Němečtí důchodci jezdí levně dožít do Česka a na Slovensko

Němečtí senioři.

Němečtí senioři. Zdroj: profimedia.cz

Stále více německých důchodců tráví poslední roky svého života na „Východě“ - v Česku, na Slovensku nebo v Maďarsku. Východoevropské domovy pro seniory jsou totiž až třikrát levnější než ty německé. Je to také výhodný byznys: v Německu existují firmy, které se na zajišťování domovů v Česku a na Slovensku přímo specializují.

Podle Spolkového statistického úřadu žije v zemích bývalého východního bloku více než 10 tisíc německých seniorů a stále jich přibývá. V Česku podle úřadu žije 3109 německých důchodců, o tisíc více než před pěti lety. Na Slovensku se počet Němců starších 65 let od roku 2007 zdvojnásobil ze 307 na 615. Největší zájem je mezi německými seniory o Maďarsko – v roce 2007 jich tam žilo 4261, vloni už 7146.

Němečtí senioři zaplatí za soukromý domov důchodců ve své vlasti přes tři tisíce eur za měsíc. V Česku nebo na Slovensku je to oproti tomu kolem tisíce eur za měsíc. Průměrný německý důchodce, který pracoval 45 let, pobírá od státu měsíční rentu 1237 eur. Mnoho Němců, zejména žen, má ale důchod nižší. Drahé německé pečovatelské domovy si nemohou dovolit a tak odcházejí na východ.

Pro Čechy drahé, pro Němce akorát

Německý deník Welt přinesl příběh důchodkyně, která se z Bavorska přestěhovala do domova ve slovenské vesnici Zlatná na Ostrove u maďarských hranic. Deník Bild zas zveřejnil reportáž o důchodkyni Berthě Z., kterou dcera přesunula z domova ve Stuttgartu do Pohronského Ruskova na Slovensku.

Takto vypadá domov pro seniory v Maďarsku, na který láká společnost Arthura Franka seniorpalace.eu.Takto vypadá domov pro seniory v Maďarsku, na který láká společnost Arthura Franka seniorpalace.eu. | seniorpalace.euTakto vypadá domov pro seniory v Maďarsku, na který láká společnost Arthura Franka seniorpalace.eu.

Export německých důchodců na východ je také výnosný byznys. Třeba webová stránka seniorpalace.eu německého podnikatele Arthura Franka nabízí domovy pro seniory v Česku, na Slovensku a Maďarsku. Měsíční jednolůžkový pokoj v domově s péčí tu inzerují za cenu kolem 900 euro. Pro české důchodce je to moc, pro německé akorát. V obrazové galerii u maďarských domovů jsou fotografie tenisových kurtů, bazénů a pokojů v hotelovém stylu.

Němci zpopelňují své zesnulé v Čechách. Láká je cena i možnosti