Atény se přiblížily pomoci. Řecká sága ale zdaleka nekončí, říká ekonom | E15.cz

Atény se přiblížily pomoci. Řecká sága ale zdaleka nekončí, říká ekonom

Řecko
Řecko
• 
ZDROJ: ctk/AP

Jaroslav Bukovský

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vratká smlouva o smlouvě budoucí aneb také odklad pádu Řecka o pár let, tak označují experti pondělní dohodu mezi Aténami a euroskupinou o v pořadí už třetím záchranném balíčku pro řeckou ekonomiku. Přístup k 86 miliardám eur je podmíněn schválením šesti klíčových hospodářských reforem, pro většinu z nich musí řečtí zákonodárci zvednout ruku do zítřka. I v případě, že smlouva dostane zelenou, Řecko se prý s přísnými požadavky věřitelů v budoucnu nedokáže vyrovnat.

Řecký parlament musí mimo jiné schválit rozšíření daňového základu pro DPH, důchodovou reformu či automatické škrty ve vládních výdajích v případě nedosažení požadované výše rozpočtového přebytku, tedy téměř vše, co řecký lid odmítl během referenda.

Jako jistá záruka další půjčky Řecku má posloužit padesátimiliardový fond, který soustředí vybraný majetek řecké vlády určený k privatizaci. Výnosy z fondu, na který budou dohlížet evropské instituce, mají podle představ euroskupiny z poloviny posloužit na rekapitalizaci řeckých bank, ze čtvrtiny na snížení zadlužení země, zbytek má být investován.

„Nebezpečím je případný rozpad řecké vlády a předčasné volby. Věřitelé by pak neměli s kým a o čem jednat. Vznikla by patová situace,“ říká hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

Česko může být jedním z ručitelů

Za půjčky ze staršího Evropského finančního stabilizačního mechanismu (EFSM) ručí všech 28 států Evropské unie, podíl Česka na překlenovacím úvěru Řecku by dosáhl 1,13 procenta z půjčené sumy. Ručení přestane platit v okamžiku, kdy odstartuje záchranný program Řecku.

Podmínky stanovené eurozónou
Předběžné podmínky:
- Řecká vláda musí v zájmu obnovení důvěry přijmout za své dohodnuté reformy.
- Řecko musí před dohodou o novém programu z Evropského stabilizačního mechanismu (ESM) podat Mezinárodnímu měnovému fondu (MMF) žádost o pokračování podpůrného programu s platností od března 2016.
Řecko přijme následující opatření:
do 15. července:
- reformu systému DPH a rozšíření daňové základny v zájmu zvýšení daňových příjmů;
- první kroky ke zlepšení dlouhodobé udržitelnosti důchodového systému;
- zajištění plné právní nezávislosti statistického úřadu ELSTAT;
- zřízení rozpočtové rady a zavedení poloautomatických výdajových škrtů v případě odchýlení se od cílů stanovených pro primární rozpočtové přebytky;
do 22. července:
- reformu soudních postupů v civilních řízeních;
- zavedení rámce EU pro ozdravné postupy a řešení krizí úvěrových institucí;
Po schválení prvních čtyř zmíněných kroků a potvrzení těchto závazků řeckým parlamentem bude možné věřitelské instituce pověřit vyjednáváním o předběžné dohodě. K jejímu úspěšnému dovršení ale musí být řecké návrhy reformních kroků výrazně posíleny, což je nutné kvůli zhoršení ekonomické a rozpočtové situace země za poslední rok.
Řecko bude zejména muset:
- provést ambiciózní penzijní reformu a zavést do října 2015 doložku nulového deficitu důchodového systému či jiné obdobné opatření;
- přijmout ambicióznější reformy trhů zboží, včetně změn regulace prodejní doby, vlastnictví lékáren, mlékáren a pekáren; otevřít ekonomicky důležité uzavřené profese, například trajektovou přepravu;
- v energetickém sektoru pokročit v privatizaci provozovatele elektroenergetické přenosové soustavy (ADMIE);
- na trzích práce provést hlubokou modernizaci pravidel pro kolektivní vyjednávání, stávky a kolektivní propouštění;
- učinit nezbytné kroky k posílení finančního sektoru, včetně řešení nesplácených bankovních úvěrů a posílení správy bank a fondu pro jejich rekapitalizaci HFSF, zejména s ohledem na vyloučení možnosti politického vměšování do personálního obsazení.
Další doporučené kroky:
- připravit výrazné rozšíření privatizace;
- cenná řecká aktiva budou převedena do nezávislého fondu, který je zpeněží prostřednictvím privatizace či jinak, a příjmy budou jedním ze zdrojů pro splácení nových úvěrů z ESM. Příjmy fondu dosáhnou během trvání úvěrového programu 50 miliard eur; z toho 25 miliard eur se použije k rekapitalizaci bank, polovina ze zbytku půjde na snížení podílu řeckého dluhu vůči HDP a druhá polovina na investice. Fond budou řídit řecké úřady pod dohledem příslušných evropských institucí.
- modernizovat a posílit řeckou státní správu, včetně její depolitizace. První návrhy by měly Atény dodat do 20. července. Řecká vláda se zavazuje dál snížit náklady státní správy.
- plně normalizovat spolupráci s věřitelskými institucemi. Vláda s nimi musí s dostatečným předstihem konzultovat a nechat si od nich schvalovat všechny návrhy zákonů v relevantních oblastech.
- řecká vláda prověří nové zákony s ohledem na to, zda neodporují dohodě s eurozónou z 20. února a nejsou zneplatněním přijatých závazků.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video