Muslimové pod dohledem? Britští učitelé si musí všímat známek radikalizace

Demonstrace proti bombardování Gazy

Demonstrace proti bombardování Gazy Zdroj: Saphirai via Flickr (CC BY-ND 2.0)

Britská vláda chce do boje proti radikalizaci mladých muslimů více zapojit učitele. Nový zákon jim ukládá povinnost všímat si potenciálních extremistů a při zaznamenání podezřelého jednání spolupracovat s úřady. Kamal Hanif, první muslim v zemi ve funkci ředitele střední školy, ale upozorňuje, že přestože opatření sleduje dobrý záměr, v praxi může způsobit pravý opak: větší odcizení skoro tří milionů muslimů v zemi v důsledku všeobecné podezíravosti.

„Mému známému škola oznámila, že jeho syn příliš mluví o Palestině. Takové sdělení působí jako forma disciplinace i jako obava z otevřené diskuse,“ ilustruje atmosféru v britské společnosti Rob Ferguson, který učí na londýnské Newham Sixth Form College žáky ve věku 16 až 18 let.

Kamal Hanif, který řídí střední školu Waverley v Birminghamu, dodává, že rozhodující je přístup jednotlivých škol. Místo oznamování různých „známek podezřelého chování“ ale upřednostňuje těsnou spolupráci s rodinami i vytvoření pozitivního školního prostředí.

V úvodu školního roku proto uspořádal setkání s rodiči, kde je upozornil na rizika sociálních sítí, které extremisté často využívají k náboru nových členů.

Některé matky například nikdy neslyšely o Facebooku. Hanif se jim proto snažil vysvětlit, že právě na nevědomost a nezájem dospělých radikálové spoléhají.

Čtěte rozhovor s Harasem Rafiqem:

„Pokud se nedokážete otevřeně bavit se svým dítětem, pak nemají nikoho dalšího, na koho se mohou obrátit,“ vysvětluje Hanif. Této role se pak snadnou ujmou islamisté.

Případné zákazy a kontrola aktivit dítěte internetu mají ale svá výrazná omezení. Jak agentuře Reuters prozradila skupinka dospívajících dívek s šátky na hlavách, v době mobilních aplikací jako jsou Snapchat, WhatsApp či Twitter je snadné nechat si své on-line aktivity jen pro sebe, mimo dohled dospělých.

Podle ředitele Hanifa jsou tak při předcházení radikalizace mladých důležité pozitivní hodnoty jako je otevřenost, tolerance, důvěra a sebevědomí. Důležitější než zmíněné zákazy a kontrola.

Rozmanitost se dokonce stala oficiálním mottem jeho školy. V tuto chvíli v ní pracuje celkem 46 národností různých vyznání (včetně pohanství či rastafariánství) a na chodbách visí i plakáty na podporu práv homosexuálů.

Waverly School v Birminghamu:

Škola pořádá „Dny diverzity“, aby se děti s odlišnými kulturami blíže seznámily. Její ředitel se snaží řešit i problém známý z českého kontextu: šikanu. Patnáctiletému chlapci s poruchou hybnosti po mozkové obrně pomohl neztratit víru v budoucnost ani ve vlastní schopnosti.

Oběť šikany si „jen“ uvědomila, že má možnosti dosáhnout v životě mnohem většího úspěchu než jeho trapitelé, na které si za pár let nemusí ani vzpomenout. Tím částečně ztratili svou moc.

Úřady loni začaly s Hanifem spolupracovat, aby své poznatky pomohl předat i dalším vzdělávacím zařízením. Jeho školu často oceňují za to, že se v ní daří vytvářet bezpečné prostředí pro mladé i přesto, že sídlí v oblasti, kterou policie označuje jako jednu z „nejnáchylnějších k násilnému extremismu.“