Jak dává pandemie naději životnímu prostředí | E15.cz

Jak dává pandemie naději životnímu prostředí

Továrna v čínské městské prefektuře Ťiou-ťiang
Továrna v čínské městské prefektuře Ťiou-ťiang
• 
ZDROJ: profimedia.cz

Vašek Mejstřík

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Pandemie koronaviru ochromila celý svět. Vlády jednotlivých států využívají restriktivních opatření, aby předešly šíření viru. Mezi jedno z nich patří i omezení průmyslu a výroby. Omezení mají vliv nejen na ekonomiku, ale i na životní prostředí. Důkazem nám může být čistší ovzduší v Číně, Evropě či USA. Na druhou stranu se ale kvůli zvýšeným hygienickým opatřením vracejí zpět do hry jednorázové plastové obaly. 

Dočasné řešení neviditelného problému

Na znečistěném ovzduší se velkou měrou podílí skleníkové plyny. Mezi nejznámější patří oxid uhličitý (CO2). Jeho producentem je, společně s oxidem dusičitým (NO2) a oxidem uhelnatým (CO), průmysl a dopravní prostředky. V důsledku pandemie byla omezena výroba a lidé méně cestují. Oba faktory mají značný vliv na nynější zvýšenou kvalitu ovzduší.  

Na satelitních snímcích Evropské kosmické agentury (ESA) můžeme pozorovat výrazné zlepšení kvality ovzduší v celé Evropě. Velkou změnu zažívá Itálie. Sever země je nejprůmyslovější oblastí a zároveň oblastí s nejvíce znečištěným ovzduším. Podle dat Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) byla koncentrace oxidu dusičitého v italském městě Milán v týdnu od 16 do 22. března o 21 % nižší než ve stejném týdnu roku 2019. 

Ještě dříve než v Evropě byl pokles emisí zaznamenán v Číně americkou agenturou NASA. Z pořízených satelitních snímků vyplývá, že došlo k rapidnímu snížení emisí oxidu dusičitého. Marshall Burke, vědecký pracovník Stanfordské univerzity, se pokusil výpočtem odhadnout, jaký vliv má snížení emisí na zdraví obyvatel Číny. Ke svému výpočtu použil data z amerických senzorů ve čtyřech čínských městech. Podle autorova výpočtu byly dvouměsíčním snižováním emisí zachráněny čtyři tisíce dětí mladších pěti let a 73 tisíc dospělých starších sedmdesáti let. Konzervativnějším výpočtem úmrtnosti došel k umírněnějším odhadu, podle kterého bylo zachráněno minimálně čtrnáct set dětí mladších pěti let a 51 700 dospělých starších sedmdesáti let. Odhadnout přesná čísla takto zachráněných životů je takřka nemožné, ale negativní vliv znečištěného prostředí na lidské zdraví nelze popřít. Ovzduší čínských měst patří k nejvíce znečištěným na světě, hlavně kvůli průmyslu a těžbě, zkracuje délku života a je přihoršujícím faktorem řady onemocnění, například rakoviny, srdečních onemocnění a onemocnění dýchacích cest. 

Nižší míra znečištěného ovzduší byla zjištěna i v USA. Měřením v New Yorku bylo potvrzeno, že omezení cestovaní má na ovzduší výrazný dopad. Výzkumníci Kolumbijské univerzity tvrdí, že díky snížení automobilové dopravy poklesly hladiny oxidu uhelnatého zhruba o 50 %. Zároveň zjistili, že v New Yorku došlo k poklesu oxidu uhličitého o 10 % a výrazně se snížila i hladina metanu.

Můžeme pozorovat velké změny směrem k lepšímu. Bohužel nebudou mít dlouhého trvání. Profesor Ivan Hloubek pro deník Aktuálně.cz uvedl, že současné zlepšení bude mít pouze krátkodobý efekt. A to je fakt. Čistší ovzduší je způsobeno prokazatelně omezením průmyslové výroby. Toto odvětví bude chtít nejdříve dohnat své zisky a až pak se zaobírat ekologií. Stejný přístup se dá očekávat i u jednotlivých států, které budou jako první chtít zachraňovat vlastní ekonomiku.  

Je pravda vše, co se sdílí?

I v době pandemie vzniká virální obsah. Virál je fotka či video, které se rozšíří nejčastěji za pomoci sociálních sítí mezi velké množství internetových uživatelů. Nedávno vyšla řada článků a reportáží ohledně navrácení delfínů a labutí do Benátek. Zdrojem informací byl tweet Indky Kaveri Ganapathy Ahujy, jehož obsahem bylo, že k břehům Benátek připlul delfín a do města se vrátily labutě. Fotka a video se stalo rychle virálním.

Bohužel fotka ani video nevzniklo v Benátkách. Nepravost potvrdil časopis National Geographic. Fotka labutí byla pořízena na ostrově Burano, který se nachází nedaleko Benátek. Zde se ale labutě vyskytují zcela běžně. Video s delfínem natočili pro změnu v přístavu na Sardinii, který se nachází stovky kilometrů od Benátek. „Tweet byl jen o sdílení něčeho, co mi přineslo radost v těchto chmurných časech," řekla Ahuja. Pozitivní pravdivou zprávou je, že v benátských kanálech se zlepšila výrazně kvalita vody. Dokonce jsou vidět ryby plovoucí na dně.  

Jak jsme na tom s odpadem?

Zatímco na jedné straně se díky koronaviru zvyšuje kvalita ovzduší, na straně druhé vzniká daleko více obalů. Velká část tuzemských obchodů začala balit i dříve nebalené potraviny, třeba pečivo kupujeme předbalené v igelitových pytlících. „Důvodem pro balení potravin je jejich bezpečnost a ochrana zaměstnanců i zákazníků,“ uvedl pro Seznam Zprávy tiskový mluvčí Penny Marketu Tomáš Kubík. 

K jednorázovým obalům se vrátil největší obchodní řetězec kaváren na světě – Starbucks. Zrušil možnost koupit si kávu do svého kelímku nebo hrnečku. Donesením vlastního kelímku obvykle získávají zákazníci slevu. Nyní však Starbucks prodává nápoje opět pouze do jednorázových kelímků, které se nedají recyklovat.  

Zdravotnictví produkuje i za normálního chodu velké množství odpadu. Se zvýšenými hygienickými opatřeními také pochopitelně vzrostla poptávka po jednorázovém zdravotnickém materiálu. Výbava do nemocnic na jedno použití, která je použita při kontaktu s nakaženými pacienty, musí být spálena, aby se zabránilo případné kontaminaci během třídícího procesu. Prvním epicentrem pandemie se stalo čínské město Wu-chan. Podle deníku Politico vznikne ve Wu-chanu za jeden den více než dvě stě tun lékařského odpadu. V České republice jsme v roce 2018 měli přes 40 tisíc lékařů. Pokud by všichni pracovali v jeden den po dobu osmi hodin, museli by použít minimálně 120 tisíc roušek. 

Agentury Bloomberg ale tvrdí, že je zvýšená poptávka po jednorázových obalech pouze krátkodobá a neznamená celkový ústup od boje s plastovými obaly. Nevýhody jednorázových obalů převládají nad výhodami. Jejich největším plusem je cena. Jednorázové obaly způsobují vážné komplikace životnímu prostředí. Můžeme namítnout, že plastové obaly jsou recyklovatelné. Recyklace ale není řešením pro životní prostředí. Je potřeba omezit a zamezit vzniku zbytečného odpadu. Tomuto tématu se bohužel nedostává tolik pozornosti kolik by si zasloužilo. Každý můžeme životnímu prostředí pomoci malými kroky, které se v součtu projeví jako velká změna.  

Autor: Vašek Mejstřík

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video