Statisíce cizinců našly v EU nový domov. Česko si občanství hlídá

Severoafričtí imigranti přistávají u břehu italského ostrova Lampedusa.

Severoafričtí imigranti přistávají u břehu italského ostrova Lampedusa. Zdroj: wikimedia.org

Statisíce lidí migrují do Evropské unie za novým domovem, v roce 2012 v některé ze zemí EU získalo občanství přibližně 818 tisíc lidí. Česká republika patří spolu se Slovenskem, Estonskem a Rakouskem k zemím, které občanství poskytovaly nejméně často.

Na každých sto cizinců, kteří jsou v zemi „rezidenty“, tedy v ní dlouhodobě žijí, bylo v České republice uděleno 0,4 občanství, stejnou hodnotu zaznamenali v roce 2012 statistici také na Slovensku. Naopak nejvíce naturalizací uvádí evropský statistický úřad Eurostat u Maďarska, kde je poměr 12,8 udělených občanství na každou stovku cizinců.

Průměrná hodnota pro celou evropskou osmadvacítku byla 2,4 udělených občanství na sto cizinců, kteří v dané zemi dlouhodobě pobývají. Počet 818 tisíc udělených občanství znamená čtyřprocentní nárůst oproti roku předcházejícímu, tedy 2011.

Tři čtvrtiny všech lidí, kteří v roce 2012 získali občanství členské země unie, se stalo občany Británie (23,7 procenta všech udělených občanství), Německa (14 procent), Francie (11,7 procenta), Španělska (11,5 procenta), Itálie (osm procent) nebo Švédska (6,1 procenta).

Otevřené Lucembursko

Ve srovnání s velikostí populace byl nejvyšší poměr udělených občanství na tisíc „domorodců“ v Lucembursku (8,7 udělených občanství), Irsku (5,5) a Švédsku (5,3). Pro srovnání - v České republice je to 0,2 udělených občanství na tisíc obyvatel.

V jedenácti zemích bylo devět a více těch, kteří občanství získali, původem ze státu mimo EU. Naopak v Lucembursku, Maďarsku a na Kypru byla většina před získáním občanství daného státu už občany jiné unijní země. Na celovropské úrovni bylo 86,5 procenta (čili 708 tisíc lidí) původně ze země mimo EU.

Ukrajinci mají Česko v oblibě

V Česku získávali v roce 2012 občanství z cizinců nejvíce Ukrajinci (29 procent) před Slováky (11,6 procenta), Rusy (10,4 procenta) a Poláky (9,8 procenta).

Obecně byli v EU největší skupinou, která občanství získala, lidé původem z Maroka – 59 300 lidí, 53 procent z nich se stalo občany Itálie nebo Francie. Následovali Turci, těch bylo 53 800 a 62 procent z nich má nyní německý pas. Indů bylo 36 900 a 77 procent z nich je nyní britskými občany. Ekvádorců bylo 28 900, z 94 procent se stali občany Španělska. Iráčanů získalo občanství 27 500, ze 61 procenta ve Švédsku.

Z občanů členské země EU se v roce 2012 stalo občany jiného státu 25 200 Rumunů, 12 800 Poláků a 7900 Italů.

Lidé, kteří občanství získali, jsou v průměru mladší než stávající občané zemí unie: 31,4 roku proti 41,6. Přes 35 procent z nich bylo mladších 25 let a přes 58 procent bylo mezi 25 a 54 lety.