Obchodní bariéry ve světě rostou, varuje Evropská komise

ilustrační foto

ilustrační foto Zdroj: CC BY-NC-SA 2.0: Corey Seeman via Flickr

Mezinárodní obchod se komplikuje. Za poslední rok vlády přijaly 170 nových opatření, které komplikují dovoz a vývoz zboží, varuje zpráva Evropské komise. Od roku 2008 přibylo celkem 858 těchto opatření, která brání volnému obchodu. Za stejnou dobu vlády zrušily jen 119 restrikcí.

Nejvíce komplikují zahraniční obchod Rusko, Čína, Indie a Indonésie, které mají na svědomí polovinu z omezujících kroků. Jde o růst dovozních cel, omezování exportu, administrativní bariéry v podobě licencí nebo znevýhodňování dováženého zboží na domácím trhu či o diskriminaci v přístupu k veřejným zakázkám.

Dovoz nejvíce od loňského června do letošního července komplikovalo Rusko. Zvedlo cla na dovoz strojů, motorů či některých chemikálií. U některých cel se Rusko podle mínění Komise dostalo do rozporu s pravidly Světové obchodní organizace, jejíž je země členem. Zvýšení cel bylo v některých případech následováno i dalšími restrikcemi na dovoz. Příkladem jsou kombajny, na jejichž dovoz ruská vláda uvalila speciální clo 27,5 procenta a následně ještě dovoz omezila množstevními kvótami.

Rusko a maso, kapitola sama pro sebe

Samostatnou kapitolou ruského protekcionismu byly kvóty na dovoz masa. Navíc letos v lednu zakázalo Rusko dovoz živých prasat a vepřového masa z Evropské unie, což bylo vykládáno jako politický krok. Do zprávy se už nedostaly následná omezení vzájemné obchodu mezi Ruskem a EU, která vyplynula ze sankcí kvůli krizi na Ukrajině.

Čína zavedla nejvíce diskriminačních opatření pro už dovezené zboží. Například dovozci mléka museli splnit nové certifikační povinnosti. Nově musí nechat bezpečnostně testovat své produkty také výrobci informačních technologií a IT služeb. Ve výsledku mají tato opatření za cíl ochránit domácí výrobce před zahraniční konkurencí.

Jde o cibuli i železnou rudu

Indie a Indonésie, kromě omezování dovozu, zavedly také opatření, která mají bránit vývozu zejména zemědělských a nerostných surovin. Indie například zvedla minimální vývozní cenu cibule nejdříve na 240 na následně na 400 eur za tunu. Vývoz některých chemikálií podmínila udělením vývozní licence. Na vývoz pelet z železné rudy uvalila exportní clo 5 procent. Indonésie zase začala bránit vývozu nerostných surovin s tím, že firmy mají vyvážet až lokálně zpracovanou surovinu nebo polotovary.

Komise upozorňuje, že restriktivní opatření zbytečně brzdí růst světové ekonomiky. Navíc jdou proti deklaracím států, že podporují volný obchod a nepřejí si prohlubování bariér a obchodní války. Rekordmany v počtu obchodních bariér zavedených po roce 2008 jsou Argentina a Rusko. Vláda v Buenos Aires jich má na svědomí 160, zatímco Moskva jich přijala zhruba 130.