Pojišťovny odhalují stále více pojistných podvodů | e15.cz

Pojišťovny odhalují stále více pojistných podvodů

mir

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Pojistný podvod je trestným činem, za který hrozí až 10 let vězení, přesto pojišťovny sdružené v České asociaci pojišťoven prověřily v roce 2016 celkem 16 043 podezřelých pojistných událostí, ve kterých odhalily pojistné podvody v celkové hodnotě 1,218 miliard korun. Počet odhalených podvodů tak opět narostl, což pouze potvrzuje, že pojišťovny zvyšují intenzitu boje proti tomuto druhu kriminality.

V roce 2016 se potvrdil trend předchozího roku a převládly odhalené pojistné podvody v oblasti pojištění osob. Segmentu pojištění vozidel dominovaly podvody u povinného ručení.

„Za pojistný podvod hrozí trest již ve fázi přípravy. Pojistného podvodu se dopustí ten, kdo při sjednávání pojistné smlouvy nebo uplatnění nároku na pojistné plnění uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, případně zamlčí podstatné údaje. Pojistným podvodem však je i úmyslně vyvolaná pojistná událost či jednání, které by vedlo ke zvýšení vzniklé škody," říká Stanislava Hojdová, gestor oblasti prevence pojistného podvodu České asociace pojišťoven. 

"Trestní sazba za podvod se škodou velkého rozsahu přesahující pět milionů korun je pět až 10 let odnětí svobody, s odpoví­ dajícími tresty se však musí počítat u všech zjištěných podvodů. V kontextu přísných trestů a nepřetržitě rostoucího počtu odhalovaných pojistných podvodů musím před tímto jednáním důsledně varovat,“ dodává.

Srovnání roku 2015 a 2016

Počet prověřovaných událostí narostl o 1,9% z 15 743 na 16 043; celková výše objemu prokázaných pojistných podvodů meziročně narostla o 0,8%; počet pojistných událostí s odhaleným pojistným podvodem narostl o 3,6%.

Nejvíce podvodů se odhalilo u pojištění osob

Statistika roku 2016 potvrdila, že největší počet pojistných podvodů se namísto pojištění vozidel odhaluje u pojištění osob, kde bylo v roce 2016 prověřováno celkem 7660 podezřelých pojistných událostí, u pojištění vozidel se jednalo o 5784 pojistných událostí a 2599 pojistných událostí se prověřovalo u pojištění majetku a odpovědnosti (nejvyšší meziroční nárůst, o 22% zejména z důvodu podvodů u pojištění odpovědnosti).

Rozhodujícím segmentem, kde se prověřuje i odhaluje největší počet pojistných podvodů z pojištění osob, představuje úrazové pojištění (73% podíl na všech prověřovaných pojistných událostech u pojištění osob), dále pak životní pojištění (18% všech prověření) a pojištění nemoci se šesti procentním podílem. Průměrná výše proká­ zaného pojistného podvodu dosahuje u pojištění osob nejvíce u životního pojištění (109 tisíc korun), u pojištění nemoci 46 tisíc korun a u úrazového pojištění se jedná o 36 tisíc korun.

Povinné ručení přebírá prim

U pojištění vozidel se těžiště prověřovaných pojistných událostí postupně přesouvá z havarijního pojištění (63% všech prověřených pojistných událostí z pojištění vozidel v roce 2010, zatímco v roce 2016 šlo již jen o 40% případů) na povinné ručení, jehož podíl na prověřová­ ní pojistných podvodů v pojištění vozidel naopak narostl ze 37% podílu v roce 2010 na 60% podíl v roce 2016. U povinného ručení výrazně narůstá počet prověřovaných událostí spojených se škodami na zdraví.

Přestože se jedná o stovky případů (v roce 2016 přesně 300 prověřovaných pojistných událostí), jež se na celém segmentu prověřovaných pojistných událostí podílejí pěti procenty, tak vzhledem k velmi vysoké průměrné výši prokázaného podvodu (přibližně dvou milionů korun) představují škody na zdraví asi 41% odhalené částky pojistných podvodů v rámci celého segmentu pojištění vozidel. 

Autor: mir

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video