Crystalex zachránili z insolvence v roce 2009 noví majitelé a jedna banka | E15.cz
e15_logo_Inverzni_barva

Crystalex zachránili z insolvence v roce 2009 noví majitelé a jedna banka

Ondřej Mareš, finanční ředitel společnosti Crystalex CZ z Nového Boru.
Podniková prodejna společnosti Crystalex CZ v Novém Boru.
Pohled na závěrečnou operaci na lince.
Takto vypadá rozpracovaný polotovar na lince.
Dělník ve sklárně provádí recyklaci střepů.
Ukázka z kolekce Mucha.
Konečná podoba dekorace panto.
Výroba dekorace pantograph.
Dekorace skleniček malbou.
Technická kontrola – studený konec linky.
1/10
Ondřej Mareš, finanční ředitel společnosti Crystalex CZ z Nového Boru.Podniková prodejna společnosti Crystalex CZ v Novém Boru.Pohled na závěrečnou operaci na lince.Takto vypadá rozpracovaný polotovar na lince.Dělník ve sklárně provádí recyklaci střepů.Ukázka z kolekce Mucha.Konečná podoba dekorace panto.Výroba dekorace pantograph.Dekorace skleniček malbou.Technická kontrola – studený konec linky.

Novoborská značka Crystalex patří už desítky let k předním světovým výrobcům nápojového i užitkového skla, jehož ročně vyrobí na 60 milionů kusů. Jen pět procent zůstane v Česku, zbytek putuje za hranice, nejčastěji do Německa či Rakouska, ale také do Austrálii nebo Japonska.

Společnost získala prestižní certifikaci Dun & Bradstreet, která je známkou skvělé hospodářské stability. O kondici, vitalitě a budoucnosti české sklářské legendy mluví v rozhovoru Ondřej Mareš, finanční ředitel Crystalex CZ.

Crystalex prošel po politických změnách v roce 1989 „divokým“ obdobím 90. let, ocitl se na prahu zániku. Jaká je jeho pozice v současnosti?

Crystalex vždy byl, a je i v současnosti, pevným stavebním kamenem českého sklářství. V 70. a 80. letech minulého století patřil do centra oboru, ze kterého se řídila velká část skláren v Čechách a na Slovensku. Kromě ruční výroby se řadil v té době také ke špičce rozvoje strojové výroby. Souhlasí, že na začátku 90. let po politických změnách, prošel etapou postupného „drolení“ organizační struktury. Podle mého názoru šlo o přirozený proces, který umožnil části skláren převzít plnou odpovědnost za své bytí. Těší mě, že některé sklárny, které se tehdy osamostatnily, jsou úspěšné i v současnosti a zakládající si na specializované ruční výrobě. Část skláren však nezvládla svou samostatnost a zanikla. Také Crystalex bojoval za udržení své existence v roce 2009 v insolvenci, ovšem vstup nových majitelů společnost postupně postavil na nohy a umožnil další rozvoj. Nyní jsme významný a sebevědomý výrobce domácího a užitkového skla v evropském kontextu, když ho ročně vyrobíme na 60 milionů kusů. Nabízíme mnoho dekoračních technik a prodejní dosah naší produkce je celosvětový. Zaměstnáváme 650 pracovníků, jsme významným zaměstnavatelem na Českolipsku.

Dá se srovnat současnost Crystalexu s jeho dřívější dominancí?

Dominantní jsme stále, nepochybně ve středoevropském regionu. Proti minulosti se ale více soustředíme na strojovou výrobu, která se koncentruje do jednoho místa, do Nového Boru. Podíl ruční práce se snížil a do našich výrob naopak vstupuje technika, s níž roste význam strojařského oboru.

A jak vypadá jeho budoucnost s ohledem na automatizaci výroby?

Naší snahou je dokonalejší automatizací zhodnocovat vlastní produkt – horní okraj, sílu stěny, přechod mezi kalichem a stonkem, sílu i délku stonku, talířek. To vše se snažíme promítnout do prodejních marží. Dále usilujeme o vyšší automatizaci v manipulaci ve výrobě, kde šetříme náklady na práci. Je to postupný proces, který nás ale neustále posouvá.

Jak zasáhly Crystalex dvě po sobě následující krize posledních let – koronavirová a na ni navazující spojená s ruskou agresí na Ukrajině?

Obě krize nás samozřejmě značně zasáhly. Pro zvládnutí každé z nich jsme museli volit jinou strategii. Pokud jde o covid, evidovali jsme významné ochlazení poptávky po našem zboží. Byli jsme nuceni znatelně omezit výrobu a k tomu tvrdě regulovat náklady. Pokud jde o válečnou krizi, ta nás zasáhla přes růst cen energií a dalších vstupů. Jsme energeticky náročný podnik, který pro představu za rok spotřebuje téměř 50 000 megawatthodin elektřiny. Pro zvládnutí této krize jsme využili vysoké post covidové poptávky po našem zboží a maximalizovali jsme výrobní výkon na našich linkách, který jsme přetavili do nejvyššího prodejního obratu v novodobé historii firmy.

Pomohly vám v některé z krizí státní orgány?

Ano, přes vypsané dotační programy. Refundovali jsme tak část mzdových nákladů v covidu a část zvýšených cen na energiích. Pomoc jsme určitě přivítali, přesto v mozaice přijatých opatření tato pomoc sehrála minoritní roli.

Daří se vám udržet výrobní program a také hospodářskou stabilitu?

Samo ocenění od společnosti Dun & Bradstreet naznačuje, že si hospodářskou stabilitu držíme dlouhodobě, stejně tak výrobní výkon, do kterého promítáme vyšší zastoupení výroby s vyšší prodejní marží.

Díky čemu?

Řekl bych, že je to díky řízení firmy v souvislostech. Jsem rád, že na tom mohu spolupracovat s generálním ředitelem Tomášem Janušem a samozřejmě i dalšími firemními kolegy manažery.

Co je pro vás z ekonomického pohledu v posledních letech nejdůležitější?

Přijímat správné rozhodnutí ve správný čas. Dále musím zmínit podporu, které naší firmě dlouhodobě dávají obě naše banky. Raiffeisenbank sehrála klíčovou roli při výstupu Crystalexu z insolvence v roce 2009 tím, že věřila projektu nových majitelů, podpořila ho na začátku a firmu významně podporuje stále. Postupem času se do bankovního portfolia přidala také Česká spořitelna. U obou bank bych v posledních letech zejména ocenil, že uvěřily přijatým krizovým strategiím, měly odvahu s námi projít i vysoce kritickým a riskantním obdobím, navíc nám daly šanci přijaté strategie realizovat i naplnit.

Hodně se mluví o udržitelnosti s ohledem na životní prostředí. Vaše provozy patří k energeticky velmi náročným, jak jste se vypořádali s výrazně vyššími cenami plynu i elektřiny?

Využili jsme zvýšené post covidové poptávky po našem zboží, maximalizovali jsme výrobní výkon a prodejní obrat, zvýšené ceny energií jsme tak výkonově překryli. I tak jsme se současně nevyhnuli zvýšení cen našeho zboží.

Připravujete něco pro svou energetickou nezávislost? Pokud je to vůbec možné.

Musím zmínit, že Crystalex má dlouhodobě velký prostor pro modernizaci své energetické infrastruktury. Po dobu existence firmy od roku 1967 byly investice do této oblasti spíše udržovacího charakteru. I zkušenosti z minulých dvou let nás ale vedou k rozhodnutí, že je nezbytně nutné to změnit. Je potřeba také investovat do energetických úspor, využití odpadních energií, výstavby nových obnovitelných zdrojů energie. V této souvislosti máme zpracovaný projekt, ve kterém cílíme na skokové zlepšení energetických úspor a pro-enviromentálního přístupu k našemu podnikání, čímž mimo jiné dále podpoříme naši konkurenceschopnost. Pro realizaci tohoto projektu momentálně hledáme finanční krytí, podíl našich vlastních zdrojů je omezený a limitovaný. Myslíme si, že významnou roli by měl sehrát stát přes evropské dotace. Nikdy nebudeme při našich spotřebách energeticky nezávislí, ale chceme vybudovat vlastní zdroj, který by alespoň částečně tuto otázku řešil.

Je u vás možná například recyklace materiálů?

Ano, například zpět do vsázky sklářského kmene vracíme již utavené skleněné střepy, máme uzavřený kruh cirkulace vody při chlazení elektrod, evidujeme vysoký podíl obsahu recyklovatelných složek našich obalů, máme celoelektrické tavení skloviny a co nejvíce využíváme tuzemské suroviny s krátkým dosahem pro jejich dodání. Chtěli bychom kupříkladu investovat do čističky odpadních vod. V rámci stávajících podmínek se snažíme chovat šetrně k životnímu prostředí již nyní.

Kde je o vaše výrobky největší zájem? A kolik z vaší produkce zůstává v Česku?

Přibližně dvě třetiny zboží se prodává v Evropě, kde vysoký podíl mají Německo, Rakousko, země Beneluxu a Francie. Ze zámořských zemí jde o Brazílii, USA, Jihoafrickou republiku, Japonsko nebo Austrálie. Podíl České republiky je poměrně nízký a po zohlednění reexportu činí cca pět procent. V návaznosti na naše klienty bych ještě poznamenal, že jsme nedávno realizovali komplexní změnu vizuálu společnosti. Po přibližně 40 letech přichází změna, která zachová historickou hodnotu brandu, zároveň odpovídá současnému vkusu 21. století a má prvek originality. Většina zákazníků změnu vstřícně přijala. Obecně je naší silnou stránkou promyšlená a klientsky atraktivní inovace naší produkce v kombinaci s vysoce ceněnou kvalitou naší skloviny.

Dá se odhadnout, jaký bude trend ve sklářství v následujících letech?

Odhaduji, že technika pro výrobu skla půjde dále dopředu a v nabídce tak bude více skla v kvalitním provedení za nižší cenu. Určitou konkurenci očekávám zejména z Asie, na to se musíme připravit. Tak, jak půjdou technické možnosti dopředu, budeme schopni vyrobit náročnější produkci, což přinese příležitost pro design.

Získali jste certifikaci společnosti Dun & Bradstreet. Vítáte ho hlavně kvůli obchodním partnerům v zahraničí?

Dun & Bradstreet je globální společností a stejně jako my operuje globálně. Propojení se celkem logicky nabízí a my si ho velmi vážíme. Zisk certifikace je oceněním pro všechny zaměstnance společnosti. Jsme hrdí na to, že jsme spolehliví a důvěryhodní partneři pro všechny naše zákazníky, dodavatele, banky, ale například i státní instituce.

Ondřej Mareš (59)

Finanční ředitel společnosti Crystalex CZ vystudoval obor finance na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. Nepracoval v žádném jiném podniku. Mezi jeho záliby patří cyklistika a vaření. Je ženatý, má dvě děti.