Největší ateisté jsou východní Němci, Češi těsně druzí

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: profimedia.cz

Na otázku „Věříte v boha?“ odpovědělo „ano“ pouze 13 procent obyvatel bývalého východního Německa. V Česku se k víře v boha hlásí 19 procent lidí. Nejzbožnější jsou obyvatelé Filipín – v boha tu věří 94 procent lidí. V nové studii o tom informuje renomovaná Chicagská univerzita, která srovnávala víru v boha ve 30 zemích světa.

Největší koncentrace ateistů je ve Skandinávii a ve středoevropských zemích bývalého komunistického bloku s výjimkou Polska, zjistila studie. Mezi silně věřící národy patří naopak Američané, Izraelci nebo občané jihoamerického Chile.

Víra přichází s blížící se smrtí

Nejvíce věřících je však mezi starými lidmi, bez ohledu na jejich národnost, píše se ve studii. Mezi lidmi staršími 68 let si je 43 procent respondentů jisto, že bůh existuje, ve srovnání s pouze 23 procenty lidí mladších 28 let.

„To naznačuje, že víra v boha se u starších lidí spíše zvyšuje, možná s postupným uvědoměním si vlastní smrtelnosti,“ říká jeden z autorů studie, Tom W. Smith z chicagské výzkumné organizace NORC.

Průzkum nazvaný „Víra v boha napříč časem a zeměmi“ probíhal v letech 1991až 2008. Během tohoto období položili tazatelé lidem ve 30 zemích nejméně dvakrát otázku: Věříte v boha? Respondenti mohli také upřesnit, zda v boha nevěřili nikdy nebo zda věří ve svého osobního boha.

Studie ukázala, že globálně věřících na světě celkově ubývá, přibývá jich v Rusku, Slovinsku a Izraeli. Průzkum se však nezabýval silně věřícími muslimskými zeměmi.

Počet věřících ve vybraných zemích podle studie Chicagské univerzity

Země V boha věřím a vždycky jsem věřil
Německo (východní) 13,2 %
Česko 19,7 %
Švédsko 25 %
Slovensko 51,4 %
Německo (západní) 54,2 %
Irsko 70,6 %
Izrael 73,2 %
Polsko 80,2 %
USA 80,8 %
Filipíny 93,5 %