Bavorsko přichází kvůli kontrolám na hranicích až o miliardu eur ročně

Německá policie

Německá policie Zdroj: CTK

Systematické kontroly osob na německo-rakouských hranicích, v Brennerském průsmyku a podél balkánské migrační cesty sníží německý roční hrubý domácí produkt o 400 až 990 milionů eur. To je částka, která v Bavorsku odpovídá 31 až 77 eurům na hlavu. Spočítal to mnichovský ekonomický institut Ifo. „Nicméně to je jen zlomek nákladů, které by vznikly při nekontrolované masové imigraci,“ říká spoluautor studie Gabriel Felbermayr, ředitel Ifo Center for International Trade.

V tomto horším scénáři by jen v Bavorsku klesl vývoz o 1,7 miliardy eur za rok. Dovoz do Bavorska by se propadl o 2,2 miliardy eur. „Kdyby se kvůli migraci zavedly systematické kontroly pouze na hranici mezi Bavorskem a Rakouskem, výkon bavorské ekonomiky by klesl o 240 až 580 milionů eur, nebo také o 0,04 až 0,11 procenta,“ dodává Felbermayr.

Zavedení systematických kontrol osob na všech schengenských hranicích by snížilo bavorský HDP o 0,79 až 1,93 miliard eur, spočítali analytici Ifo. To odpovídá 0,15 až 0,36 procenta výkonu bavorské ekonomiky. Při přepočtu na obyvatele by jen kvůli uzavření hranic klesl příjem jednoho Bavora v průměru o 61 až 151 eur.

Analytici Ifo nebrali v úvahu dopady kontrol na zámořský obchod. Také počítali jen se zavedením kontrol na vstupu do země. Započítán nebyl ani případný přesun značné části dopravy zboží na silnice. „Výpočty by měly být vnímány jako horní limit,“ vysvětluje Felbermayr. Kontroly osob na hranicích mají na obchod stejný efekt jako dovozní clo ve výši 0,5 procenta.

Běženců přichází méně

Příliv žadatelů o azyl do Německa se zatím zpomaluje. Přes hranice s Rakouskem denně podle spolkového ministra vnitra Thomase de Maiziéreho přejde denně zhruba 200 osob. V letošním prvním čtvrtletí ve srovnání s posledním kvartálem roku 2015 ubylo uprchlíků o dvě třetiny. V březnu o azyl požádalo v Německu 59 tisíc osob. To bylo o osm tisíc méně než v únoru. Letos v Německu požádalo azyl 181 tisíc imigrantů.

Německo letos zpřísnilo podmínky pro získání azylu. Horší přístup do země mají rodinní příslušníci běženců, kteří už v Německu získali azyl. Spolková vláda také nově na seznam bezpečných států, odkud nelze uprchlíky přijmout, zapsala Alžírsko, Tunisko a Maroko.

**