Průlom situace ve Venezuele: studenti se v simulaci dokázali shodnout | E15.cz
KoronaHelpdesk E15

Jak vydělat v těžkých časech

Více k tématu

Průlom situace ve Venezuele: studenti se v simulaci dokázali shodnout

Prezentace klienta •

Diskuze v angličtině a snaha rychle dospět k rozumnému konsenzu. Tak vypadala simulace urgentního zasedání Rady bezpečnosti OSN v rámci studentské konference PORGMUN. Studenti řešili akutní politickou krizi ve Venezuele a na rozdíl od svých dospělých protějšků se dokázali dohodnout na společném řešení: eliminace mezinárodních ekonomických sankcí, zavedení mechanismů na distribuci humanitární pomoci v zemi a vyjednávání dle Montevideo modelu.

Konferenci PORGMUN uspořádali studenti pražských gymnázií PORG od 21. do 24. března na Anglo-Americké univerzitě v Praze. Téma znělo Eliminace strachu: Konflikt a předsudky jako nezbytná součást dialogu. Setkání reprezentující jednání OSN se zúčastnilo na 200 středoškoláků z celého světa. Společně si v rolích diplomatů vyzkoušeli, jak probíhají debaty o žhavých mezinárodních tématech na nejvyšší úrovni.

„Hlavní myšlenkou vašeho setkání je téma tolerance. Považuji to za správnou volbu. V současné době je totiž velmi těžké být tolerantní. Naše tolerance je podrobována těžkým zkouškám. Žijeme ve světe, ve kterém se násilím dožadují moci síly, pro které jsou svoboda jedince, jeho práva a bezpečnost bezcenná slova. Každý den řešíme, jak tváří v tvář těmto hrozbám zůstat tolerantní. Protože pokud přijdeme o schopnost respektovat ostatní a jejich názory, přijdeme o vše,“ pronesla při zahajovací ceremonii poslankyně a bývalá ministryně Kateřina Valachová.

Nechceme se jen ulít ze školy, říkají brněnští studenti na mezinárodní stávce za klima

Studenti na toto téma zformulovali deklaraci, v níž identifikovali problémy dialogu mezi společenskými skupinami. Za ty nejpalčivější označili automatické označování názorových oponentů za extremisty, nedostatečné naslouchání názorům druhých a neuznávání odlišných postojů. Studenti věří, že jde hlavně o problém jednotlivce a je potřeba, aby každý začal změnou sebe sama. Deklarací se zavázali přenést se přes své předsudky a angažovat se v konfliktech, které mohou být nepříjemné, avšak přínosné.

PORGMUN je jednou ze světových MUN (Model United Nations) konferencí, které simulují fungování Organizace spojených národů. Účastníci společně debatovali například v Radě bezpečnosti OSN nebo Radě pro lidská práva. „Naším cílem je naučit mladé lidi komunikovat, bez ohledu na jejich zaujetí či strach z konfliktu. Chceme být schopní řešit globální problémy a k tomu potřebuje člověk umět jasně definovat své názory, prosazovat je a diskutovat o nich tak, aby mu ostatní rozuměli,“ říká hlavní organizátor Šimon Olmer.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!