Naše zákazníky zajímají hlavně nejmodernější technologie, říká šéf Agrotec Group Martin Rada

Martin Rada, generální ředitel skupiny Agrotec Group, která působí v České republice, na Slovensku a v Maďarsku.

Martin Rada, generální ředitel skupiny Agrotec Group, která působí v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Zdroj: Patrik Uhlíř

Jednou za rok pořádá Agrotec Group Den otevřených dveří v Hustopečích. Zájem lidí o techniku, kterou skupina nabízí, je velký.
V roce 2020 oslavil Agrotec Group třicet let od svého založení. Portfolio strojů a vozidel firmy je široké, jak ukazuje generální ředitel Martin Rada.
Při Dni otevřených dveří Agrotec Group v Hustopečích bývá největší zájem o jízdu v traktorech.
Generální ředitel Agrotec Group Martin Rada je také rallye jezdcem. Letos bude Agrotec Group spolupořadatelem 18. ročníku Agrotec rally — Rally mezi vinohrady. Závod se koná 16. a 17. června 2023.
Agrotec Group nabízí širokou škálu užitkových vozidel na elektrický, CNG nebo LNG pohon. Na fotografii je čistě elektrický stroj české výroby ET CITY II, který předvádí ředitel Martin Rada.
6
Fotogalerie

Zemědělské stroje znamenají pro AGROTEC Group z Hustopečí zásadní zdroj v tržbách, který ční jak nad stavební technikou, tak i osobními a nákladními automobily, jimiž se skupina také zabývá. O změnách přístupů k zákazníkům a vyrovnávání se se současnými krizemi mluví v rozhovoru Martin Rada, generální ředitel Agrotec Group a předseda představenstva Agrotec a.s.

Agrotec Group na svých internetových stránkách informuje, že je největším dodavatelem pozemní techniky v Česku. O co je mezi zákazníky největší zájem?

Naše podnikání je založené na obchodu a poskytování služeb ve čtyřech oblastech pozemní techniky. Osobní automobily, nákladní automobily, zemědělská technika a stavební technika. Z pohledu tržeb a počtu prodaných strojů bychom mohli usuzovat, že největší zájem je o zemědělskou techniku, ale je to dané také územím, na kterém pracujeme. V zemědělské a stavební technice jsme výhradní dovozce, v osobních a nákladních automobilech regionální dealer, a to ne ve všech třech státech, ve kterých podnikáme. Z mého pohledu je u zákazníků největší zájem o moderní, hi-tech produkty spojené s poskytováním kvalitních služeb, které naplňují potřeby našich zákazníků. Ty rozhodují o zájmu a loajalitě zákazníků.

Co přináší největší zisky? Nákladní či osobní automobily? Stavební nebo zemědělská technika?

Jak jsem již uvedl, to posouzení má několik parametrů a naše diverzita jednotlivých sektorů jednoznačně prokazuje výhodu společného podnikání a možností využití cross sellingu v rámci celé Agrotec Group. Z mého pohledu to je to, co ve spojení s kvalitní službou přináší největší zisky.

Kde se naopak vyskytují největší problémy a proč?

V posledních dvou letech se vyskytují problémy s dodavatelským řetězcem. Zdržuje se výroba a dodávky všech strojů a vozidel, dodací lhůta se u některých typů prodloužila na více než 12 měsíců. Problémy jsou také v dostupnosti náhradních dílů, což způsobuje delší dobu oprav. Vyžaduje to pak od zákazníků velkou trpělivost. Jsem rád, že naši zákazníci jsou ochotni čekat déle a neruší již uzavřené smlouvy. Velice si jejich loajality vážím.

Jak na Agrotec Group dopadly či dopadají dvě po sobě jdoucí krize – koronavirová a ruská agrese na Ukrajině?

Obě pro nás tyto nové a dosud neznámé situace přinesly velice turbulentní období. Museli jsme reagovat na mnoho změn a skutečností. Jsem rád, že jsme si s tím poradili a opravdu s velkým entusiasmem jsme společně překonávali nové situace i požadavky od našich zákazníků i dodavatelů. Celý tým Agrotec Group takzvaně zafungoval a těší mě, že jsme dokázali využít některé nové příležitosti k dosažení dobrých výsledků a uspokojení potřeb mnoha zákazníků. Naučili jsme se nové věci, na některé změnili pohled, následně také změnili naši strategii. Zaměřili jsme se na úspory energií a zlepšení kvality a rozsahu služeb. Za to jsem celému týmu vděčný.

Co bylo nebo stále ještě je zásadní, abyste se s nimi vypořádali?

Musíme pracovat s rostoucími cenami produktů i služeb. Správné nastavení relací našich cen za produkty a služby k potřebám pokrytí nákladů, investic a rozvoje je jedním z nejdůležitějších úkolů. Druhým úkolem je stabilizace pracovních týmů a získávání nových lidí. Trh práce je složitý a některé pozice se velice těžko obsazují, což brání našemu rozvoji. Pokračující jsou také výpadky dodávek strojů a náhradních dílů od dodavatelů.

S rostoucími cenami energií a kvůli snížení závislosti na plynu a ropě z Ruska se do popředí tlačí nutnost využívání domácích obnovitelných zdrojů. Vyrazili jste také touto cestou?

Ano, dokončujeme projekt první fotovoltaické elektrárny v naší skupině a předpokládáme i rozšiřování na další naše provozovny a objekty. Součástí této strategie je také budování veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily, a to nejen v kategorii osobních aut. Významnou podporou jsou také úsporná opatření pro snížení spotřeby energií a pohonných hmot.

O fotovoltaických panelech v areálu jste mluvil, ale obnovujete například vozový park elektrickými automobily?

Do vozového parku přibyly plně elektrická a hybridní vozidla a sledujeme efektivitu jejich využití. Dalším krokem mohou být tepelná čerpadla k vytápění. Připravujeme se v rámci příchodu ESG (zodpovědné chování firem ve vztahu k životnímu prostředí, společnosti i řízení rizik; pozn.) na stanovení cílů pro snižování uhlíkové stopy a s tím související investice pro naši nejbližší budoucnost.

Agrotec Group nabízí širokou škálu užitkových vozidel na elektrický, CNG nebo LNG pohon. Na fotografii je čistě elektrický stroj české výroby ET CITY II, který předvádí ředitel Martin Rada.Agrotec Group nabízí širokou škálu užitkových vozidel na elektrický, CNG nebo LNG pohon. Na fotografii je čistě elektrický stroj české výroby ET CITY II, který předvádí ředitel Martin Rada.|Martin Křižka

Jak se liší přístup k těmto technologiím v Česku, Slovensku a Maďarsku, kde podnikáte?

Myslím, že je velmi podobný. Agrotec Group má plány pro postupné využití ve všech třech zemních, jen to bude v souladu s naším investičním plánem a kapacitními možnostmi v každé zemi. Naším cílem je ve všech zemích, kde podnikáme dosáhnout snížení spotřeby energií společně s využíváním obnovitelných zdrojů. Rozdílný je přístup v jednotlivých zemích z hlediska podpory a dotací pro tyto technologie ze strany státu.

Především v době pandemie koronaviru bylo obtížné udržet zaměstnance. Podařilo se vám to?

Určitě. Covidová doba přinesla nové způsoby fungování. Uzavírání provozoven nebo přechod do on-line setkávání byl stav, kterému jsem se museli rychle přizpůsobit, aby nedocházelo k přerušení našich činností a poskytování služeb pro naše zákazníky. Velice si vážím přístupu a nasazení mých spolupracovníků, protože s dvouletým odstupem vidím, jak se nám to podařilo zvládnout a tým zůstal stabilní a téměř nezměněný. K nějaké fluktuaci došlo, ale to je v každém období a nepřikládám to na vrub pouze covidové době. Naopak v minulém roce se nám podařilo získat nové spolupracovníky do týmu.

Jak je to v současné době, kdy se ve všech třech zemích nacházejí desítky až stovky tisíc ukrajinských uprchlíků? 

V každé zemi, ve které podnikáme, žije mnoho uprchlíků z Ukrajiny. V našich kolektivech jich ale mnoho nezaměstnáváme. Na pozice, které potřebujeme obsadit, nejsou na trhu práce potřebné profese ani z Ukrajiny. To, co vnímám velmi pozitivně je, že mnoho našich zaměstnanců pomáhá lidem z Ukrajiny, ať již s ubytováním nebo materiální i finanční pomocí prostřednictvím různých nadací. Jsem na nás hrdý, že takto pomáháme.

Společnost Agrotec Group získala certifikaci Bisnode AAA Platinum. Oceňují ji spíš domácí nebo zahraniční partneři?

Toto ocenění vyjadřuje ekonomickou a finanční stabilitu naší firmy. Je skvělou zprávou, že patříme do skupiny takovýchto firem AAA Platinum, a to pro domácí i zahraniční partnery, i naše zákazníky. Myslím, že obě strany to vnímají velmi pozitivně a dává jim to možnost důvěryhodného vzájemného vztahu. Výhodou to je také při navazování nových vztahů s novými partnery a není rozhodující, zda s domácími nebo zahraničními. Důležité je pro nás tento stav trvale udržet, a to je právě velký závazek k našim partnerům.

Martin Rada (54)

Generální ředitel AGROTEC Group a předseda představenstva AGROTEC a.s. Vystudoval obor Spalovací motory na Fakultě strojní Vysokého učení technického v Brně. Dříve pracoval v rodinné firmě a v autoškole. S manželkou Janou mají dceru Kateřinu a syna Martina. Mezi koníčky řadí cestování a turistiku, ale především motorismus, sám jako aktivní jezdec jezdí rallye a závody nejen mistrovství republiky také pořádá.