Jak je Commercial Awareness důležitá při pracovních pohovorech? Ptali jsme se českých a britských personalistů | E15.cz

Jak je Commercial Awareness důležitá při pracovních pohovorech? Ptali jsme se českých a britských personalistů

Blue Ocean Strategy
Blue Ocean Strategy
• 
ZDROJ: David Blackwell

Barbora Cadriková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Commercial Awareness patří na západě mezi stěžejní atributy určující úspěšnost pracovního pohovoru. V České republice studenti povědomí výslovně o Commercial Awareness a jejího získávání zatím nemají, přesto čeští personalisté potvrzují, že právě dobře rozvinutý přehled o fungování firmy a její konkurence nepřímo vyžadují.

Zjednodušeně lze Commercial Awareness chápat jako uchazečovy vědomosti o fungování dané firmy, její konkurence a schopnost analyzovat trendy ovlivňující danou firmu. Podrobnějšímu objasnění pojmu jsme se věnovali .

Je zřejmé, že pozice Commercial Awareness je v zahraničí mnohem rozvinutější než u nás, kde je její působnost zatím omezená. „Pojem je více známý a používán v zahraničních společnostech a korporacích,“ uvádí Pavel Smejkal, managing director firmy Toprecruitment. Commercial Awareness není ovšem výsadou pouze velkých mezinárodních firem, ve kterých se s pojmem pracuje po vzoru zahraničních poboček. „Myslím si, že většina firem v České republice, aniž by tento pojem znala, klade uchazeči otázku: ‚Co víte o naší firmě?‘. Firmy tím sledují, jestli se uchazeč aktivně připravil na pohovor. Častokrát zjišťují jeho povědomí o firmě, zda se na výběrové řízení nachystal, zda tuší, o jakou firmu se jedná a v čem podniká,“ konkretizuje myšlenku lektorka a kariérní konzultantka Masarykovy univerzity v Brně Pavla Horáková. Zdá se tedy, že přestože toto slovní spojení teprve hledá své místo v českých personalistických slovnících, v praxi je již intuitivně aktivně využíváno.

Čím je větší zájem, tím je Commercial Awareness důležitější

Naopak ve Velké Británii se s Commercial Awareness pracuje mnohem důkladněji a profesionálněji. Kiren Gui, kariérní konzultant z King´s College London v rozhovoru pro The Student Times tvrdí, že čím větší je zájem o danou pozici, tím více je pro zaměstnavatele důležité, aby kandidáti měli Commercial Awareness. Commercial Awareness se u pohovoru testuje speciálními otázkami nebo modelovými situacemi, ve kterých musí kandidát použít právě svůj přehled a tím je vyřešit. „Pokud totiž oplýváte Commercial Awareness, je dost pravděpodobné, že budete schopni lépe chápat, co je třeba udělat pro to, aby organizace prosperovala a vyvíjela se,“ tvrdí Kiren Gui.

V České republice se s otázkami orientovanými na zjištění úrovně Commercial Awareness setkáte prozatím nejčastěji v ekonomickém a právním sektoru, v britském prostředí se však personalisté zajímají o Commercial Awareness bez ohledu na specifické pracovní prostředí. Kiren Gui zdůrazňuje důležitost Commercial Awareness napříč všemi obory a demonstruje ji na konkrétním příkladu charity: „Nezisková organizace neznamená ‚žádný zisk‘. Špatně prosperující charita nemůže konat dobro v takové míře, jakou si nastavila. I v případě, že chcete pracovat pro neziskovou organizaci, potřebujete porozumět její byznys strategii – odkud pocházejí její finanční prostředky, kdo by mohl mít zájem organizaci finančně podporovat, jak přilákat nové a udržet stávající sponzory, jak zvýšit hodnotu organizace nebo snížit její náklady.“

Commercial Awareness jako konkurenční výhoda

Přestože se Commercial Awareness postupně začíná objevovat mezi českými personalisty, nejedná se prozatím o žádný určitý model, se kterým by se cíleně a systematicky pracovalo. Lze tedy říci, že je v našem firemním prostředí oceňována jaksi nepřímo – pokud má kandidát povědomí o aktualitách a trendech v rámci svého oboru, má nespornou výhodu oproti ostatním. „Dobře obeznámený kandidát se totiž rychleji adaptuje na firemní kulturu, pozici a ztotožní se s cíli organizace. Obecně si myslím, že je velmi ceněné, když uchazeč prokáže povědomí o oboru, firmě, produktech, zákaznících a klientech,“ uvádí Horáková.

Milan Novák, spoluzakladatel společnosti GoodCall se k dané problematice vyjadřuje obdobně: „V dnešní době společnosti hledají zaměstnance se širokým záběrem a hlavně schopností spojit si pojmy, termíny a rozumět kontextu celého obchodního modelu společnosti. Člověk s větším rozhledem si dokáže věci lépe spojovat a tím pádem činit lepší rozhodnutí.“ Oba tím potvrzují, že s rozvinutou Commercial Awareness má uchazeč v českém prostředí nespornou konkurenční výhodu.

„Inspirace ze zahraničí se rozhodně vyplatí. Dnes je řada nových metod a případových studií dostupná na internetu,“ dopňuje Milan Novák. Pozitivní postoj k inovacím v oblasti HR sdílí především mladší čeští personalisté nebo ti, kteří měli možnost pracovat v zahraničních společnostech. Tento trend se bude pravděpodobně šířit, proto se studenti musejí důkladněji připravovat na pracovní pohovory.

Autor: Barbora Cadriková

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video