Tomáš Síkora: Cenovou válku trh nevydrží, povinné ručení bude muset zdražit | E15.cz

Tomáš Síkora: Cenovou válku trh nevydrží, povinné ručení bude muset zdražit

Tomáš Síkora
Tomáš Síkora
• 
ZDROJ: e15, Michael Tomes

Tereza Zavadilová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Češi si kupují stále dražší vozy a počet plátců povinného ručení roste, přesto jeho ceny klesly za posledních šest let o 15 procent. Šéf České asociace pojišťoven Tomáš Síkora říká, že od příštího roku ceny ručení porostou, škody na majetku a zdraví se totiž zvyšují. „Věřím, že je tento rok v cenovém poklesu posledním. Dlouhodobě takový stav pojistný trh neustojí,“ říká Síkora.

* E15: Pojišťovnictví dlouho čekalo na novelu zákona o zprostředkovatelích, která měla vyčistit trh. Jak je příprava daleko?

Ministerstvo financí návrh zákona připravilo, dodalo do legislativní rady vlády a ta jej v srpnu zamítla. Zatím je tedy návrh stále na ministerstvu, které čekalo na nového náměstka Radka Urbana, jak bude s novelou postupovat dál. Úpravy zákona nejsou v tuto chvíli podle vyjádření viceguvernéra ČNB Vladimíra Tomšíka i náměstka Urbana prioritou ministerstva ani centrální banky. Není však jasné, zda se bude zásadní novela připravovat zhruba do dvou až tří let nebo ministerstvo upraví vrácené znění zákona a v řádu měsíců jej opět posune do legislativní rady vlády. Samozřejmě bychom si přáli, aby upravená verze prošla standardní diskuzí s trhem.

* E15: Jaká bude letos výkonnost českého pojišťovacího trhu v meziročním srovnání?

Mohu vycházet z aktuálních čtvrtletních statistik. Celkový předpis pojistného nadále potvrzuje růst trhu, přestože se nejedná o růst ohromující. Tři měsíce před koncem roku je na 1,8 procenta a podobný výsledek mezi 1,5 až dvěma procenty bychom měli dosáhnout i za celý rok 2011.

* E15: Výkonnost trhu ale táhne hlavně jednorázové životní pojištění…

Dynamika jeho rozvoje se ve třetím čtvrtletí trochu zbrzdila. Meziroční navýšení předepsaného pojistného o devět procent již v celkovém předpisu není tak výrazné jako na začátku letošního roku. Obavy však máme z vývoje neživotního pojištění, kde je stagnace. Tu způsobuje především pojištění motorových vozidel, které aktuálně klesá přibližně o sedm procent v průměru obou segmentů, tedy havarijního pojištění a povinného ručení. Pojistný trh tak v letošním roce opět významně ovlivní zvýšení jednorázově placeného životního pojištění. U běžně hrazeného životního pojištění nevidím výraznější nárůst než kolem jednoho procenta.

* E15: Kdyby nebylo vlivu jednorázových životních pojistek, trh by jako celek klesl, že?

S velkou pravděpodobností ano. Produkty s jednorázově placeným pojistným trh výkozprostředkovatelé nově silně ovlivňují a ten pak zdánlivě roste. U životního pojištění sice lidé sjednávají vyšší pojistné částky, ovšem především s cílem zhodnotit peníze, a proto v něm ubývá pojistná ochrana. To snižuje celkovou rizikovou propojištěnost obyvatel. Situaci ovlivňuje i přepojišťování, kdy dohodnou s klienty vyšší pojistné částky na nové smlouvy. Prakticky se tak nemění počet nových pojištěnců, lidé jen přecházejí k jiným pojistným produktům nebo pojišťovnám. Nebo i smlouvu zruší a přejdou k jinému produktu, třeba do investičního fondu. Výsledkem je více než dvouprocentní meziroční úbytek celkového počtu smluv. To znamená, že letos je před životními riziky zajištěno o dvě stě tisíc občanů méně než loni. Nemá smysl uzavírat ani rušit životní pojištění v době kratší deseti let. Bez ohledu na rady zprostředkovatelů nelze získat dostatečný efekt ze sjednaného produktu životního pojištění při ukončení smlouvy výrazně pod touto hranicí.

* E15: U pojištění vozidel je tedy opačný trend, klesá objem a roste počet smluv?

Ano. Do pojištění přibývají nová vozidla, České kanceláři pojistitelů se navíc daří vymáhat dlužné pojistné za nepojištěná auta. Lidé si začali kupovat dražší vozy, což by se logicky na předepsaném pojistném mělo projevit pozitivně. Avšak pojistitelé z konkurenčních důvodů tlačí dlouhodobě ceny pojistného dolů, a tím snižují celkový objem předpisu. Věřím, že je tento rok v cenovém poklesu posledním. Dlouhodobě totiž takový stav pojistný trh neustojí. Ve srovnání s rokem 2005 jsou ceny povinného ručení nižší o 15 procent. Tak dramatické snížení pojistného v kontextu rostoucích průměrných nákladů na škody, zejména na zdraví, může dokonce vyřadit některé pojišťovny úplně ze hry.

* E15: Vede trend nízkých cen ručení k nějakým problémům na trhu, například k prodlužování likvidace škod?

To nelze jednoznačně říci. Likvidace škod se obecně díky novým postupům a technologiím významně zkracuje. Pokud se někde problém objeví, jde většinou o nahodilé administrativní chyby pojišťoven, které nemají s cenou nic společného. Ojedinělým chybám nelze stoprocentně zabránit ani při dvojnásobné ceně. Existuje však hranice nákladů, kdy je pojišťovna nucena hledat úspory v provozu. To pak má logicky vliv na rychlost i přístup pojišťoven k likvidaci pojistných událostí. Běžně to klient pojišťovny pocítí, což ale není případ povinného ručení. To sice platí majitel vozu, ale pojistnou událost likviduje pojišťovna škůdce. Čili plátce povinného ručení není jinak motivován mít produkt s dostatečným servisem a rychlou likvidací, když nedostává plnění – rozhodující je pro něj jen cena. Proto řada pojišťoven zavedla princip takzvané přímé likvidace. Podle něj pojišťovna nejprve uhradí poškozenému škodu a pak si ji uplatní na pojišťovně viníka. To by mohl být signál ke změně trendu.

* E15: Nebude toto signálem ke konci cenové války? Neprojeví se zmíněná úprava na cenách pojištění?

Věřím, že ano. Cenová válka musí skončit kvůli stálému růstu škod na majetku a zdraví. Navíc v návrhu nového občanského zákoníku se plánuje zrušení sazebníků škod na zdraví, jaké se doposud používaly. Výše náhrady má nově vzejít z jednání mezi pojišťovnou a klientem nebo o ní rozhodnou soudy. Očekávám tedy, že ceny za pojistná plnění škod na zdraví ještě strmě porostou. Druhým důvodem, jenž povede ke zdražení, jsou některé aktivity Evropské unie. Ta například zrušila pro pojišťovnictví výjimku z antidiskriminační směrnice pro pohlaví. Pojišťovny budou muset od konce následujícího roku přestat rozlišovat pojistné sazby mezi mužem a ženou. Dosud přitom ženám některé pojišťovny nabízejí levnější pojistky. Je statisticky dokázáno, že ženy méně bourají či se dožívají vyššího věku, což má vliv na ocenění rizika. Takové nařízení si vyžádá nemalé náklady, přesněji, vyžádá si zásadní změny v kalkulacích cen pojistných produktů a následné zvýšení cen pojištění pro ženy.

* E15: Máte signály, jak se vyvíjejí jednání se zajišťovnami o sazbách pro příští rok?

V Česku zatím problém se získáváním kapitálu nemáme, v zahraničí to problém je. V celé Evropě existuje obava z vývoje ekonomiky i z rostoucích nákladů evropské regulace a tento legislativně-politický vývoj se promítne do vyjednávání se zajišťovnami. Je pravděpodobné, že zajišťovny budou opatrné a že se to v cenách projeví. Zcela jistě se cenový vývoj zajištění odrazí v oblasti katastrofických rizik, protože škody i náklady kvůli rostoucímu počtu živelních katastrof dlouhodobě rostou. Obecně nepředpokládám, že by zajistné sazby zůstaly na stejné úrovni jako letos.

* E15: Myslíte si, že i české pojišťovny promítnou zvýšené zajistné sazby do cen majetkového pojištění?

Významnější změny se do cen zcela jistě promítnou. Marže pojišťoven na majetkovém pojištění není v tuto chvíli tak velká, aby rozdíl mohly pokrýt. Navíc si budou muset vytvářet vyšší rezervy kvůli řadě legislativních opatření, která zvyšují náklady – ať jde například o úpravu kapitálu v rámci nových pravidel pro solventnost nebo očekávaných změn vyplývajících z nového občanského zákoníku.

Tomáš Síkora (40)

Vystudoval VŠE a MBA na Nottingham Trent University. Je výkonným ředitelem České asociace pojišťoven. Zároveň předsedá Výboru pro finanční trh, poradnímu orgánu bankovní rady České národní banky, a je členem výboru Evropské federace pojišťoven a zajišťoven. Dříve působil jako prezident Asociace finančních poradců a zprostředkovatelů. Od roku 1992 se pohybuje na různých řídicích a poradenských pozicích ve finančnictví. Je členem expertní skupiny ministerstva financí pro sjednocení pravidel distribuce na finančním trhu a členem Rady vlády pro bezpečnost silničního provozu.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video