což není tak úplně pravda, takže jim se pojistky relativně zdraží a ženám zlevní.

* E15: Dá se to vůbec takto modelovat, když statistiky jsou jednoznačné?

Statistiky jsou opravdu jednoznačné. Když je ale stanoven precedent, že u těchto skupin nemůžeme rozlišovat, musíme je dát do jedné skupiny a najít cestu někde uprostřed. Z toho vyjdeme pro nové výpočty pojistného. On to není ani tak problém pro samotné pojišťovny, spíše se bude řešit, co s existujícími pojistkami. Jestli se zruší a budou se dělat nové. Jasné je, že pro část klientů – pro ty, kterým se pojistky nově zlevní – bude výhodné je rušit a uzavírat nové. Což by ale ekonomicky nevycházelo, pojištění je postaveno na solidaritě, a pokud by část klientů, samozřejmě ta, pro kterou je to výhodné, z této solidarity systematicky vystoupila, celý systém by se začal hroutit. Problém není ani tak provozní jako spíše obchodní. Nemůžeme jen tak udělat tlustou čáru, zrušit staré pojistky a začít znova. Nejde také nechat polovinu klientů zrušit smlouvy. Proto se obávám, že nové sazby se celkově přiblíží těm vyšším a celá změna nepřinese nic pozitivního.

Petr Zapletal (47)

Je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a MBA při Rochester Institute of Technology. Své první pracovní zkušenosti po studiu získával ve společnosti Puro-Klima a v investiční bance Barclays de Zoete Wedd. V letech 1995–2000 působil ve vrcholovém managementu Credit Suisse Asset Management, investiční společnost. Od ledna 2001 do října 2005 zastával pozici předsedy představenstva Investiční společnosti České spořitelny, byl předsedou předsednictva Unie investičních společností ČR. V listopadu 2005 byl zvolen šéfem představenstva Pojišťovny České spořitelny. V roce 2009 se stal také členem rozšířeného představenstva společnosti Kooperativa.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery