Zapomeňte na ekonomii, vládne EMO-nomika

Faith Popcorn

Faith Popcorn Zdroj: Popcorn

Donald Trump
Ivanka Trump
Donald Trump
...
5
Fotogalerie

Emoce jsou nová měna, říká americká futuristka Faith Popcornová. „Podívejte se na Trumpovo vítězství a jeho chování těsně po jeho zvolení. To je celá story,“ řekla Popcornová časopisu Forbes v predikci toho, jaké trendy budou převládat na světě v příštím roce.

Stav, kdy emoce převládají nad znalostmi či logikou, nazývá EMO-nomikou. „Jsme uprostřed seizmického otřesu, posouváme se od korporátu ke start-upům, od tradičního učení k onlinovému získávání dovedností a od hry podle pravidel k tomu, být co největším možným generátorem emocí,“ vysvětluje.

Podle ní je nyní tradiční vzdělanost na ústupu, válcuje ji totiž takzvaná pouliční inteligence. Tu charakterizuje rychlé myšlení, nijak neskrývané ambice, neústupnost, oportunistické vyjednávání a tendence řítit se stále kupředu.

Popcornová, jíž časopis Fortune označil za "Nostradama marketingu", vede laboratoř Brainreserve, která radí firmám, jak se orientovat ve spotřebitelských trendech. Její tým určil další základní tendence, které budou hýbat světem i v příštím roce. U lidí pozoruje strach z budoucnosti, řada z nich se totiž nedokáže vyznat v současném ekonomickém, politickém a etickém chaosu. Trendem doby je také nový ikonoklasmus, kdy lidé zpochybňují tradiční instituce coby nosné pilíře světa.

Spotřebitelé na nejistotu reagují různými způsoby: vrací se hédonismus, především v jídle a pití, hledají dostupný luxus. Mají tendenci „zavinovat se“ do svého pohodlí, izolovat se od nepřehledného světa.

Silnější (tedy movitější) jedinci jsou přitahováni „EGOnomikou“, tedy tendencí, na kterou současné firmy hodně slyší – personalizací zboží a služeb. Věci šité na míru jsou kompenzací současné odosobněné a ztechnologizované společnosti. Spotřebitelsky skvěle také funguje nostalgie, výrobky a design z doby, kdy byl svět ještě přehlednější.

Někteří lidé se snaží zařídit si život tak, aby byli co nejméně závislí na penězích, tedy na společnosti – takže frčí sdílení (půjčování si) věcí, bytů, aut, recyklace a výroba předmětů či koníčky jako zahrádkaření. Daří se i firmám, které se pokoušejí uspokojit stále sílící touhu lidí po věčném zdraví, dlouhověkosti a well-beingu – třeba džusovým barům, výrobcům zdravé výživy či jóga studiím.