Do tří let bychom mohli najít kultivované maso v regálech našich obchodů

Video placeholde

Maso vytvořené v laboratoři- scifi nebo blízká budoucnost? Přijměte pozvání k nakouknutí do laboratoře Bene Meat Technologies, která pracuje na tom, aby se ze scifi stala realita. Na našich 15 otázek odpověděl předseda představenstva Roman Kříž a prozradil nám například, že své spolupracovníky vybírá podle očí- musí jim svítit nadšením a zvídavostí. 

Principem výroby je množení a následné rozdělování buněk. Z jedné buňky odebrané z živé krávy jde za necelé dva měsíce ideálně získat  pět set kilogramů masa. 

Když je k dispozici dostatek namnožených buněk, upraví se složení živného roztoku tak, aby se zatím nerozlišené buňky přetvořily v konkrétní svalové, tukové a pojivové buňky; finální tkáň se vytváří v diferenciačním bioreaktoru.

Výsledkem je kultivované maso, které zahrnuje svalové buňky, tukové buňky, pojivové tkáně, krev a další složky, podobně jako u běžného masa. To vše je produkováno kultivací zvířecích buněk, nikoli porážkou živého zvířete.