Komise není na země s vysokým deficitem dost tvrdá, myslí si Účetní dvůr

Evropský účetní dvůr

Evropský účetní dvůr Zdroj: CC BY SA 3.0: Euseson via Wikipedia

Evropská komise (EK) nepostupuje důsledně při uplatňování pravidel, podle kterých členské státy Evropské unie nemají mít nadměrné rozpočtové schodky. Konstatoval to dnes Evropský účetní dvůr (ECA). Ve svém zkoumání se zaměřil na šest států včetně České republiky. Komise kritiku odmítla, vůči všem členským státům prý postupuje stejně.

Unijní Pakt stability a růstu ukládá státům osmadvacítky držet schodek veřejných financí pod třemi procenty hrubého domácího produktu (HDP). Limitem pro státní dluh je 60 procent HDP. Jestliže členský stát tento strop překročí nebo dluh dostatečně nesníží, je vůči němu uplatněn takzvaný postup při nadměrném schodku (EDP). V jeho rámci EK a ministři financí EU stanoví cílové hodnoty a lhůty, do kdy se tak má stát. Komise pak sleduje, jak členský stát nápravná opatření provádí.

Účetní dvůr zkoumal, jak EK postupovala při nadměrném schodku v letech 2008 až 2015 v šesti členských státech: v České republice, Francii, Itálii, na Kypru, v Německu a na Maltě. Došel přitom k závěru, že Komise není dostatečně přísná. Při sledování nutných strukturálních reforem prý nejde dostatečně daleko, neboť se soustředí na legislativní stránky, a nikoli na reformy samotné. Spolehlivé údaje od členských států navíc prý nezískává efektivně a příslušný postup neuplatňuje důsledně.

„Při zajišťování toho, aby postup při nadměrném schodku fungoval tak, jak má, hraje Komise zásadní roli,“ uvedl v prohlášení člen ECA Milan Martin Cvikl ze Slovinska, který za zprávu zodpovídal. „Musí být ale přísnější. Není si dostatečně vědoma, co se děje v terénu, a pravidla neuplatňuje důsledně,“ uvedl také.

Výzva k transparentnosti

Auditoři Evropskou komisi vyzvali, aby byla transparentnější ve způsobu, jak hodnotí dodržování pravidel rozpočtové politiky jednotlivými členskými státy. „Komise sice stanovila jasná vnitřní pravidla, nicméně může přijmout rozhodnutí odchýlit se od určeného postupu, což vyvolává otázky ve věci celkové spolehlivosti jejích posouzení,“ stojí také ve zprávě.

Auditoři rovněž konstatovali, že EK ve svých posouzeních Itálie a Francie uplatnila „velkou míru pružnosti a možnosti vlastního uvážení“. Na příklad v případě Itálie se rozhodla proceduru EDP nezahájit, přestože země „zjevně“ porušuje kritérium dluhu. Francii dala více času na snížení schodku pod tři procenta HDP, přestože údaje prý ukazují, že procedura měla být přísnější.

Z 23 členských států, vůči nimž se v listopadu 2011 uplatňoval EDP, jej dokázalo zdárně do konce loňského roku ukončit 15 z nich. V případě České republiky rozhodli ministři EU o jeho zrušení v červnu 2014. Francie je jediný členský stát ve vzorku, jehož schodek loni stále překračoval tři procenta HDP.