Evropské země zpravidla segwaye nepouštějí na chodníky

Turisté na segwayích v centru Prahy

Turisté na segwayích v centru Prahy Zdroj: Steven Lilley, Flickr.com (CC BY-SA 2.0)

Některé evropské země, jako Británie, Německo či Rakousko, provoz vozítek segway přísně regulují a nepouštějí je na chodníky, jiné, jako například Francie, jsou k nim velmi benevolentní. Slovensko se podobně jako nyní Česká republika chystá pravidla pro používání segwayů teprve uzákonit.

Německé dopravní předpisy vyžadují, aby lidé pro jízdu na segwayi měli řidičský průkaz přinejmenším pro moped. Segwaye smí jezdit po cyklostezkách a ve vyhrazených cyklopruzích na silnicích. Pokud cyklistická infrastruktura není k dispozici, mohou najet i na běžnou silnici. Jízda po chodníku je zakázána, pro pěší zóny mohou obce udělit výjimku a jízdu v nich umožnit.

Rakouské zákony pohlížejí na segwaye jako na jízdní kola. Vozítka musí jezdit po cyklostezkách, na silnici mohou pouze v případě, že cyklostezka v daném místě není k dispozici. Jízda po chodníku je zakázána. Totéž platí ve Švýcarsku, kde mohou zvláštní povolení pro pohyb na chodnících a v zónách pro chodce dostat invalidé. V Lucemburku jsou segwaye povoleny jen na stezkách pro cyklisty a na silnicích a musí dodržovat stejná pravidla jako elektrická kola.

Totéž platí ve Švýcarsku, kde mohou zvláštní povolení pro pohyb na chodnících a v zónách pro chodce dostat invalidé. V Lucemburku jsou segwaye povoleny jen na stezkách pro cyklisty a na silnicích a musí dodržovat stejná pravidla jako elektrická kola.

Regulace v Belgii a Nizozemí

S regulací musí počítat také zájemci o jízdu na elektromobilních dvoukolkách v Belgii či Nizozemsku. V belgickém hlavním městě Bruselu platí pro segwaye stejně jako v celé Belgii pravidla silničního provozu z roku 2007, řekl Peter Gorlé z bruselské radnice. Podobně jako například skateboardy patří do kategorie, u níž je předpokládaná možná nejvyšší rychlost 18 kilometrů za hodinu. V případě, že takový prostředek jede pomaleji než šest kilometrů za hodinu, může se podobně jako chodci pohybovat po chodníku. Pokud ale dosáhne rychlostí mezi šesti a 18 kilometry za hodinu, je vnímán na stejné úrovni jako bicykl a musí, pokud je to možné, využívat části vozovky vyhrazené pro cyklisty.

Také v Nizozemsku, kde je kolo velmi oblíbený dopravní prostředek, se cyklisté o své stezky dělí s lidmi na vozítkách segway. „Nesmíme na chodníky nebo na pěší zónu,“ řekl Pieter van der Jagt z jedné ze společností, které nabízejí segwayovou projížďku v Amsterdamu.

Britové dvojkolky zakázali

Zřejmě nejtvrdší omezení platí pro majitele dvoukolých vozítek v Británii, která zavedla úplný zákaz jejich používaní na veřejných komunikacích. Bez nebezpečí pokuty se s nimi smí jezdit jen na soukromých pozemcích se souhlasem majitele pozemku. Naopak Francie je v přístupu k těmto vozítkům velmi liberální, platí pro ně stejná pravidla jako pro chodce, takže jsou běžně nabízena turistům v Paříži, Nice, Štrasburku či další městech. Žádná omezení pro ně neplatí třeba v Chorvatsku.

Slovensko zavede pravidla používání segwayů od příštího roku. Parlament v listopadu schválil zákon, podle kterého samovyvažovacími dopravními prostředky, mezi které patří i segway, bude moci jezdit jen osoba starší 15 let, při jízdě bude muset mít ochrannou přilbu a za snížené viditelnosti také reflexní prvky nebo reflexní oděv. Sněmovna stanovila i pravidla chování řidičů segwayů při jejich používání. Segwaye budou moci jezdit také po chodnících za předpokladu, že neomezí chodce a nepřekročí rychlost chůze. Rovněž bude povolena jízda segwayů po cyklistických stezkách.