Europarlament odmítl dvojí kvalitu potravin, vyzval ke změně normy o nekalých obchodních praktikách

Zdroj: Reuters

Evropský parlament vybídl Evropskou komisi k vypracování přísnější legislativy, která by z vnitřního trhu odstranila problém dvojí kvality výrobků ve stejném balení. Učinil tak přijetím zprávy české europoslankyně Olgy Sehnalové v poměru 464 ku 69 hlasům, 17 zákonodárců se zdrželo.

„Evropský parlament dnes řekl, že praktiku dvojí kvality jako takovou odmítá a chce ji mít na černé listině směrnice o nekalých obchodních praktikách, která se v současnosti připravuje k revizi,“ řekla poslankyně novinářům o hlavním poselství své zprávy. Ta reagovala na přístup Evropské komise (EK), která naznačila, že „tu a tam a za určitých okolností to může být povolená praktika“, dodala.

Ještě před hlasováním Sehnalová (ČSSD) předvídala, že výsledek napoví, zda příští legislativní řešení tohoto problému bude spočívat ve striktním zákazu nekalých praktik, anebo připustí jakési legitimní důvody pro pokračování praxe, která dovoluje nabízet spotřebitelům na východě EU identicky vyhlížející značkové produkty, ale s výrazně odlišným složením. Sama ovšem usiluje o to, aby chystané změny v unijních pravidlech neponechaly žádná „zadní vrátka“.

„Tvářit se, že rozdílné produkty ve stejném obalu jsou stejné, je nelegální. EK je odhodlána pracovat proti těmto nekalým praktikám,“ slíbil v rozpravě eurokomisař pro zdraví Vytenis Andriukaitis. „Všichni evropští spotřebitelé by - bez ohledu na to, kde žijí - měli mít stejný přístup ke stejně kvalitním výrobkům,“ prohlásil.

Rozprava, podobně jako hlasování, vyzněla jako jasná podpora postoje Sehnalové, která s dvojí kvalitou výrobků zápolí již déle než sedm let. „Je to vysoce výbušné téma. Vypovídá o rovnosti a spravedlnosti na unijním trhu,“ prohlásila na úvod debaty.

„Podaří se nám zbavit se Evropy dvou rychlostí, pokud se zbavíme výrobků dvojí kvality - s jiným složením u nás a v západní Evropě,“ prohlásil bulharský socialista Momčil Nekov. „Na společném trhu musí platit společná pravidla,“ zdůraznil slovenský lidovec Ivan Štefanec. „Na východě je ve výrobcích více cukru, tuku a soli, a to není zdravé,“ přidala se jeho krajanka Jana Žitňanská.

„Před rokem (předseda EK Jean-Claude) Juncker říkal, že nesmějí být občané EU kategorie A a B - přesto ale klamavé praktiky stále existují. Určitě nechceme vnucovat jednotný produkt celé Evropě, ale nemůžeme tolerovat nepoctivé chování,“ řekl italský europoslanec Nicola Danti.

„Podle Junckera by v EU neměl být rozdíl mezi severem a jihem, východem a západem. Ale v potravinách rozdíly máme. Nelze to akceptovat,“ poznamenal slovinský poslanec za zelené Igor Šoltes.

Sehnalovou podpořili i další zástupci Česka. „Není možné, aby v EU existovali spotřebitelé druhé kategorie, kterým jsou určeny méně kvalitní výrobky. Klíčové je konat, čas běží. Doufám, že přejdeme od slov k činům,“ zdůraznila Dita Charanzová (ANO). „Spotřebitel je podváděn. Nejde jen o potraviny, ale i o čisticí a hygienické výrobky,“ poznamenal Jiří Maštálka (KSČM). „Všichni rozumíme, že stejný obal má obsahovat stejný výrobek, i když komisi trvalo tolik let, než to pochopila. Jsem ráda, že v tom sehrála roli ČR a kolegyně Sehnalová,“ řekla Michaela Šojdrová (KDU-ČSL).¨

Zazněly ale i výhrady. „Lokální preference je nutné respektovat,“ apelovala francouzská nacionalistka Mylene Troszczynskiová a varovala, že zvýšené náklady nebudou ku prospěchu spotřebitelů. „Zákon nelze psát komunistickým jazykem,“ vytkl předkladatelce polský euroskeptik Dobromir Sośnierz. „Nesouhlasím s tím, aby se vše zakázalo, ani si nejsem jist, zda máme vše sjednocovat, protože to bude znamenat dodatečné náklady,“ uvedl německý lidovec Andreas Schwab. Ten argumentoval, že rybí prsty vypadají stejně, přestože mohou obsahovat jinou rybu v Portugalsku či v Polsku.

„Stejná pravidla musí platit pro všechny. Všichni jsme Evropané. Je nepřijatelné, aby tady byly rozdílné výrobky ve stejném obalu,“ oponoval francouzský socialista Eric Andrieu. „Není to o potravinách, ale o víře, že Východoevropané si lepší kvalitu nezaslouží,“ rozzlobil se bulharský konzervativec Angel Džambazki nad „koloniální mentalitou“.

Sama Sehnalová připouští, že ještě není dobojováno - a větší oříšek než EK může při vytváření nových předpisů na ochranu spotřebitelů představovat postoj členských států, mezi nimiž by čeští představitelé měli co nejintenzivněji usilovat o získání spojenců.