Teplárna České Budějovice je stabilním a důvěryhodným městským podnikem

Tomáš Kollarczyk, místopředseda představenstva Teplárny České Budějovice.

Tomáš Kollarczyk, místopředseda představenstva Teplárny České Budějovice. Zdroj: Petr Zikmund

Teplárna České Budějovice se řídí dlouhodobou koncepcí, kterou je Strategie pro zelené město. Jejím cílem je ukončení spalování uhlí do roku 2030, a to při dlouhodobě stabilních a udržitelných cenách energie pro zákazníky. Místopředseda jejího představenstva Tomáš Kollarczyk v rozhovoru vysvětluje, co společnost vše podniká, aby prošla současnou kritickou situací na energetickém trhu. Hovoří také o tom, jak obtížné je ztotožnit se s „revolucí“ jménem Green Deal.

Jaký vliv má na českobudějovickou městskou teplárnu energetická krize a nastupující ekonomická recese?

Bez dodávek tepelné a elektrické energie nelze existovat. V případě energetiky se tedy jedná o strategický sektor, ve kterém se musí jednat uvážlivě a s důrazem na funkčnost v každém okamžiku a také na dostatečné záložní kapacity. Jedinou možnou cestou je evoluční vývoj tohoto odvětví tak, aby se nové technologie a procesy zaváděly citlivě a postupně při plném provozu původních prostředků. Revoluce v podobě Green Dealu, jak ji nejen v evropské energetice zažíváme v posledních třech, čtyřech letech, generuje chyby systému. Patřičně neuvážené kroky zvyšují riziko zhoršení kvality a bezpečnosti dodávek energií a tím i životaschopnost navazujících procesů. A když se k tomu přidá nepředvídatelný problém v podobě jakékoli živelné pohromy nebo válečného konfliktu, pak se logicky ocitneme ve složité a obtížně řešitelné situaci.

Jste na ni připraveni?

Podnikáme všechna opatření tak, abychom zůstali stabilním a konkurenceschopným dodavatelem energií. Jsme v období, kdy nám postupně dožívají naše zdroje. Technologie, které jsme udržovali několik desetiletí a modernizovali je tak, aby plnily všechny požadované parametry, je potřeba postupně vyměnit. Vycházíme tedy vstříc společenské poptávce na odklon od využívání fosilních paliv a orientujeme se na místní bezemisní a obnovitelné zdroje energie. Už v roce 2017 jsme připravili transformační plán, který jsme ještě více zpřesnili v naší Strategii pro zelené město z roku 2020. V ní je popsáno, jakým způsobem proměníme městskou teplárnu do roku 2030, kdy už nebudeme muset spalovat uhlí. Do naší rozvodné sítě napojíme horkovod vedoucí z jaderné elektrárny v Temelíně, vybudujeme kotel na dřevní štěpku a postavíme zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO). Takovéto období dlouhodobé přeměny je však velmi citlivé pro každou firmu. I tu, která je ekonomicky velmi stabilní. Další nepředvídatelné a nepromyšlené změny legislativy mohou být pro energetiku velkým problémem. Kvalitní a komplexně promyšlené investice k proměně sektoru teplárenství jsou velmi nákladné, ale následně umějí efektivně sloužit desítky let ku prospěchu zákazníků, ale i kvality životního prostředí.

Patříte mezi dlouhodobé a hlasité kritiky systému emisních povolenek. Co mu vyčítáte?

Emisní povolenky (EUA), pokud už měly jako politický nástroj prosazování myšlenek Green Dealu vůbec vzniknout, nikdy neměly být obchodovatelné na burze, na kterou budou vpuštěni všichni. Tedy nejen skuteční emitenti CO2 ze sektorů průmyslu a energetiky, ale i finanční instituce. Od revize systému obchodování (EU ETS) v roce 2018 se s povolenkami čile spekuluje, a tím se uměle a nepředvídatelně zvyšuje jejich cena. Ve své současné podobě tedy emismí povolenky nemají moc společného s ochranou planety, kterou zajistí systematické modernizační investice firem a zodpovědné chování lidí. Spekulativní zisky investorů odvádějí ze systému finanční prostředky na skutečnou ekologizaci výrobních podniků a ochranu životního prostředí.

Co tím kokrétně myslíte?

Když už společnosti, respektive evropským politikům, tolik vadí emise skleníkových plynů, proč nemohla být emisní povolenka spíše jasně a dlouhodobě naplánovanou transparentní uhlíkovou daní? Jednotlivé subjekty by přesně a s předstihem věděly, co je čeká. Nebyla by cesta progresivní daně skutečně seriózním přístupem, jak měnit prostředí klíčového sektoru a dát jasně najevo podmínky ochrany klimatu? Pružně reagovat na raketový růst cen emisních povolenek lze jen obtížně. Jak jsem již řekl, v praxi emisní povolenky velmi podivně odčerpávají z energetických firem prostředky krytí Investičních, ale právě i provozních nákladů. To, že navíc povolenky zdražují samotné energie, je snad dnes už jasné všem.

Jak se s tím vypořádáváte?

Jako městská společnost v tomto nepředvídatelném prostředí podnikáme veškeré kroky k zajištění spolehlivých dodávek energií. Pro zákazníky zajišťujeme trvale udržitelné a stabilní ceny tepelné energie. Významně k tomu přispívá i vlastník Teplárny České Budějovice. Tím je Statutární město České Budějovice, které již roky ze společnosti nečerpá dividendu a ponechává zisky ve společnosti ve prospěch důležitých investic. Se stabilizací cen dále souvisí významná provozní kázeň a koncentrace na hospodárnost společnosti. Pomáhá i průběžné zajišťování emisních povolenek tak, abychom minimalizovali dopady do hospodaření společnosti. Současně stabilizujeme naše hospodaření prostřednictvím výnosů z prodeje elektřiny vyrobené ve vysokoúčinném kogeneračním režimu (KVET). Důležitou oblastí je také diverzifikace používaných paliv a dlouhodobé kontrakty na jejich dodávky.

Kam jste postoupili v naplňování strategie pro zelené město?

Všechny tři uvedené zásadní proměny našich uhelných kapacit jsou technicky velmi náročné projekty. Jedná se o nákladné investice, které jsou administrativně obtížné a harmonogramy přípravy a realizace tomu odpovídají svou délkou. Horkovod z jaderné elektrárny Temelín by energetická společnost ČEZ měla dokončit koncem roku 2023. Kotel na dřevní štěpku se začne stavět letos. Hotovo by mělo být v prvním pololetí roku 2024.

Jak to vypadá se zařízením na energetické využití odpadu?

V tomto případě udělilo ministerstvo životního prostředí souhlasné stanovisko EIA k vybudování energetického zdroje ve Vrátě s kapacitou pro využívání odpadů z území jižních Čech. Zařízení chceme postavit v  areálu dosluhující uhelné výtopny, jejíž provoz plánujeme ukončit po roce 2024. V tomto brownfieldu pak s využitím nejmodernějších technologií budeme efektivně a ekologicky zhodnocovat odpady, které i přes svou výhřevnost dlouhá léta končí bez užitku na desítkách skládek po celých jižních Čechách.

Reagují zákazníci na přístup teplárny i její plány?

Paradoxně je energetika u zákazníků vnímaná jako úspěšná tehdy, pokud ji vůbec nemusejí řešit nebo se jí jakkoli zabývat. Tedy spokojenost nám vyjadřují zejména tím, že zůstávají našimi zákazníky, respektive že roste počet odběrných míst. V poslední době je ovšem patrná důvěra v lokální městský zdroj tepelné a elektrické energie, který je pravou komunitní, sdílenou energetikou. S bohatým palivovým mixem je tak městská teplárna nejlepší formou, jak zajistit nezávislost každé českobudějovické firmy i domácnosti na skokových výkyvech cen jednotlivých energetických komodit, a to zároveň při minimální zátěži životního prostředí, ve kterém žijeme, pracujeme a podnikáme.

Co pro Teplárnu České Budějovice znamená ocenění ratingem AAA Platinum Excellence Dun & Bradstreet (dříve Bisnode) na základě hodnocení dlouhodobých ekonomických ukazatelů hospodaření společnosti?

Poté, co dlouhodobě vykazujeme ekonomické zdraví na úrovni ratingového hodnocení AAA, jsme letos obdrželi prestižní ocenění AAA Platinum Excellence. Městská společnost tak opakovaně prokázala, že si udržuje vysokou spolehlivost pro své zákazníky i dodavatele. Jejich důvěra je vidět na rostoucím počtu odběrných míst tepelné energie, kterou dodáváme do více než 29 tisíc domácností a 215 subjektům. Těmi jsou různé podniky včetně průmyslových provozů, školy, sportovní a zdravotnická zařízení, instituce a úřady nebo například obchodní centra.

Takže vám přibývají noví zákaznici?

Ano, stále přibývají nejen s rozšiřující se novou bytovou zástavbou, tedy vlivem developerské činnosti obecně. Stojí za tím úsilí a svědomitost všech našich 232 zaměstnanců. Všichni společně utvářejí firemní kulturu v městské společnosti, která má v našem městě tradici delší než 113 let. Jediným vlastníkem a tedy držitelem všech akcií společnosti je Statutární město České Budějovice. Základním předpokladem úspěchu je samozřejmě spolehlivost dodávek tepelné energie za každé situace a jejich konkurenceschopná, stabilní a udržitelná cena za naši komplexní službu. Pandemii nemoci COVID-19 jsme ustáli dobře. I když zajistit nepřetržitý provoz v období zvýšené nemocnosti nebylo vždy jednoduché.

Tomáš Kollarczyk (48 let)

Místopředseda představenstva Teplárny České Budějovice. Absolvent Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity se zaměřením na ekonomiku a strukturální politiku EU a „Master of Business Administration“ se zaměřením na podnikovou ekonomiku a management na ESMA, akreditovaného u sdružení CAMBAS a Evropské nadace pro rozvoj managementu v Bruselu.