Slavia pojišťovna podporuje zodpovědné řidiče

Zdroj: ForMen

O trendech v povinném ručení jsme si povídali s Ladislavem Bělinou, vedoucím divize autopojištění Slavia pojišťovny.

Jak se liší povinné ručení a havarijní pojištění roku 2017 od toho před deseti lety?

Především je pryč doba, kdy se cena povinného ručení dala jednoduše srovnat v rámci podobného typu vozidla. Dnes je zohledňováno mnoho kritérií tak, aby výsledná cena byla spravedlivá a odpovídala rizikům konkrétního motoristy. Slavia pojišťovna se dlouhodobě snaží maximálně zvýhodňovat zodpovědné řidiče, kteří jezdí bez nehod. Těm nabízíme zajímavé bonusy.

Co dále ovlivnilo trh povinného ručení?

Nový občanský zákoník. Nějaký ten rok už platí, ale v praxi stále pociťujeme jeho dopady. Při odškodňování újmy na zdraví se průběžně stále zvedá jak počet řešených případů, tak i průměrná škoda. Pojišťovnám tento vývoj logicky přináší výrazně vyšší náklady na pojistná plnění. Navíc stále trvá nejistota při stanovování odškodnění v rámci soudní praxe.

Změnil se přístup řidičů?

Uvedené skutečnosti je vedou k tomu, aby se více zajímali o jednotlivé parametry pojištění a hlavně využívali možností získat k povinnému ručení za obdobnou cenu různá doplňková připojištění.

Jaké jsou trendy v havarijním pojištění?

Tam je v současné době patrný tlak na snížení spoluúčasti. U nás je běž­ né poskytovat ji už od varianty nula procent. Zájem je také o připojištění GAP, tedy vyplacení ceny nového vozidla při jeho zničení. Jedna z na­ šich variant je na českém trhu úplnou novinkou.

Jak mohou řidiči u Slavia pojišťovny získat nejlepší cenu povinného ručení na trhu?

Snažte se být spolehlivým řidičem, který vozidlo používá pro jízdu po Česku, své auto nepůjčujte nikomu jinému a s pojišťovnou komunikujte elektronicky. 

Novinky Slavia pojišťovny
Během května nabídne Slavia pojišťovna inovovanou nabídku autopojištění, jehož součástí bude i Jubilejní balíček k výročí 150 let existence Slavia pojišťovny. Ten bude obsahovat komplexní zabezpečení s limitem 150/150 milionů korun, asistenční službu Premium, garanci ceny na tři roky, pojištění vandalismu, pneumatik nebo ztráty klíčů a mnoho dalších výhod. Motoristé budou moci v rámci asistence využívat vyproštění vozu, odtah do 200 kilometrů nebo zapůjčení náhradního auta až na pět dní. Více informací na www.slavia-pojistovna.cz.