Veronika Hamáčková: Obnovitelné zdroje nahradí fosilní paliva

Výkonná ředitelka Solární asociace Veronika Hamáčková

Výkonná ředitelka Solární asociace Veronika Hamáčková Zdroj: Solarni asociace

Solární panely patří na každou druhou střechu, energetická revoluce probíhá nejen v Německu, ale i v USA nebo Japonsku. Česko jde opačnou cestou, prolomení těžebních limitů pro uhlí je chyba, říká výkonná ředitelka Solární asociace Veronika Hamáčková.

Jaké je postavení solární energetiky v České republice?

Od začátku roku je vidět, že po několikaletém nepříznivém období pomalu dochází k pozitivnímu obratu a roste zájem o nové projekty solárních elektráren na střechách. Podle aktuálního průzkumu 73% obyvatel České republiky považuje obnovitelné zdroje za budoucnost energetiky.

Stát však takový potenciál v šetrné energetice nevidí.

Než bude solární panel na každé druhé střeše, kam také patří, si ale budeme muset ještě počkat. Za reálný ovšem považujeme potenciál střešních instalací kolem sedmi gigawattů v roce 2045, což při současném počtu dvou gigawattů znamená více než trojnásobný nárůst. Až bude solární energetika konkurenceschopná, můžeme se také vrátit k budování větších solárních elektráren. Pro ně lze využít například parkoviště u obchodních domů nebo průmyslově zanedbané lokality, takzvané brownfieldy.

Můžou zelené zdroje hrát prim v českém energetickém mixu?

Doslova energetickou revoluci můžeme vidět nejen v Německu, ale také v USA, Japonsku nebo Číně. Státy světa se koncem minulého roku shodly, že je nutné postupně snížit podíl fosilních zdrojů a právě obnovitelné zdroje mají největší šanci je nahradit. Česká energetika nemůže stát stranou. Díky růstu efektivity využívání energie ze solárních či větrných zdrojů posiluje význam těchto zdrojů. Význam obnovitelných zdrojů navíc zvýší postupně se prosazující možnosti skladování elektřiny, které jdou ruku v ruce s chytrými sítěmi. V českých podmínkách půjde vždy o mix různých typů obnovitelných zdrojů. Solární, větrné elektrárny, spalování biomasy nebo bioplynu může výhledově pokrýt přes dvě třetiny spotřeby elektřiny a ještě více dodávek tepla. Bonusem přechodu na obnovitelné zdroje jsou ochrana životního prostředí, ale také vyšší nezávislost na dodávkách energie ze zahraničí.

Proč jste si zvolila zrovna odvětví šetrné energetiky?

Byla jsem vychována k úctě k české přírodě. Jsem původní profesí ekonom a v minulosti jsem působila v recyklačním průmyslu. Také přes recyklaci jsem se dostala k solárním panelům a přijala nabídku budovat sektor využití energie ze slunce pomocí Solární asociace. Vážím si toho, že se mohu svým působením podílet na koordinaci moderního, průmyslového odvětví, které má jasné benefity pro Českou republiku v podobě například vytváření pracovních příležitostí. Vždyť instalace solárních panelů na střechách domů může zaměstnat 1500 až 2000 lidí.

Například návrh nové tarifní struktury by růst solárních panelů na střechách zcela zastavil a ohrozil by také nízkopříjmové domácnosti zdražením elektřiny

Co je hlavní činností a posláním Solární asociace?

Jednoduše se dá říci, že naším posláním je vrátit sluneční energii na výsluní. Asociace je neziskové sdružení stovek firem a podnikatelů z oboru od výrobců solárních panelů, přes instalační a servisní firmy, provozovatele elektráren, solární nadšence až po firmy recyklující panely. Našim členům poskytujeme poradenství, informační servis, pořádáme různé semináře a konference. Snažíme se také o rozvoj solární energetiky v ČR, konkrétně jde o podporu výzkumu a vývoje fotovoltaiky, úzkou spolupráci s univerzitami, zajištění stabilního podnikatelského prostředí, investice do inovací a podobně.

Jak vnímáte Alenu Vitáskovou?

Z paní Vitáskové mám rozporuplné pocity. Sice hovoří o tom, že podporuje instalace solárních elektráren na střechách nebo chce bojovat proti energetické chudobě. Jenže v praktické rovině už chybí kroky, které by tímto směrem vedly. Například návrh nové tarifní struktury by růst solárních panelů na střechách zcela zastavil a ohrozil by také nízkopříjmové domácnosti zdražením elektřiny. Za Solární asociaci jsme připraveni navrhnout řešení na podporu malé fotovoltaiky na střechách v rámci další debaty o nové tarifní struktuře. Svou neochotou vypsat na přelomu roku dotace obnovitelným zdrojům vytvořila velmi nepříjemnou atmosféru nejistoty investorů i drobných podnikatelů. K nepřiznání podpory obnovitelným zdrojům přitom i podle zástupců Evropské komise neměla žádný důvod. ERÚ vůbec neřeší ani dlouhodobé problémy, se kterými se solární energetika potýká. Jde například o problematiku rekonstrukcí fotovoltaických elektráren, kde ERÚ odmítá vydat právně závazné stanovisko. O důvodech tohoto přístupu raději nechci spekulovat.

Myslíte si, že i další šéf Energetického regulačního úřadu bude kritický vůči využívání solární energie v ČR?

Od poloviny roku 2017 by měl ERÚ vést pětičlenný tým odborníků, věřím tedy, že to bude rozhodující pro další rozvoj vztahů solární energetiky a ERÚ. Úkolem Energetického regulačního úřadu je mimo jiné podpora využívání obnovitelných zdrojů energie, proto očekávám, že se vztahy výrazně zlepší.

Stranou od veřejného sektoru. Snaží se podle vás největší tuzemští zaměstnavatelé využívat šetrnou energii?

Ano a jejich počet stoupá. Nejvíce je tento trend patrný u malých a středních podnikatelů, kteří mohou vyrobenou sluneční energii využívat pro svou spotřebu. Evropská komise chystá ke konci tohoto roku úpravu pravidel pro tyto samovýrobce, aby pro ně podmínky byly co nejjednodušší a nebyli nijak diskriminováni. Věřím, že i díky tomu podíl firem využívající pro svůj provoz obnovitelné zdroje poroste, snížení nákladů bude obrovská motivace. Náš stát by ale pro podporu soběstačného podnikání mohl dělat víc, o podporu na fotovoltaiku v programu Nová zelená úsporám je například kvůli táhnoucí se přípravě dalších pravidel bohužel zatím jen velmi malý zájem.

Bylo podle vás správné prolomit těžební limity?

Rozhodně ne. V ČR je velký potenciál obnovitelných zdrojů energie a především úspor energie, které stále nejsou využity. I Ministerstvo průmyslu a obchodu připouští, že uhlí není zdroj, který by bylo z dlouhodobého hlediska žádoucí dále čerpat a využívat pro výrobu elektrické energie. Podle aktuálního průzkumu 70% české populace souhlasí s tím, aby bylo uhlí nahrazeno obnovitelnými zdroji. Co se týče zaměstnanosti v regionu, ta šla určitě řešit jiným způsobem, například investicemi. Stát by měl podporovat vznik nových pracovních příležitostí v kraji. Práci mohou dát projekty obnovitelných zdrojů, ale také výstavba energeticky šetrných budov.

Jaké jsou nové trendy v solární energetice?

Novinky zaznamenáváme v podstatě každý měsíc. Největším trendem je teď akumulace energie získaná z obnovitelných zdrojů, která umožňuje využívat sluneční energii i v noci, a zvyšuje tak soběstačnost objektu o desítky procent. V Kalifornii například testují nové obchodní řešení „Bring Your Own Battery“, které umožní domácnostem poskytnout své „zásoby“ elektřiny v době, kdy bude vysoká poptávka. Výrobci solárních článků se také neustále snaží o jejich vyšší účinnost. Objevují se průhledné panely, solární fasády nebo plovoucí solární elektrárny. Zkrátka nové cesty, jak použít nevyužívané plochy k výrobě elektřiny ze Slunce.

Veronika Hamáčková
Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Od roku 2005 pracovala v oblasti odpadového hospodářství a využití druhotných surovin, kde působila na pozici finanční a IT ředitelky. V roce 2013 byla zvolena výkonnou ředitelkou Solární asociace a ředitelkou společnosti REsolar. Taktéž je viceprezidentskou Unie zaměstnavatelských svazů.